Høyre, Venstre og KrF leverer forslag om å videreføre lærerspesialistordningen

Jan Tore Sanner (H) mener det er meningsløst å avvikle dagens lærerspesialistordning.
Jan Tore Sanner (H) mener det er meningsløst å avvikle dagens lærerspesialistordning. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Høyre, Venstre og KrF leverer onsdag forslag i Stortinget om å videreføre lærerspesialistordningen. Partiene mener det er meningsløst å avvikle ordningen.

– Lærerspesialistordningen skulle gi lærere som brenner for undervisning en mulighet for karriereutvikling i klasserommet. Mulighetene for økt lønn og opprykk ligger ellers i stillinger tilknyttet administrasjon eller skoleledelse. Derfor opprettet Solberg-regjeringen lærerspesialistordningen. Det er oppsiktsvekkende at de rødgrønne nå avvikler ordningen uten å ha et alternativ, sier Jan Tore Sanner (H).

Forslaget kommer etter at regjeringen valgte å avvikle dagens ordning i budsjettforliket med SV.

Høyre, Venstre og KrF er enige om at det må satses på å gjøre skolen til en attraktiv arbeidsplass. Ordningen er blitt evaluert i flere faser av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), og både delrapporten og sluttrapporten peker på at utdanningen blant annet gir godt utbytte.

– Det er i dag om lag 2.000 lærerspesialister. Disse fordeler seg på ulike fag og områder som realfag, spesialpedagogikk, begynneropplæring og yrkesfag. I Hurdalsplattformen varsler Ap og Sp at de ønsker karriereveier for lærere. Når dagens ordning har fått en positiv evaluering, er det meningsløst å avvikle denne for så å utvikle en ny ordning, sier Sanner.

Personvernpolicy