Ny krisemåling for Arbeiderpartiet – SV kan juble

Kirsti Bergstøs SV har større oppslutning enn Jonas Gahr Støres Ap i aldersgruppen 18 til 34 år på Opinions kommunemåling for august, gjort på vegne av ABC Nyheter og Altinget.
Kirsti Bergstøs SV har større oppslutning enn Jonas Gahr Støres Ap i aldersgruppen 18 til 34 år på Opinions kommunemåling for august, gjort på vegne av ABC Nyheter og Altinget. Foto: Terje Pedersen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Habilitetsskandalene på forsommeren var det siste et skadeskutt regjeringsparti trengte. Altinget og ABC Nyheters ferske kommunevalgsmåling avdekker også en skremmende trend.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 17,9 prosent på Opinions kommunevalgsmåling for august, gjort på vegne av Altinget og ABC Nyheter. Det er ned 1,3 prosentpoeng fra sist måling, som var i juni.

Det finnes sammenligningstall tilbake til kommunevalget i 1910, og Arbeiderpartiet har aldri gjort det dårligere enn i 1925, da partiet fikk 19,1 prosent av tallene.

Opinions kommunevalgsmåling for august på vegne av Altinget og ABC Nyheter

Partibarometer kommunevalg august 2023 (endring fra forrige måling (juni) i prosentpoeng)

Ap: 17,9 prosent (-1,3)

Høyre: 29,3 prosent (+0,3)

Sp: 7,5 prosent (-0,5)

Frp: 9,0 prosent (-0,3)

SV: 9,1 prosent (+2,5)

Rødt: 5,0 prosent (-2,0)

Venstre: 3,1 prosent (-0,9)

MDG: 6,8 prosent (+0,6)

KrF: 4,8 prosent (+1,8)

Andre: 7,4 prosent (-0,3)

  • Opinions partibarometer for august 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 1000 personer.
  • 62 prosent har avgitt svar om partipreferanse.
  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 1. – 7. august.
  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved kommunevalget 2019. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved kommunevalget 2019? I så fall, hvilket parti stemte du på da?».
  • Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3,6 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved kommunevalget 2019.

Kilde: Opinion

Norges historisk sett fremste styringsparti ligger dermed an til å gjøre sitt svakeste kommunevalg noensinne.

Nå haster det med å få opp oppslutningen, bare knapt fem uker før valget 11. september.

Made with Flourish

Mister de unge: – Svært bekymret

Tallene fra Opinion viser også et skremmende trekk for fremtiden for Arbeiderpartiet. Det er nemlig blant de yngste partiet sliter aller mest med oppslutningen.

Kun 10,8 prosent av velgerne mellom 18 og 34 år ville stemt på Arbeiderpartiet om det var valg i morgen. Det er mindre enn en tredel av Høyres oppslutning blant de yngste velgerne, som er på 33,3 prosent. Også SV, med 12,0 prosent, er større enn Arbeiderpartiet i denne gruppen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ville vært svært bekymret, gitt at Ap har en veldig stor ungdomsorganisasjon. Dette er fremtiden og de som skal stemme i mange år fremover, og hvis de mister grepet på dem så er det bekymringsverdig.

Det sier Martin Stubban, rådgiver i Opinion, til ABC Nyheter.

– Isolert sett hadde det ikke vært et problem om de fortsatt stod sterkt for folk over 40, men de gjør ikke det heller, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Made with Flourish

Tradisjonen brast

Stubban påpeker at Arbeiderpartiet tradisjonelt har gjort det bedre ved kommunevalg enn stortingsvalg:

– Det har vært et lite halmstrå for Ap at de tidligere i år har gjort det bedre på kommunemålinger enn stortingsmålinger. Dette halmstrået er nå borte. 27 prosent av de som stemte Ap i 2019 er usikre på hva de skal stemme.

SV mest frem

Den største bolken velger fortsatt Høyre, ifølge målingen. Partiet stiger med 0,3 prosentpoeng, og har med det 29,3 prosent oppslutning på partibarometeret for august.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det er SV som viser størst fremgang. Partiet går opp hele 2,5 prosentpoeng fra juni-målingen.

– Målet er en fremgang fra siste kommunevalg. Vi ligger an til vårt beste kommunevalg på 20 år, sier SV-leder Kirsti Bergstø til ABC Nyheter.

Skandaler og omkalfatring

Både Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen måtte beklage brudd på habilitetsreglene denne sommeren. For Trettebergstuens del resulterte det i avgang som kultur- og likestillingsminister.

