Regjeringen ignorerte vedtak om maritim krisehjelp

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram revidert nasjonalbudsjett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Finansminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram revidert nasjonalbudsjett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Stortinget har pålagt regjeringen å gi norske rederier indirekte krisehjelp ved å gjøre det gunstigere å investere i nye skip. Men Finansdepartementet sa nei.

– Det er krise i rederier langs hele kysten. Dette er ikke tiden for å avlyse tiltak, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen på Stortinget til NTB.

Han mener det vil være svært viktig å legge til rette for investeringer i nye skip nå, i kombinasjon med gode kondemneringsordninger for å få fjernet gamle skip i nærskipsfarten.

I krisepakkene Stortinget har vedtatt i vår, pålegges regjeringen en rekke tiltak for å møte coronakrisen i norsk økonomi.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett gjennomført de fleste vedtakene, men altså ikke alle.

Høyere avskrivningssats

Stortinget påla 31. mars regjeringen å etablere en egen skattemessig saldogruppe for skip, utenfor tonnasjeskattordningen, i nærskipsfart med en avskrivningssats på 20 prosent, mot dagens 14 prosent.

– En slik midlertidig endring av avskrivningsreglene vil nettopp gjøre det mer gunstig å investere i nye skip nå, sier Gjelsvik.

Men Finansdepartementets vurdering er at vedtaket vil være trøblete vurdert mot statsstøtteregelverket i EØS, vanskelig å avgrense og ha liten effekt.

– Framlegget vil komplisere skattesystemet og gi potensielt særdeles høye administrative kostnader målt mot nytten av fremlegget for støttemottakerne. Departementet tilråder derfor at fremlegget ikke gjennomføres, heter det.

Det åpnes samtidig for at en ny saldogruppe med økt sats for avskrivning kan innføres på et senere tidspunkt.

Nullutslippsbåter

Også et stortingsvedtak om at regjeringen skal komme med forslag til hvordan det «offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter», mangler oppfølging i revidert nasjonalbudsjett.

– Hurtigbåter forurenser i mange tilfeller mer enn fly. Samtidig er mange små samfunn langs kysten helt avhengige av hurtigbåtene, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

– Det er uholdbart at regjeringen overser Stortingets vedtak og forsinker arbeidet med å få på plass utslippsfrie hurtigbåter.

Sesongbedrifter

Både Sp og Frp har dessuten etterlyst en løsning for sesongbedrifter, noe Stortinget også har krevd.

– Vi er svært utålmodige på vegne av spesielt sesongbedriftene som sliter ekstra, og som må ha på plass tiltak som treffer, sier Frps Sylvi Listhaug.

Følgende varsel kommer i revidert nasjonalbudsjett:

«Det vil også bli presentert en egen modell for sesongbedrifter, men den blir først implementert i forbindelse med søknadsrunden for mai.»

Fulgt opp mye

Samtidig har regjeringen kvittert ut mange av Stortingets bestillinger.

* Det settes av milliarder til kommuner og fylkeskommuner for å dekke sviktende skatteinngang, utgifter til Nav og helse og sviktende inntekter fra kollektivtransport.

* En egen olje- og gasspakke som skal stimulere til økt aktivitet på norsk sokkel.

* Ordning for permitterte forlenget ut oktober for å sikre inntekt.

* 400 millioner for å hjelpe sårbare barn.

* Grønn omstillingspakke i slutten av mai, hvor kravet om forslag for å kutte utslipp på norsk sokkel må følges opp.

* Regjeringen foreslår en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper. Det legges opp til at alle personer ansatt i selskaper som kvalifiserer, kan benytte ordningen. I dag er den avgrenset til personer ansatt etter 1. januar 2018.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært