Publiserer «hemmelig» notat før neste EU-toppmøte: – Europa er i fare

<p>En gruppe latviske soldater deltar på NATOs forbedrede militærøvelse Forward Presence-kampgruppen Integrated Capstone Exercise i februar 2019. REUTERS/Ints Kalnins</p>
En gruppe latviske soldater deltar på NATOs forbedrede militærøvelse Forward Presence-kampgruppen Integrated Capstone Exercise i februar 2019. REUTERS/Ints Kalnins Foto: Ints Kalnins / Reuters

Ropet om en egen EU-hær blir stadig sterkere. Ifølge et hittil ukjent notat vil sterke krefter innad i EU gi grønt lys for at det skal etableres en ny militær doktrine for Europa.

Det går fram av et utkast som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til. Innholdet i notatet skal først offentliggjøres på neste EU-toppmøte.

I utkastet omtales ambisjonene om å danne en egen EU-hær. Frankrikes president Emmanuel Macron har tidligere snakket varmt om det samme.

Også i land som Italia, Frankrike og Portugal skal det være politisk støtte for å utvikle forsvarssamarbeidet til en fremtidig militær organisering på siden av Nato.

I Øst- og Nord-Europa er det imidlertid ikke den samme entusiasmen for forslaget.

– Alle truslene vi står overfor forsterkes

Hovedargumentet skal være at man ikke ønsker å etablere en konkurrerende hærstyrke som allerede er operativ innenfor Nato-alliansen.

– Europa er i fare. Alle truslene vi står overfor forsterkes, og handlingsevnen til de enkelte medlemslandene er mangelfull og synkende, heter det i utkastet som Reuters har fått tilgang til, og som vil bli fremført av EUs leder for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borell.

Den spanske toppdiplomaten vil samtidig understreke behovet for at Nato fortsatt må ha hovedansvaret for Europas kollektive forsvar og sikkerhet.

Afghanistan var en alvorlig vekker

I september skrev den samme Borrell en kronikk i New York Times. Også her var teamet et sterkere europeisk forsvar hvor Borrell trakk frem Europas avhengighet av USA i Afghanistan som en alvorlig vekker.

– Noen ganger skjer det ting som blir et vendepunkt i historien, og jeg tror Afghanistan er et slikt tilfelle. Vi må skape noe mer operasjonelt. Behovet for et sterkere europeisk forsvar er tydeligere enn noen gang, skrev den spanske EU-diplomaten.

USAs president Joe Biden skal under møtet med Frankrikes president Emmanuel Macron nylig ha uttrykt støtte til forsvarsplanene, og gitt uttrykk for at det vil kunne gjøre EU til en bedre og sterkere alliert.

Trump og Brexit var et skremmeskudd

Under EUs toppmøte i Slovenia i oktober var EU-president Charles Michel inne på mye av det samme. Han sa at EU skal styrke sin innflytelse og kjempe for Europas verdier, men at det skal skje i samråd med allierte.

– EU er åpent mot omverdenen og avviser proteksjonisme. Vi er fast bestemt på å samarbeide med våre allierte og likesinnede partnere, spesielt med USA og Nato, som er hjørnesteinen i vår sikkerhet, sa Michel.

Trumps «America first»-politikk og distansering fra Europa-allierte satte en støkk i mange EU-land. Samtidig har Storbritannias utmelding av EU ført til mer uro internt i Europa.

EU har planer om reaksjonsstyrke innen 2025

EU jobber med planer om å etablere en reaksjonsstyrke på 5.000 soldater innen 2025, ifølge dokumenter AFP har fått tilgang til.

Forslaget er del av EUs såkalte strategiske kompass, som er en gjennomgang av truslene EU står overfor. Det skal presenteres for utenriks- og forsvarsministrene i de 27 medlemslandene neste mandag.

– Vi må være i stand til å svare på overhengende trusler eller raskt reagere i en krisesituasjon, for eksempel et rednings- og evakueringsoppdrag eller en stabiliseringsaksjon i et fiendtlig miljø, heter det i utkastet til dokumentet.

Video: Stoltenberg om forholdet innad i NATO: – Vi må ikke konkurrere med oss selv

Personvernpolicy