Sanner åpner for krisehjelp etter strømsjokk

<p>Illustrasjonsfoto. </p>
Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB

Senterpartiet og Fremskrittspartiet ser med uro på de høye strømprisene i vinter. Finansminister Jan Tore Sanner (H) åpner for målrettede tiltak.

– Norge er kaldt, og det er mørkt. Derfor er det viktig at vi har lavere strømpriser i Norge enn i resten av Europa, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han mener det nå må tas politisk grep etter mandagens sjokk der mange nordmenn opplevde en femdobling i strømprisene. Kaldt vær og høyt forbruk gjør at ekspertene tror prisene vil holde seg høye i ukevis framover.

Vedums svar er at elavgiften må ned. Han viser til at avgiften lå på 11,61 øre per kilowattime da Høyre-leder Erna Solberg overtok som statsminister i 2013. I 2021 ligger avgiften på 16,69 øre.

Blir forhandlingsspørsmål

De høye strømprisene ble også tema i spontanspørretimen i Stortinget onsdag. Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener prissjokket er spesielt utfordrende for landets pensjonister.

– Fremskrittspartiet er bekymret for deres situasjon. Vi etterlyser svar fra regjeringen på hva den vil gjøre for å avlaste de som blir hardt rammet av de høye strømprisene, sier han.

Ifølge Limi vil Frp nå løfte spørsmålet inn i forhandlingene i Stortinget om regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

Men Limi tror ikke nødvendigvis Vedums svar er det riktige:

– Å redusere elavgiften med ett øre eller to har lite for seg for dem som bor trangt og har dårlig råd. Det vil i størst grad komme de med store hus til gode.

Bostøtte

Finansminister Jan Tore Sanner (H) i stortingssalen. Han åpner nå for å diskutere krisetiltak for å bøte på høye strømpriser. Foto: Heiko Junge / NTB
Finansminister Jan Tore Sanner (H) i stortingssalen. Han åpner nå for å diskutere krisetiltak for å bøte på høye strømpriser. Foto: Heiko Junge / NTB

Sanner svarer for sin del at hvis det skal settes inn målrettede tiltak nå, så er bostøtten et egnet virkemiddel.

Han mener det vil være fornuftig å avvente prisutviklingen utover vinteren.

– Men det kan være aktuelt med målrettede ordninger. Det er vi også åpne for å diskutere, sa Sanner i spørretimen.

Han trakk også fram at strømprisene i fjor var de laveste på ti år.

Personvernpolicy