Sp: – Siv Jensen og Frp rykker tilbake til start

Senterpartiet mener at avgiftskuttene Frp har fått igjennom i statsbudsjettet kun utligner avgiftsøkningene som har kommet under Solberg-regjeringene.

Sigbjørn Gjelsvik, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, mener Frp burde gå litt mer stille i dørene i sin omtale av avgiftsendringene i budsjettet.

– I sum innebærer dette budsjettet kun at Siv Jensen og Frp rykker tilbake til start, gjennom å komme ned igjen på det avgiftsnivået som var da Siv Jensen tok over som finansminister i 2013. Noen avgifter blir med dette budsjettet redusert, mens for eksempel elavgiften beholdes på et rekordhøyt nivå, sier Gjelsvik.

Han mener statsbudsjettet Frp nå vil støtte ikke bidrar til trygghet for folk som frykter å miste jobben og bedrifter som risikerer å gå konkurs som følge av coronautbruddet.

– Vi mener det trengs en kriseplan, med kraftfulle tiltak for aktivitet og omstilling og med forsterkede kompensasjonsordninger for folk og næringsliv som gis varighet minst fram til sommeren, sier Gjelsvik.

Personvernpolicy