Regjeringen lover tidenes rekordsatsing på samferdsel

<p>Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB</p>
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen.

De øvrige 1.076 milliardene kommer fra statlige midler.

– Med ny nasjonal transportplan kommer over 80 prosjekter i Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

Midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet, skriver regjeringen i rapporten.

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet våret, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssatsingen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Satser tungt på tog

Nasjonal transportplan er en plan for transport og samferdselsprosjekter i Norge, som regjeringen legger fram. Stortinget skal senere ta stilling til den.

I planen er det satt av 393 milliarder kroner til jernbaneformål. Pengene skal forhåpentligvis fjerne en av togpassasjerens største frustrasjoner, nemlig signalfeilene.

– Vårt ønske er at «signalfeil» skal gå ut av det norske språk. Det er vår ambisjon med denne satsingen, sier Hareide.

I transportplanen prioriteres InterCity-prosjektene til Hamar, Tønsberg og Moss. Moderniseringen av toglinjer til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien skyves til perioden 2028–2033, skriver Aftenposten.

Flere byvekstavtaler

Byvekstavtalene for Oslo-området, Bergen-området, Trondheim-området og Nord-Jæren blir forlenget.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

I tillegg vil regjeringen bidra i byggingen av ny Majorstuen stasjon i Oslo og at Åsane i Bergen får bybane.

Gardermoen ikke med

En tredje rullebane på Gardermoen er ikke prioritert i ny nasjonal transportplan (NTP). Nesten hele lufthavnpotten på 5 milliarder kroner går til Bodø og Mo i Rana.

Videre vil regjeringen sette av 33 milliarder kroner til sjøtransporten. Blant annet ønskes det å utbedre innseilingene til Røst, Værøy, Andenes, Årviksand, Kjøllefjord og Vardø.

I 2017 lanserte regjeringen en Nasjonal transportplan til 1.064 milliarder kroner. Omregnet til 2020-kroner er dagens plan enda mer omfangsrik.

Bompengekritikk fra Rødt og Frp

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen. Frp stiller seg kritisk til beløpet, og Rødt frykter et nytt bompengeopprør.

– Med 123 milliarder i bompengefinansiering legger regjeringen opp til et nytt bompengeopprør langs kysten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Frps Bård Hoksrud er også skeptisk.

– Regjeringen vil bygge mindre vei, men at bilistene skal betale mer i bompenger for å finansiere flere byvekstavtaler. Det betyr at bilister rundt i hele landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i byene, sier Hoksrud.

Slik fordeles rammen

De statlige midlene på 1.076 milliarder kroner fordeler seg slik:

* Riksveier: 510 milliarder kroner.

* Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.

* Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.

* Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.

* Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.

* Lufthavner: 5 milliarder kroner.

* Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen.

Personvernpolicy