Alt om Frp-landsmøtet: Vil fjerne hele formuesskatten

Å fjerne formuesskatten helt er blant vedtakene som ble fattet på Frps landsmøte søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Å fjerne formuesskatten helt er blant vedtakene som ble fattet på Frps landsmøte søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB

Et forslag om å fjerne formuesskatten helt ble vedtatt med overveldende flertall på Fremskrittspartiets landsmøte søndag.

Et flertall i landsstyret hadde i utgangspunktet gått inn for en formulering om at formuesskatten skal reduseres og på sikt avvikles.

– Formuesskatten skal vekk. Her må vi ikke vingle, slo Pål Morten Borgli fra Rogaland Frp fast da Frp diskuterte saken på partiets landsmøte søndag.

FpU-leder Andreas Brännstöm er av samme mening.

– Det er ingen andre land i EU som har formuesskatt i samme omfang som oss. Den er unødvendig, upresis og urettferdig, fastslo han.

Over 70 prosent av delegatene var enig og stemte dermed for mindretallets forslag om å avvikle formuesskatten helt.

Overveldende flertall vil beholde kontantstøtten

Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble grundig nedstemt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag.

Forslaget fra et mindretall i programkomiteen falt med 25 mot 75 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) er blant dem som mener at kontantstøtten har utspilt sin rolle og at man ikke bør betale folk for ikke å bruke velferdstjenester som barnehage.

– Vi må tørre å se på velferdskutt. Velferdsstaten har gått fra å være et sikkerhetsnett til å bli et hoppeslott, argumenterte Herman Fåne i FpUs sentralstyre.

Frp-nestor Carl I. Hagen minnet derimot om at da Frp var med på å innføre kontantstøtten i 1984, var tanken at staten skal betale det samme uansett om det er en barnehage eller foreldrene som passer barna.

I 2017 var Frp med på å øke støtten til 7.500 kroner i måneden da partiet satt i regjering.

Vil at 17-åringer skal få ta førerkort

Fremskrittspartiets landsmøte har vedtatt å redusere aldersgrensen for ordinært førerkort på bil til 17 år.

Et mindretall av landsstyret i Frp hadde tatt dissens på forslaget om å sette ned dagens aldersgrense på førerkort for bil da partiet skulle stemme over nytt partiprogram søndag.

Et flertall på 55 prosent av landsmøtet stemte imidlertid for å beholde forslaget, som gikk ut på at 17-åringer bør få ta førerkort.

Et flertall på 57 prosent av landsmøtet gikk derimot inn for en dissens om å åpne for at 15-åringer skal få kjøre moped.

Vender tommel ned for bemanningsnorm på sykehjemmene

Frp-leder Sylvi Listhaug ønsket å innføre en bemanningsnorm på alle sykehjem. Men landsmøtet sa nei til forslaget.

Med knepent flertall vedtok landsmøtet mindretallets dissens om å fjerne punktet om bemanningsnorm fra partiets nye program.

Mens drøyt 46 prosent av delegatene sa ja til bemanningsnorm, sa nesten 54 prosent nei.

Vil at staten tar halve regningen for vedlikeholdet på fylkesveier

Staten bør bidra med like mye som fylkene til vedlikehold av fylkesveiene, mener Fremskrittspartiet.

En dissens om saken ble vedtatt med stort flertall på partiets digitale landsmøte søndag.

– De rødgrønne hadde sitt prestisjeprosjekt med å løse utfordringene med fylkesveiene, men det endte med et gedigent mageplask. Fylkeskommunene greier ikke dette. Vi må ta fylkesveiene tilbake til staten, mente nyvalgt medlem til sentralstyret Truls Gihlemoen fra Innlandet Frp.

Over 60 prosent av de 230 delegatene vendte tommelen opp for mindretallets forslag.

Frps tanke er at det skal etableres en belønningsordning der staten bevilger like mye til vedlikeholdet av fylkesveiene som fylkene selv går inn med.

Nei til vindkraft på land

Med knepet flertall har Fremskrittspartiets landsmøte vedtatt å si prinsipielt nei til vindkraft på land.

Heretter skal det kun åpnes for landbaserte vindkraftanlegg dersom en folkeavstemning i den enkelte kommune viser at folket ønsker dette, heter det i formuleringen i partiets nye program, som ble vedtatt søndag.

Flertallet i programkomiteen gikk i utgangspunktet også imot vindkraft på land, mens mindretallet ville skjerpe formuleringen, blant annet med ordet «prinsipielt».

Blant dem som støttet dissensen, er Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Vi bør heller vurdere å hindre salg av kraft til utlandet, argumenterte han på det digitale landsmøtet.

