Ap foreslår flere tilpasninger i støtteordningene for næringslivet

Terje Aasland og Arbeiderpartiet fremmer flere forslag om tilpasninger i støtteordningene for næringslivet. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Terje Aasland og Arbeiderpartiet fremmer flere forslag om tilpasninger i støtteordningene for næringslivet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Siden det i lang tid vil være behov for smitteverntiltak, foreslår Arbeiderpartiet nå fem tilpasninger i coronastøtteordningene for næringslivet.

Ap foreslår blant annet å etablere en ny støtteordning for bedrifter som faller utenfor dagens ordninger og å gi et tilskudd på inntil millionen til små bedrifter som rammes av coronatiltak. Tilskuddet skal beregnes basert på 20 prosent av omsetningen i tilsvarende måned i 2019.

Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland mener at dagens kompensasjons- og støttetiltak for næringslivet er utformet på en måte som forsterker forskjellene, særlig mellom små og store bedrifter.

– Det må derfor komme på plass tilpasninger som i større grad støtter opp om de minste bedriftene, og sikrer at bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltakene får en sterkere støtteordning enn i dag, sier han.

Videre foreslår Ap å be regjeringen fremme forslag om tiltak som reduserer risikoen ved å ta ansatte raskt tilbake i jobb, og om å tilpasse støtteordningene slik at bedrifter som mottar krisestøtte, ikke sier opp ansatte, utbetaler utbytte og fryser lederlønninger og bonusutbetalinger.

Aasland og Ap vil også at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bevilgningene til blant annet kommunene, slik at de gjennom offentlige anskaffelser kan iverksette prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og økt aktivitet i økonomien.

Personvernpolicy