DN: Regjeringen rekker trolig ikke budsjettfristen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram statsbudsjettet for 2023 i Stortinget. Foto: Hanna Johre / NTB
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram statsbudsjettet for 2023 i Stortinget. Foto: Hanna Johre / NTB Foto: NTB

Avstanden er trolig for stor til at regjeringen og SV blir enige om statsbudsjett innen finanskomiteens frist 20. november, sier kilder til Dagens Næringsliv.

Det er særlig spørsmålet om inndekning for ulike forslag som er vanskelig, skriver avisa.

Regjeringen sliter også med SVs ønskede skatteøkninger. Det er også generelt et trangere budsjett enn året før. En av DNs kilder sier imidlertid at SVs ønskede endringer i oljeskattepakken ligger på forhandlingsbordet, noe som kan føre til ekstra inntjening for staten.

20. november skal finanskomiteen på Stortinget avgi innstilling om statsbudsjettet. Om ikke komiteen rekker å legge fram sin innstilling, må budsjettet legges fram direkte i Stortinget, uten komitébehandling.

Foreløpig er det ikke aktuelt å la de parlamentariske lederne overta forhandlingene, skriver avisa. For øyeblikket leder finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen forhandlingene for Ap, finanspolitisk talsperson Geir Pollestad for Senterpartiet og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes for SV.