Høyre vil ikke å tillate generell bevæpning av politiet

Høyres landsmøte stemte mot lørdag for å åpne opp for generell bevæpning av politiet. 

Forslaget om å åpne for generell bevæpning var en av dissensene på landsmøtet det var knyttet mest spenning til.

Forslaget måtte stemmes over to ganger fordi det oppsto forvirring rundt voteringen. Utfallet ble dog det samme – forslaget om å åpne opp for generell bevæpning, falt. Ved siste avstemning stemte 198 mot forslaget, mens 134 stemte for.

– Dagens system godt nok

Heidi Nordby Lunde var blant motstanderne til at norsk politi skal bære våpen.

– Jeg er ikke «soft on crime». Et velfungerende politi er en forutsetning for at vi kan leve trygt i et åpent og liberalt samfunn, sa Nordby Lunde i debatt i forkant av avstemningen.

Hun mente dagens ordning med såkalt punktbevæpning fungerer godt, altså at politiet på utsatte steder skal være bevæpnet, men at politiet som hovedregel ikke er det.

Under debatten tok flere delegater til orde for at en generell bevæpning ville kutte responstid i skarpe situasjoner, og gi økt trygghet til både befolkning og polititjenestefolkene.

Flere viste også til at generell bevæpning er noe Politiforbundet selv ønsker, og at bruken av midlertidig bevæpning de siste årene ikke har ført til at tilliten til politiet er svekket – tvert imot.

Nordby Lunde mente at en så drastisk beslutning måtte være basert på «fakta, ikke følelser».

– Jeg minner også om at det er kontroversielt internt i politiet. Ikke alle vil ha det, sa hun.

Bekymret for våpenkappløp

Linda Hofstad Helleland, som har ledet programarbeidet i Høyre, sier til NTB at Norge har et svært høyt utdannet og kompetent politi som håndtere situasjoner godt uten bruk av våpen.

Bekymringen, forklarer hun, er at en generell bevæpning av politiet skal lede til at også voldsmiljøer begynner å bevæpne seg mer.

– Også jeg ser at kriminalitetsbildet er blitt mer alvorlig. Men de har i dag tilgang på framskutt lagring, og jeg er redd for at hvis vi skal ha et politi som bærer våpen til daglig, så kan det bidra til en eskalering, sier hun.

– Norsk politi har vært helt suverent på å håndtere situasjoner uten våpen, sier hun.

Personvernpolicy