Forsvarsministeren innrømmer feil om Nammo-beslutning

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener Forsvarsdepartementet burde håndtert Nammo-saker som innsideinformasjon. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener Forsvarsdepartementet burde håndtert Nammo-saker som innsideinformasjon. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) innrømmer at saker knyttet til våpenprodusent Nammo burde vært håndtert som innsideinformasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I forbindelse med en granskning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har forsvarsministeren tidligere svart at sakene knyttet til Nammo ikke ble håndtert som innsidesaker.

Etter at Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som statsråd for å ha handlet aksjer i Nammos eierselskap, Kongsberg Gruppen, har Gram og Forsvarsdepartementet i ettertid konkludert med at dette trolig var feil, og at saker knyttet til Nammo burde ha blitt behandlet som innsideinformasjon.

– I lys av det som har fremkommet den senere tiden, blant annet gjennom mediene, var det naturlig å igangsette en slik gjennomgang for å sikre at departementet har en tilfredsstillende praktisering av innsideregelverket. Gjennomgangen har vist at deler av sakskomplekset sannsynligvis burde vært håndtert som innsideinformasjon, skriver Gram i et brev til kontrollkomiteen.

Han opplyser også om at det pågår arbeid i departementet med å se på praksis for håndtering av innsideinformasjon.