Gram overtok Kommunaldepartementet fra to statsråder

Nøkkeloverrekkelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mellom avtroppende minister Nikolai Astrup (H) (i midten) og påtroppende Bjørn Arild Gram (Sp). Til venstre står avtroppende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Nøkkeloverrekkelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mellom avtroppende minister Nikolai Astrup (H) (i midten) og påtroppende Bjørn Arild Gram (Sp). Til venstre står avtroppende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Heiko Junge / NTB

Påtroppende kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) overtok nøkkelen til departementet av både Nikolai Astrup (H) og Linda Hofstad Helleland (H).

– Når vi først skulle tape valget, kunne det ikke vært til en bedre mann, slo avtroppende kommunalminister Nikolai Astrup (H) fast da han og avtroppende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) ga påtroppende kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) nøkkelen til departementet.

Statsrådsposten til Gram slår sammen de to Astrup og Helleland har hatt, men sistnevnte håper likevel at Gram vil ta med seg digitaliseringsarbeidet videre.

– Jeg er veldig glad for at distriktsministerposten består og synes det er et klokt valg som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt. Selv om det ikke lenger skal være en egen digitaliseringsminister, håper jeg du fortsetter det arbeidet, sa hun – og understreket at hun var veldig fornøyd med at det var en trønder som skulle ta over departementet.

Gram selv takket de to avtroppende ministrene for jobben de har gjort og sa han gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

– Det er mange viktige politiske saker som dette departementet blir viktig i oppfølgingen av. Spesielt når det gjelder velferdstjenestene, som kommunene har ansvaret for å følge opp. Også når det gjelder å ta hele landet i bruk er det opplagt at distriktsdepartementet har et ansvar, sa han.