Regjeringen strammer inn overfor rikinger som flytter ut av landet

Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Audun Lysbakken fra SV på pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget om stadsbudsjettet 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Audun Lysbakken fra SV på pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget om stadsbudsjettet 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV kom omsider i havn tirsdag. SV og Ap er særlig fornøyd med sine store gjennomslag på sosialområdet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har kommet til enighet, og det er jeg veldig glad for, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i innledningen av pressekonferansen tirsdag kveld.

Regjeringspartiene og SV er enige om en tøffere utflyttingsskatt for såkalte skatteflyktninger.

– Partiene er enige om en tøffere utflyttingsskatt for skatteflyktninger, hvor endringer som opphever dagens tidsbegrensing på fem år, sørger for at utflyttingsskatt også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet, heter det.

Partiene vil også utrede exit-skatt for rikinger, melder VG.

– Det er tydelige innstramninger fordi verdier som er skapt i Norge også bør skattlegges i Norge, sier Aps Frode Jacobsen i finanskomiteen på Stortinget.

Skattegrep

Regjeringen gjør en rekke skattegrep som gjør at rundt 76 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt til neste år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Cirka 76 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt sammenlignet med i år når vi går inn i 2023, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fakta om budsjettenigheten mellom SV og regjeringen

Enigheten innebærer blant annet:

* drivstoffavgiftene kuttes med 1,5 milliarder kroner

* dyrtidspakke med mer til minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger

* gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger

* 50 prosent tannlegerabatt for dem mellom 23 og 26 år

* strengere utflyttingsskatt for skatteflyktninger

* fortsatt letestopp etter olje

* fortsatt begrensning på leting i iskantsonen

* enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder

* tiltak for å kutte mer i klimautslipp, blant annet til Enova

* avtale om hjelp til Ukraina og fattige land som rammes av krigens ringvirkninger

* 50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak

* engangsutbetaling for uføre som mottar minsteytelsen

* økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP)

* 5.400 kroner i økt studiestøtte (lån og stipend) for fulltidsstudenter

* mer støtte til matsentraler

En person som tjener rundt 600.000 kroner vil da få cirka 2.000 kroner i lavere skatt, sier han.

– Og så gjør vi mange enkeltgrep som treffer brede lag. Vi justerer barnetrygden, vi sørger for det vi gjør på SFO, makspris i barnehage – mange grep som treffer vanlige arbeidsfolk rundt omkring i hele Norge, sier Vedum.

5.000 ekstra i barnetrygd

Budsjettavtalen øker minstepensjonen, bostøtten, barnetrygda, og støtte til matsentraler, som er blant tiltakene SV har kjempet for i budsjettforhandlingene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg skal det komme økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger, samt en 50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en levekårspakke for å komme dem med minst til unnsetning, sa statsministeren.

SV-leder Audun Lysbakken utdypet summene: til sammen skal det brukes en milliard kroner mer på barnetrygd. Barnetrygda skal prisjusteres, og det kommer 5.000 kroner ekstra til enslige forsørgere. Minstepensjonistene får 4.000 mer. Uføre på minstesats får en engangsutbetaling på 3.000 kroner.

Delvis gratis SFO for andreklassinger

Andreklassinger får tolv timer gratis SFO fra og med neste høst. Dermed blir det samme tilbud som for førsteklassingene.

– Dette sparer en gjennomsnittsfamilie med ett barn i SFO om lag 20.000 kroner på i 2023, sier utdanningspolitisk talsperson Elise Waagen i Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Hun sier målet på sikt er gratis SFO for alle.

– Dessverre er det slik at rundt 100.000 barn i alderen 6–10 år ikke deltar i skolefritidsordning, mange fordi tilbudet er for dyrt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

5.400 kroner mer i studiestøtte

Det er også enighet om 5.400 kroner i økt studiestøtte for fulltidsstudenter.

Studiestøtten fordeles på lån og stipend og gjelder for studieåret 2023–24.

– Dette er et solid løft for studentene, som kommer veldig godt med i den tøffe økonomiske situasjonen vi lever i nå. Jeg er glad for studenter nå kan får mer penger å rutte med, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elise Waagen.

Hun påpeker at regjeringen tidligere har tatt grep for å få opp byggetempoet med mål om 3.000 nye studentboliger i året.

– Vi vet at den klart største enkeltutgiften for de fleste studenter er husleie, så det viktigste grepet vi kan gjøre for å bedre studentenes økonomi, er å bygge flere rimelige studentboliger.