– Både Arbeiderpartiet og Rødt har opplevd skandaler den siste tiden. Begge går tilbake, mens SV går frem. Ser vi nå en omkalfatring på venstresiden?

– Du har nok helt rett i den antagelsen. Når velgerne velger parti så vil sånne ting som har vært i mediebildet påvirke en del velgere. Et bra begrep her er det vi kaller et «partisett».

Det sier Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et «partisett» vil si at velgerne har «tre partier på samme side som man ofte vil skifte mellom.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Før kalte man det partiidentifikasjon, som vil si at man identifiserer seg veldig med ett parti, men det siste tiåret har man gått mer fra ett parti til et partisett, sier han til ABC Nyheter.

– På venstresiden er det ofte mellom Ap, SV og Rødt.

Valgforsker: Verst for Rødt

Både Stubban og Tuastad tror sommerens skandaler har hatt en effekt:

– Flere målinger peker i samme retning, så det er sannsynlig at disse store habilitetstabbene i Ap spiller inn. For Rødt kan solbrille-saken forklare deres nedgang, sier Tuastad.

– Før hentet Rødt velgere fra Ap, nå henter de betydelig færre. Det kan ha sammenheng med Moxnes-saken, sier Stubban.

At nettopp partiet Rødt opplevde en slik skandale kan påvirke det partiet ekstra mye, ifølge valgforsker Tuastad:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rødt har hatt en hurtig oppgang og de er ganske utsatt for den slags skandaler fordi de har hatt en god del velgere, 20-30-40 prosent, som har kommet ganske fort, så de har ikke etablert en lojalitet.

Ap: Viktig å hente tilbake velgere

Aps partisekretær Kjersti Stenseng skryter av AUF, men Ap sliter med å overbevise de unge. Foto: Lise Åserud / NTB
Aps partisekretær Kjersti Stenseng skryter av AUF, men Ap sliter med å overbevise de unge. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi skulle gjerne vært foruten habilitetssakene. Men nå handler det om valg og valgkamp. Partifolk står på for å synliggjøre våre kandidater og løsninger over hele landet. Vi må snakke mer om betydningen av et sterkt fellesskap og en trygg skole og eldreomsorg i kontrast til Høyres iver etter å privatisere. Det er også åpenbart viktig for oss å hente tilbake en rekke av de velgerne som har stemt på oss før, sier partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om den svake oppslutningen i den yngste velgergruppen sier Stenseng:

– Vi jobber konstant med å nå ut til yngre velgere, og her gjør AUF en kjempejobb. Arbeiderpartiet har mange gode saker for de yngre velgerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Partisekretæren viser til at Ap i regjering har økt studiestøtten og har satt av 40 millioner til utstyrsstipend på videregående skole, samt at det blir billigere barnehage og SFO.

SV tror på klimaløft

Kirsti Bergstø er derimot opptatt av at slike skandaler påvirker alle:

– Jeg tror sånne saker er med på å svekke tilliten til alle politikere, og ingen vinner egentlig på det, sier hun.

Derimot tror hun klimafokus gjennom sommeren har gitt partiet et løft.

– Med SV trenger man ikke å velge. Vi kjemper både for miljø og for rettferdig fordeling. Flere har nok nå sett hva klimaendringene gjør, med hetebølger og varmerekorder, sier Bergstø.

Hun refererer også til ekstremværet nå de siste dagene, selv om det ikke er fanget opp i denne partimålingen.

– Vi må sørge for å ta grep, folk kjenner seg nok apatiske og utilstrekkelige når så store endringer skjer, og da er det bare én løsning: politisk handling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomi og trygg styring

Oppgaven for Støre fremover blir å vise trygg styring og en god økonomisk politikk, skal man tro Stubban.

Han tror oppslutningen til Høyre øker «fordi det er et tryggere alternativ».

– Det er en utbredt oppfatning at Ap har håndtert saker i regjering dårlig, blant annet knyttet til strømprisen.

Han tror økonomien er viktig for de unge.

– Man tenker tradisjonelt på de unge som radikale som vil ha radikal klimapolitikk, men så ser man at Høyre er aller sterkest blant de unge. Man kan lure på hvorfor. Jeg tror økonomien og prisveksten spiller størst rolle, at det er en generell misnøye med tanke på prisvekst. Da er det naturlig å søke til det største opposisjonspartiet, som blir sett på som et trygt alternativ.