New York Times: Trump må straffeforfølges

«Trump brukte makten til kontoret sitt til å undergrave rettsstaten. Hvis vi nøler med å kalle disse handlingene og deres gjerningsmann kriminelle, så sier vi at han er hevet over loven og gir lisens til fremtidige presidenter til å gjøre hva de vil», skriver New York Times.
«Trump brukte makten til kontoret sitt til å undergrave rettsstaten. Hvis vi nøler med å kalle disse handlingene og deres gjerningsmann kriminelle, så sier vi at han er hevet over loven og gir lisens til fremtidige presidenter til å gjøre hva de vil», skriver New York Times. Foto: Stefani Reynolds / AFP

Den amerikanske storavisen skriver på lederplass at «Donald Trump ikke står over loven» og derfor må straffeforfølges.

Nettet er i ferd med å snøre seg rundt den tidligere USA-presidenten.

Selv om han kaller FBI-ransakingen på luksuseiendommen Mar-a-Lago i Florida en heksejakt, og hans advokater kjemper for å underkjenne lovligheten av razziaen, kommer det stadig fram nye opplysninger.

«De urovekkende detaljene»

Etter at det amerikanske justisdeparementet fredag friga en redigert utgave av en begjæring som lå til grunn for FBIs ransakingen, blir Trump stadig sterkere naglet til til mistanken om at han trolig har oppbevart topphemmeligstemplede dokumenter privat i strid med amerikansk lov, den såkalte spionasjeloven.

«Mr. Trumps enestående angrep på integriteten til det amerikanske demokratiet krever en etterforskning. De urovekkende detaljene om hans mishandling etter valget, omhyggelig samlet av komiteen 6. januar, etterlater liten tvil om at Mr. Trump forsøkte å undergrave grunnloven og omstøte det amerikanske folkets vilje», skriver New York Times på lederplass.

«Ingen bør glede seg over at en tidligere president blir straffeforfulgt»

Begjæringen inneholder også informasjon om 15 esker med dokumenter som Trump overleverte til USAs nasjonalarkiv i januar. I 14 av disse eskene var det til sammen 184 graderte dokumenter. 25 av dokumentene var gradert som topphemmelige, 92 var gradert som hemmelige mens 67 var gradert som konfidensielle, melder CNN og flere andre medier.

Men det finnes også sterke motforestillinger mot å rettsforfølge Trump. New York Times advarer mot hvilke følger dette kan få. Blant annet kan det gi Trump et nytt oppsving, og risikoen for politisk eskalering er åpenbar. Derfor skriver avisen at ingen bør glede seg over utsiktene til at denne eller noen tidligere president vil bli straffeforfulgt.

«En rettssak kan ytterligere undergrave tilliten til rettsstaten»

«Å forfølge rettsforfølgelse av Trump kan ytterligere befeste støtten til ham og spille inn i konspirasjonsteoriene han har forsøkt å fremme. Det kan oppildne det bitre partisanskillet, til og med til et punkt av sivil uro. En rettssak, hvis den blir sett på som illegitim, kan også ytterligere undergrave tilliten til rettsstaten, uansett utfall», skriver avisen på lederplass.

New York Times er likevel tydelig i sin anbefaling dersom riksadvokat Merrick Garland og hans stab konkluderer med at det er tilstrekkelig bevis til å fastslå Trumps skyld på en alvorlig anklage i en domstol.

«Da må de også tiltale ham,» konstaterer den innflytelsesrike avisen, som samtidig ber opinionen forberede seg på voldelige opptøyer og sterkere politisk polarisering dersom det blir reist tiltale.

«En enda mer umiddelbar trussel om ytterligere vold»

«Det er en enda mer umiddelbar trussel om ytterligere vold, og det er en mulighet som amerikanerne dessverre burde være forberedt på».

Ifølge New York Times kan etterforskningen av Trump utløse den største krisen siden borgerkrigen i USA. Likevel mener avisen at det ikke er noen vei utenom, skriver Fox News.

Avisen mener Trumps handlinger har brakt skam over et av verdens eldste demokratier og destabilisert fremtiden.

«Trump brukte makten til kontoret sitt til å undergrave rettsstaten. Hvis vi nøler med å kalle disse handlingene og deres gjerningsmann kriminelle, så sier vi at han er hevet over loven og gir lisens til fremtidige presidenter til å gjøre hva de vil», konkluderer avisen.