Norske kommuner tar barnetrygden fra de aller fattigste

238 av landets 356 kommuner benytter ifølge Redd Barna anledningen til å inndra et tilsvarende beløp som barnetrygden fra barnefamilier som er så fattige at de er avhengige av sosialhjelp, skriver ABC Nyheters kommentator. Illustrasjonsbilde.
238 av landets 356 kommuner benytter ifølge Redd Barna anledningen til å inndra et tilsvarende beløp som barnetrygden fra barnefamilier som er så fattige at de er avhengige av sosialhjelp, skriver ABC Nyheters kommentator. Illustrasjonsbilde. Foto: NTB / Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

Barnetrygden i Norge tilkommer alle familier uansett økonomi. Bortsett fra de som er så fattige at de får sosialhjelp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommentar: Thomas Vermes
Politisk kommentator

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er et historisk løft for barnefamiliene. 8200 kroner ekstra i året i barnetrygd gjør økonomien romsligere for småbarnsfamilier. Dette betyr også aller mest for de som har minst fra før, sa den avgåtte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) 1. september.

Da satte regjeringen opp barnetrygden med 300 kroner måneden, til 1654 kroner for barn opp til seks år. Sammen med tidligere økninger utgjør beløpet 8200 i året. For barn over seks år er beløpet nå 1054 kroner måneden.

Ministeren som fortsatt hadde bopæl på gutteværelset i barndomshjemmet, burde ha god peiling på barneområdet. Ropstad tar likevel feil når han sier at barnetrygden kommer de alle fattige barnefamilier til gode. Sannheten er et mange av barnetrygd-millionene i stedet ruller inn i kommunekassene til 238 kommuner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunene prioriterer egen økonomi

Joda, Ropstad har formelt rett. Barnetrygden utbetales til familiene. Saken er, som Redd Barna roper alarm om, at mange kommuner trekker et tilsvarende beløp fra satsene som utbetales til sosialhjelpsmottakerne.

Der regnes barnetrygden som en inntekt som reduserer støttebehovet i form av sosialhjelp tilsvarende. Dermed sparer kommunekassene store beløp på å sørge for at sosialhjelpsmottakerne ikke får den samme gleden av barnetrygd som landets øvrige, og mer velstående familier har.

238 av landets 356 kommuner benytter ifølge Redd Barna anledningen til å inndra et tilsvarende beløp som barnetrygden fra barnefamilier som er så fattige at de er avhengige av sosialhjelp.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Utgiftene for å slutte med denne praksisen i Norge, må staten kompensere kommunene, skriver Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange i Nationen 25. september.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Hvem vil gjenskape gamle Norge i høst?

KrF stemte mot, ble for

Men nei. Solberg-regjeringen ønsket at kommunene skulle få redusere sosialhjelpen til fattige familier som får barnetrygd.

«Mange familier går mot julen med en enda større klump i magen enn vanlig. ... Da er det ekstra provoserende at statsråden velger å gi kommunene lov til å trekke barnetrygden fra sosialhjelpen – for dem som virkelig trenger barnetrygden aller mest. Hvorfor skal ikke familier som mottar sosialhjelp, som sliter nå inn mot julen, få hele barnetrygden, sånn som andre familier?» spurte SVs Freddy André Øvstegård da Stortinget i desember behandlet årets statsbudsjett.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viste til at flertallet står på sitt. Men han hadde fått til å skjerme økningen i barnetrygd på 3600 kroner i året fra kuttene i sosialhjelpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

6. mars 2018 vedtok Stortinget enstemmig et forslag fra SV om å be regjeringen vurdere hvorvidt barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, og fremme sak for Stortinget på egnet måte.

«Ikke treffsikkert» å forby kommunene å ta pengene

Hvordan gikk det så med Stortingets ønske om en utredning om å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp?

Joda, Solberg-regjeringen kom med et svar i september 2018:

Departementet har vurdert saken og kommet fram til at en lovendring som innebærer at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp ikke er et treffsikkert eller godt tiltak for å bedre barnefamilienes levekår, mente Høyre, Venstre og Frp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei, det er nok bedre å la kommunene ta disse pengene, må regjeringspartiene ha tenkt.

Solberg-regjeringen var redd for at kommunene ville slakke av på sine nitide vurderinger av hvor lite som skal til for et forsvarlig livsopphold for familien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

MDG: – Byråkratisk å la de beholde pengene

I diskusjoner land og strand rundt om grepet med å hindre sosialhjelpmottakere å nyte godt av barnetrygd, er det utvilsomt Nesoddens varaordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG) som tar den retoriske kaka.

Rødt Nesodden foreslo å bevilge 2 millioner kroner på 2021-budsjettet for å oppheve praksisen med å inndra barnetrygdpengene fra kommunens sosialhjelpsmottakere, og i et debattinnlegg i lokalavisa Amta spurte partiet hva slags menneskesyn som ligger bak flertallets holdning.

Det fikk MDG, som sammen med Ap, Venstre og SV har flertall i kommunen, til først å benekte at Rødt hadde foreslått de 2 millionene. Deretter hevdet varaordføreren som et ekko av Solberg-regjeringen, at det ville være lite treffsikkert å ikke frata familiene et slikt beløp, hvis det er de fattigste man vil nå.

MDG-politikeren ser det også som en fare at sosialhjelpsmottakerne kunne få for høy inntekt sammenliknet med lavlønte i yrkeslivet, hvis de fikk beholde barnetrygden. Ikke nok med det:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Nesten en tredjedel ville gå med til byråkrati – fordi det ville bli flere sosialhjelpsmottakere og dermed mer saksbehandling», skrev Hoff-Elimari om summene det ville koste å ikke trekke fra barnetrygden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Toppen av kransekaka er at han påberoper seg at denne saken av alle, demonstrerer MDGs høye ambisjoner for å få bukt med fattigdom, og konkluderer med følgende om Rødts kritikk:

«Jeg tolker det som en reaksjon fra Rødt på at mange velgere begynner å få øynene opp for MDGs ambisiøse program for større sosial rettferdighet».

– Barnas, ikke kommunenes penger

Slik går nå debatten i kommunene.

Eksemplet Nesodden er ikke alene. Det viser at det slett ikke er noen selvfølge at et rødgrønt flertall i Stortinget vil ta skjeen i en annen hånd. På blå side hjalp det heller ikke at partiet for «barnefamilian» satt ved Kongens bord.

De totale utgiftene for kommunene i Norge vil ifølge Redd Barna være om lag 430 millioner kroner dersom sosialhjelps-familiene fikk beholde barnetrygden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det er snakk om relativt små summer for kommunene, med store konsekvenser for familiene. Dette er faktisk ikke kommunens penger, det er barnas, framholder generalsekretær Birgitte Lange».

«Tiden er overmoden for å få slutt på 'omvendt Robin Hood-politikk' i norske kommuner. En ny regjering må gjøre denne endringen før lunsj den første dagen ved makten», forlanger hun.

Det er fristende å slutte seg til kravet.

Thomas Vermes skriver i ABC Nyheter på søndager. Les flere av hans kommentarer her