Finansdepartementet anslår at statens utgifter øker med 100 milliarder neste år

– Det letteste er bare å bruke mer oljepenger. Det kunne vi gjort. Men problemet da et at vi gjør det vanskeligere for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
– Det letteste er bare å bruke mer oljepenger. Det kunne vi gjort. Men problemet da et at vi gjør det vanskeligere for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Store kostnadsområder som strømstøtte gjør at de offentlige utgiftene vil øke kraftig i 2023, viser finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) anslag.

Strømstøtten går sammen med økte pensjoner og trygdeytelser, mottak av ukrainske flyktninger, og offentlige byggeprosjekter for å øke utgiftene med 100 milliarder sammenlignet med det som ble vedtatt i 2022, skriver NRK.

Samtidig øker ikke inntektene like mye, sier Vedum.

Også i en pressemelding skriver Finansdepartementet om problematikken.

Allerede før man begynner med budsjettarbeidet ender man med et underskudd på noen titalls milliarder. Dermed får finansministeren den utakknemlige oppgaven med å tette dette «hullet».

– Det letteste er bare å bruke mer oljepenger. Det kunne vi gjort. Men problemet da et at vi gjør det vanskeligere for folk. Hvis vi bruker mer oljepenger, vil det ramme bedrifter og folk med vanlige og middels inntekter, sier Vedum.

Han vil derfor kutte i oljepengebruken. Finansministeren har også flere ganger vært inne på at økt oljepengebruk vil legge ytterligere press på prisveksten, noe man vil unngå.