Opposisjonen reagerer på regjeringens tvisyn om karbontoll

Er finansminister Trygve Slagsvold Vedum blitt Norges svar på Donald Trump, spør Venstres Ola Elvestuen. Han reagerer på at regjeringen ikke klarer å bestemme seg for om Norge skal innføre EUs nye karbontoll. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Er finansminister Trygve Slagsvold Vedum blitt Norges svar på Donald Trump, spør Venstres Ola Elvestuen. Han reagerer på at regjeringen ikke klarer å bestemme seg for om Norge skal innføre EUs nye karbontoll. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har fortsatt ikke bestemt seg for om de skal si ja eller nei til EUs nye karbonavgift (CBAM). Opposisjonen reagerer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er uvanlig og bekymringsfullt at regjeringen ikke evner å avklare Norges posisjon i et så sentralt spørsmål som karbonavgiften (CBAM). Dette er et av de viktigste rammevilkårene for norsk og europeisk grønn industri fremover, sier Høyres Bård Ludvig Thorheim til NTB.

– Dette er uheldig for Norge og skaper usikkerhet for bedrifter og industriarbeidsplasser. Regjeringen må komme raskt på banen med en avklaring, slår han fast.

Teller på knappene

EU har vedtatt å innføre en karbonavgift, eller rettere sagt karbongrensejusteringsavgift (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) fra 1. januar 2026. En innkjøringsfase er planlagt fra høsten 2023.

CBAM omfatter varene jern, stål, aluminium, sement, elektrisitet og hydrogen, som er omfattet av CO2-avgift i EU. For å sikre at produksjon av slike varer forblir i Europa og ikke flyttes til land med lavere avgifter, legges det på en ekstra avgift ved import til EU slik at prisen blir den samme.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I regjeringen telles det nå på knappene om de skal si ja eller nei til det nye regelverket. EU mener det er et klimatiltak og som sådan EØS-relevant, mens Utenriksdepartementets rettsavdeling mener det er en tollavgift. Da faller den utenfor EØS-avtalen.

– Ny Trump?

Også Venstre reagerer.

– Har Vedum blitt en norsk Trump? CBAM er ikke vanskelig. Det er et rent politisk og ikke et juridisk spørsmål, sier Venstres klimapolitiske talsperson Ola Elvestuen til NTB.

– Det er opplagt i norsk interesse å være inkludert i CBAM slik både LO og NHO er helt tydelige på, påpeker han.