Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjett for 2024. Dette er noen av postene som er kjent så langt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* Bygging av kornlager. 63 millioner kroner.

* Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

* Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

* Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner kroner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

* Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

Kaski: – En forutsetning

Denne uken møtes regjeringen for å spikre neste års statsbudsjett. De har allerede gitt flere løfter til SV som må innfris, blant annet på klima og stønader.

– For oss er det en forutsetning at regjeringen følger opp alt vi har blitt enige om, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag og fredag møtes regjeringen til lange møter for å spikre statsbudsjettet for 2024, som skal legges fram i oktober.

Det blir garantert dragkamper mellom statsrådene om prioriteringene, men en rekke punkter i budsjettet er allerede spikret – deriblant flere krav fra SV.

– Vi har en bindende avtale. I budsjettet for 2024 er det ganske mye oppfølging på klima som skal på plass. Alt fra miljøvennlige og grønne bilavgifter til Norges svar på USAs Inflation Reduction Act, sier Kaski.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer rettferdig bostøtte

SVs Kari Elisabeth Kaski (SV) fra da enigheten med Ap og Sp om revidert nasjonalbudsjett var klar i juni. Den gang fikk partiet inn flere såkalte verbaler, som regjeringen må levere på i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
SVs Kari Elisabeth Kaski (SV) fra da enigheten med Ap og Sp om revidert nasjonalbudsjett var klar i juni. Den gang fikk partiet inn flere såkalte verbaler, som regjeringen må levere på i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Da SV forhandlet med regjeringspartiene om årets budsjett og det reviderte budsjettet, stilte de nemlig flere krav om ting som må komme på plass senere.

– Det er enten ting vi har blitt enige om at skal komme i budsjettet, eller at vi har blitt enige om at de skal innføres fra neste år, og da er det jo naturlig at det kommer i budsjettet, sier Kaski.

Hun forteller at de også har lagt inn flere dyrtidsgrep.

– Det er punkter som knytter seg til å gjøre uføretrygden bedre og bostøtten mer rettferdig, sier hun.

Lang liste

Avtalen mellom regjeringspartiene og SV innebærer blant annet at:

* Regjeringen skal fremme forslag om en kommunal/statlig turistskatt senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

* Regjeringen må komme med en sak om CO2-kompensasjonsordningen for industrien i budsjettet. Målet er at ordningen skal bli forpliktende for utslippskutt og energieffektivisering.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

* Regjeringen skal komme med en utredning av engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i budsjettet.

* Regjeringen må komme med forslag om konkrete tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Tiltakene skal inkludere virkemidler som lån, garantier og risikokapital. Arbeidet skal sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act.

* Vektfradraget for ladbare hybridbiler skal fjernes.

* Regjeringen må vurdere endringer i fribeløpet i uføretrygden. Blant annet må de vurdere en økning av fribeløpet inntil 1 G.

* Regjeringen må fremme forslag om endringer i bostøttereglene, som gjør at ordningen blir mer treffsikker for husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter.

* Regjeringen skal presentere et arbeid for å lage en innkjøps- og anskaffelsesstrategi i offentlige anskaffelser. Strategien skal sikre miljøhensyn og kutt i klimagass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Regjeringen skal komme med et forslag for statlig finansiering av produksjonsskoler.

* Regjeringen skal utrede alternativer til dagens kompensasjonsgrader i foreldrepengeordningen.

Innføres i 2024

I tillegg er det flere tiltak hvor SV har blitt enig med regjeringen om innføring i 2024:

* Blant annet er regjeringen bedt om å framskynde kravet om nullutslipp i offentlige anskaffelser av bybusser fra 2025 til 1. januar 2024.

* Regjeringen har også lovet å komme med forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken, i luftfarten og for ikke-veigående maskiner, med sikte på innføring fra 1. januar neste år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* I tillegg skal regjeringen fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024.

Vedum lover å følge opp

Alt dette er såkalte verbaler som SV har forhandlet inn i avtalene sine med regjeringen, som en forutsetning for å sikre flertall for budsjettene i Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at de kommer til å følge opp.

– Vi vil jo selvfølgelig svare ut de verbalene Stortinget har vedtatt. Det kan være ulike svar på noen av verbalene, og ting endrer seg jo på et år. Men vi følger det opp, sier han til NTB.

Det har for øvrig allerede kommet flere lekkasjer fra budsjettet.

Blant annet har regjeringen varslet oppstart på arbeidet med nytt løp i Oslofjordtunnelen, de har satt av penger til 1500 nye sykehjemsplasser og bygging av kornlagre til 63 millioner kroner.