En utbygging skal også kun gjøres etter plan- og bygningslovens bestemmelser, mener Frp.

Mindretallets forslag ble vedtatt med 54,8 prosent av stemmene til de 230 delegatene.

Vil ha frislipp på skjenketider

Med overveldende flertall har Fremskrittspartiets landsmøte vedtatt at de vil la det være opp til utesteder å selv bestemme skjenketidene.

Over 83 prosent av delegatene sa ja til et forslag fra mindretallet i programkomiteen om at skjenkesteder selv skal kunne fastsette sine åpnings-, skjenke- og serveringstider.

– Husk at det er skjenkekontroll. Skikkelig fulle blir hentet ut. Det er god næringspolitikk å la folk styre selv, mente Tor André Johnsen fra Hedmark Frp.

Frp går også inn for et lavere avgiftsnivå på alkohol og for å redusere momsen på matservering til 15 prosent.

Frp vil beholde særfordeler på elbiler

Et klart flertall på Frps landsmøte sa nei til å fjerne særfordelene på elbiler.

Et forslag om å behandle alle biler likt, skapte stor debatt på da Fremskrittspartiets landsmøte diskuterte forslaget til nytt partiprogram søndag.

På bordet lå et forslag fra et mindretall i programkomiteen å fjerne særfordelene for elbiler.

Blant dem som støttet forslaget, var Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Vi har alltid akseptert at bilister skal betale for bygging og vedlikehold av veinettet. Derfor er dette et prinsipielt riktig standpunkt. Jeg ser ingen grunn til at det skal være noen forskjellsbehandling, sa han.

Likebehandling av alle biler vil blant annet føre til at det også må betales moms på elbiler, påpekte Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

– Disse inntektene kan brukes til å redusere avgiftene for alle biler, påpekte han.

På motsatt side sto blant andre Hermann Fåne i FpU.

– Frp er bilistenes parti. Elbilen er den eneste billetten vi har til Frps drømmesamfunn på veien, uten avgifter og bompenger, framholdt han.

Nesten 59 prosent av delegatene sa seg enige og vendte tommelen ned for forslaget.

Listhaug ut mot innvandring og bistand

Frp-leder Sylvi Listhaug vil skjerpe kravene til innvandrere og kutte kraftig i bistanden.

– Innvandrings- og integreringspolitikken har spilt fullstendig fallitt, sa Listhaug da hun søndag holdt sin første tale som leder for Fremskrittspartiet.

Et bevis er koronasmitten blant innvandrere, mener hun.

– Gjennom hele pandemien har smittetallene, spesielt i Oslo, vært holdt oppe av at enkelte innvandrergrupper ikke forholder seg til reglene vi alle er forpliktet til å følge, sa Listhaug i den 45 minutter lange talen.

I programmet som skal vedtas senere søndag, går Frp inn for å gjøre det vanskeligere for innvandrere å komme inn i Norge. Partiet vil fjerne muligheten til å søke asyl ved grensa og gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap.

Listhaug kritiserer bruken av begrepet «strukturell rasisme».

– Det er et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge. For det er ikke sant. Norge er et av de frieste, beste landene i hele verden – for alle. Uavhengig av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, sa Listhaug.

Frp går i tillegg inn for å redusere bistandsbudsjettet til maks 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten.

– I vår nye program foreslår vi kraftige kutt i bistanden, men mer penger på å hjelpe flyktninger i nærområdene, sa Listhaug.

Strengere asylregler og hardere straff for gjengkriminelle

Fremskrittspartiets landsmøte går inn for å avvise asylsøkere på grensa og innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle.

En skjerpet politikk på både asyl- og strafferettsområdet ble vedtatt uten uenighet på Frps landsmøte søndag.

Der ble partiets nye program for perioden 2021–2025 banket gjennom.

Frp programfester blant annet et nytt asylsystem som vil gjøre det umulig for asylsøkere som kommer seg til grensa, å få opphold i Norge.

Disse skal i stedet overføres til asylsentre i utlandet i såkalt «trygge tredjeland» som Norge skal inngå avtaler med. Hvilke disse er, er foreløpig ikke avklart.

Frp går også inn for at Norge skal trekke seg fra FNs migrasjonsplattform og at kristne kvoteflyktninger skal prioriteres framfor andre.

Frp vil også innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle etter dansk modell. I tillegg skal lovbrudd begått i belastede områder, også medføre dobbeltstraff.

En gjengkriminell som begår lovbrudd i en såkalt skjerpet straffesone, risikerer dermed firedobbel straff, om Frp får bestemme.

Frp går også inn for å senke den kriminelle lavalderen til 14 år.

Personvernpolicy