Ett sykt villsvin i Tyskland gir milliardrystelser i Europa

<p>Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men 100 prosent dødelig for ville og tamme svin. Sykdommen er uhelbredelig og vil derfor medføre ødeleggende tap.</p>
Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men 100 prosent dødelig for ville og tamme svin. Sykdommen er uhelbredelig og vil derfor medføre ødeleggende tap. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Tenk, en egen pressekonferanse i Tyskland på grunn av ett eneste dødt villsvin. Sånn har det blitt i globaliseringens tidsalder. Milliarder står på spill.

Kommentar: Thomas Vermes
Politisk kommentator

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

10. september meddelte tyske myndigheter på en pressekonferanse at de hadde funnet et dødt villsvin i Brandenburg øst i landet, omkommet av den fryktede dyresykdommen afrikansk svinepest.

Meldingen har konsekvenser som vil overraske deg.

Mens Donald Trump vil bygge mur mot Mexico, fullførte Danmark i fjor et sju mil langt villsvingjerde mot Tyskland.

Hvorfor?

Fordi spredning av virussykdommen afrikansk svinepest vil bety milliardtap for den gigantiske svinekjøttnæringa. Afrikansk svinepest blant villsvin er ute av kontroll i mange land.

Ødeleggende for bønder og dyrefabrikker

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men 100 prosent dødelig for ville og tamme svin. Sykdommen er uhelbredelig og vil derfor medføre ødeleggende tap hvis den smittes inn i bøndenes – eller det vi i enkelte EU-land kan kalle dyre-fabrikkenes – besetninger.

– Det hele er ragnarokk nå, sier direktør Søren Westergaard i selskapet H&S Westergaard, som er en av Danmarks største smågriseksportører, til Jyllands-Posten tirsdag.

Det ene, smittede villsvinet i Tyskland har fått svinekjøttprisene i EU til å kollapse. Bare i Danmark vil tapene for slakteindustrien og bøndene beløpe seg til milliarder, skriver Jyllands-Posten.

Svinekjøtt i dagens globaliserte verden er blitt en internasjonal handelsvare til glede, inntekt og ernæring når det går godt – til spredning av sykdom og økonomisk krise når det går dårlig.

Det at afrikansk svinepest er konstatert i form av ett eneste villsvin i Tyskland, førte for noen dager siden til at Kina, Japan, Singapore og Sør-Korea stanset importen av svinekjøtt fra Tyskland.

Fri flyt av griser gir risikofylt marked

Snakk om at liten tue kan velte et stort lass! Tyskland eksporterer 600.000-700.000 tonn svinekjøtt til land utenfor EU hvert år.

Til sammenlikning er hele Norges produksjon 130.000 tonn.

Eksporthindringene i Asia gjør at store mengder tysk svinekjøtt i stedet nå dumpes til spottpris i EUs indre marked, noe som utløser stort prisfall for produsentene, også for vårt svinerike naboland Danmark.

Danmark eksporterer svinekjøtt for 35 milliarder danske kroner i året.

Også internt i EU er det fri flyt av griser. Danmark er stor produsent av smågriser. Disse selges gjerne til andre land for oppfôring. Slaktegriser sendes så til et tredje land, og så videre.

Smitte ett sted spres derfor fort dersom det ikke settes inn kraftige restriksjoner.

For danskene, der svinenæringa sysselsetter tusener av arbeidstakere, kan alarmen i Tyskland i neste omgang bli en mulighet, hvis danskene klarer å få en fot inn i de asiatiske markedene tyskerne nå taper.

Den enes død, den andres brød. Foreløpig lider også dansk svinenæring under det som har skjedd.

Og coronavirus i slakteriene

I EU er det fri flyt ikke bare av svin, men også av mennesker. Og dermed av virussykdommer som rammer folk.

Gigantiske tyske slakterier har importert østeuropeiske arbeidere i tusentall for å slakte til lav lønn. De har blitt stuet sammen i elendige boliger.

Og som kjent har det hatt sine følger for oppblomstringen av coronasmitte i Tyskland.

I juni ble det kjent at 803 av 1.450 ansatte ved et av slakterigigantens Tönnies anlegg i byen Rheda-Wiedenbrück i Gutesloeh-regionen testet positivt på coronasmitte.

De står bak Tönnies-konsernets nå stansede eksport av «Qualitätsfleisch aus Deutschland» (Kvalitetskjøtt fra Tyskland).

Den frie flyten har fremmet spredningen av virussykdom blant folk. Kan det store lasset, selve kjøttproduksjonen, bli veltet av en liten tue, ved at et afrikansk svinepestsmittet villsvin klarer å smitte svineindustrien i enda flere land?

Næringa holder pusten. Også i Norge, der skogene nå invaderes av villsvin fra Sverige.

Svinepesten kan være ett sykt villsvin unna.

Les om svinepest hos Veterinærinstituttet

Thomas Vermes kommenterer jevnlig i ABC Nyheter.Les tidligere kommentarer her.