Arbeiderpartiet om fødselsomsorgen: – Underfinansiert og underbemannet

Foto: NTB scanpix /shutterstock

Helseministeren har bedt helseforetakene i Norge om å styrke fødselsomsorgen. Arbeiderpartiet mener tiltaket krever 250 millioner mer i budsjett. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En rapport som ble publisert i mars i år på bestilling fra regjeringen viser at fødselsomsorgen i Norge har lidd kraftige kutt de siste årene.

– Dette har resultert i sommerstenging og nedleggelser av fødeavdelinger, i underbemanning av jordmødre på fødeavdelingene, problemer med betaling for jordmødre i følgetjenesten og nedleggelse av følgetjenestetilbud, og kortere liggetid på sykehuset med redusert oppfølging av familien etter fødsel, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Tall fra Statistisk sentralbyrå i fjor viser at kun tre av ti familier får hjemmebesøk av jordmor som de har krav på rett etter hjemkomst.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet NSF. Foto: Jordmorforbundet
Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet NSF. Foto: Jordmorforbundet

– Norge har lav spedbarn- og mødredødelighet. Det er samtidig dokumentert gjennom tilsyn, forskning og brukererfaringer at utviklingen i fødsels- og barselomsorgen nå går i feil retning, sier Schjelderup.

– Funnene og lovbruddene viser tydelig at fødetilbudet totalt sett har blitt dårligere en rekke steder – og at fødselsomsorgen bærer preg av å ha blitt redusert til en minimumstjeneste.

Ifølge Schjeldrup inkluderer fagmiljøene som slår alarm om alvorlige hendelser jordmødre, barneleger, perinatal komiteer og fødselsleger.

Helseministeren ønsker oppfølging

Rapporten kom etter at Jordmorforbundet og Jordmorforeningen hadde varslet helse- og omsorgsminister Bent Høie om alvorlige utfordringer i fødselsomsorgen.

10. juni møtte helseminister Bent Høie de regionale helseforetakene og ga dem i oppdrag å styrke fødselsomsorgen. I oppdragsdokumentet står det at foretakene skal følge opp anbefalingene fra rapporten:

«De regionale helseforetakene skal følge opp kompetanse- og ressursbehov dokumentert i rapporten «Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem» i utvikling av fødeinstitusjonene.»

Det er foreløpig ikke satt av mer penger fra regjeringen spesifikt til dette eller lagt noen føringer for hvor mange flere jordmødre som skal ansettes.

– Egentlig en ordre

På spørsmål om hvordan bemanningen på helseforetakene skal økes, svarer statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie, Anne Grethe Erlandsen, at det er for tidlig å si noe om hvordan helseforetakene skal gjøre det.

– Den jobben må gjøres først. Det er bare fjorten dager siden de fikk i oppdrag av helseministeren å følge opp rapporten, så de er antakeligvis ikke ferdig med den jobben, sier Erlandsen til ABC Nyheter.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: – De regionale helseforetakene har nok ressurser til å styrke helseomsorgen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: – De regionale helseforetakene har nok ressurser til å styrke helseomsorgen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– De må gå gjennom systemene sine og se på dem med nye øyne, for å bedømme om de har god nok bemanning på avdelingene sine.

– Har de nok ressurser til å gjøre den jobben?

– Ja. De har fått 1582 millioner mer i 2020 enn i 2019. I tillegg har det kommet mer penger rett før sommeren gjennom revidert nasjonalbudsjett, understreker statssekretæren.

– Sykehusene har mange oppgaver men de må selv prioritere mellom de oppgavene de har. Nå har de fått et veldig sterkt signal fra helseministeren om å legge denne rapporten til grunn for hvordan bemanning og kompetanse er i fødeavdelingene.

– Dette blir fulgt opp og rapportert på, legger hun til.

– Hvordan skal en anmodning fra helseministeren takle problemene som er dokumentert i rapporten?

– For å si det sånn: Den anmodningen er nærmeste du kommer en ordre. Det er en ordre.

Les også: Sara må føde alene. Håvard er i karantene når søsteren dør

Vil øremerke penger til fødselsomsorgen

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag mener at helseministerens svar på rapporten ikke er godt nok.

Tuva Moflag, Arbeiderpartiet, Akershus Foto: Stortinget
Tuva Moflag, Arbeiderpartiet, Akershus Foto: Stortinget

– Helseministeren har kronisk underfinansiert fødselsomsorgen, sier Moflag til ABC Nyheter.

– Arbeiderpartiet mener at vi må rammefinansiere fødselsomsorgen og avvikle innsatsstyrt finansiering. I dag er det slik at fødeavdelingene får mer betalt for fødsler med komplikasjoner, enn fødsler som har gått bra. Dette til tross for at den samme beredskapen må være plass, sier hun.

– Vi har et langt høyere sykehusbudsjett enn regjeringen, med 1,418 milliarder mer til sykehusene i vårt alternative budsjett. Men vi har også øremerket 250 millioner mer til fødetilbudet.

Moflag trekker frem underbemanning blant jordmødre som et symptom på regjeringens underfinansiering av fødselsomsorgen.

– 50-60 prosent av jordmødre vurderer å slutte på grunn av press. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått en ordning som sikrer alle jordmødrene i kommunene 100 prosent stilling.

– Kvinnehelse er viktig. Alle kvinner skal ha et trygt og godt fødetilbud.

Personvernpolicy