Vil ha fart på det grønne skiftet – advarer mot å hjelpe oljenæringen

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag legger regjeringen fram en krisepakke for oljenæringen. – Vi vil på det sterkeste advare mot å innføre endringer for olje- og gassindustrien, sier Naturvernforbundet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har kommet flere omfattende krisepakker for næringslivet i møte med coronapandemien, som hovedsaklig har tatt sikte på å redde sunne bedrifter fra å gå over ende.

Nå er regjeringen i gang med fase tre av den økonomiske krisehåndteringen: Å få opp aktiviteten igjen etter måneder med økonomisk stillstand. De har varslet en tiltakspakke for dette før sommeren.

Grønn omstilling, vern av natur og tiltak som også takler konsekvensene av klimakrisen, har ikke vært en del av de første krisepakkene. Opposisjonspartiene MDG, SV og Ap etterlyste grønne kriseinvesteringer allerede for én måned siden, og 11 klima- og miljøorganisasjoner har gått sammen om å kreve motkonjunkturtiltak som verner om natur og klima.

Torsdag legger regjeringen fram en krisepakke for å opprettholde aktivitet i olje- og gassnæringen. Samtidig varsler de en grønn omstillingspakke for næringslivet som de vil legge fram på Stortinget i slutten av mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Framover handler det om å bygge nye arbeidsplasser. Da er vi nødt til å bruke en god del midler, og det er en fordel å gjøre det på en måte som støtter opp om regjeringens politikk generelt. Det er å gjennomføre det grønne skiftet, og sørge for at vi har grønn vekst, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Næringslivet vil ha fart på det grønne skiftet

Sveinung Rotevatn og statsminister Erna Solberg møtte onsdag representanter fra næringslivet og klima- og miljøorganisasjoner for å ta imot innspill til grønne initiativ i møte med coronakrisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere kom med helt klare oppfordringer under innspillsmøtet.

– At krisepakkene som skal ta Norsk næringsliv ut av hengemyra også i så stor grad som mulig bidrar til bærekraftig omstilling er helt essensielt for næringslivet, sier Bjørn Kjærand Haugland til ABC Nyheter.

Han er administrerende direktør for Skift – Næringslivets klimaledere, som har samlet 32 store, norske bedrifter med formål om å være en aktiv pådriver for å nå Norges klimamål for 2030.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er ikke tiden for gi nye særordninger til oljenæringen, men heller for å sette fart på det grønne skiftet. Det er det som vil lønne seg på lang sikt, sier Haugland.

Advarer mot skattelette for oljenæringen

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Alexander Vestrum
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Alexander Vestrum

Regjeringen legger fram en tiltakspakke med flere skatteendringer for til oljenæringen torsdag.

Det mener Skift er en dårlig ide. De får støtte av Naturvernforbundet.

– Vi vil på det sterkeste advare mot å innføre endringer, blant annet i form av skattelette eller skatteutsettelser, for olje- og gassindustrien. Nå som utslippene må reduseres drastisk, er vi nødt til å ta innover oss at heller ikke norsk petroleumsvirksomhet kan fortsette som før, sa Silje Ask Lundberg til regjeringens representanter under onsdagens innspillsmøte.

Hun mener regjeringen isteden bør lage en plan for å gi ansatte i petroleums- og leverandørnæringen flere arbeidsmuligheter innenfor grønn omstilling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringen bør lage en oversikt over ferdig planlagte oppdrag for leverandørindustrien som kan igangsettes umiddelbart, som ikke innebærer økt olje- eller gassutvinning. De bør framskynde og øke investeringer og forskningsmidler til grønne næringer og klimajobber, og de bør opprette ekstra støtteordninger for omskolering av arbeidere i petroleums- og leverandørindustrien, slik at tempoet i det grønne skiftet økes betraktelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Bastholm vil ha slutt på fossil krisehjelp

Solberg: – Oljebransjen nødvendig for det grønne skiftet

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har foreslått skatteutsettelser for petroleumsnæringen for å gjøre oljeinvesteringer mer lønnsomme. Finansdepartementet advarer mot forslaget fordi slike endringer i skatteregimet vil gi oljeselskapene «sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer».

Frp og Senterpartiet støtter forslaget, og Arbeiderpartiet vurderer å støtte det, men venter på regjeringens utspill i saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Statsminister Erna Solberg i digitalt innspillsmøte om grønne initiativ i møte med coronakrisen. Foto: Statsministerens kontor
Statsminister Erna Solberg i digitalt innspillsmøte om grønne initiativ i møte med coronakrisen. Foto: Statsministerens kontor

Les også: FN-rapportør ber Norge avvikle oljenæringen

Statsminister Erna Solberg mener den norske olje- og gassnæringen har en viktig rolle for å få gjennomført en grønn omstilling i Norge.

– Jeg mener det ikke er en motsetning mellom å finne gode løsninger for å fortsatt ha aktivitet i olje- og gassnæringen og å omstille seg til det grønne skiftet. Det vil være veldig mye av den industrien vi er avhengig av i olje- og gassnæringen for å få til det grønne skiftet i Norge framover. Det er noen av de største teknologi- og verdiskapningsbedriftene vi har, og de er helt nødvendige for den grønne skipsfartsutviklingen blant annet. En bråstopp i den bransjen vil være en utfordring som bidrar til at Norge har mindre velferd og mindre evne til å løfte et grønt skifte, sier Solberg.

Flere EU-land vil legge grønn omstilling til grunn

Innad i EU er det etter hvert bred oppslutning om at arbeidet med en «Green Deal», med grønn omstilling og grønne investeringer forankret i nytt lovverk, skal stå sentralt i å få fart på økonomien i unionen i kjølvannet av coronakrisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

17 av 27 EU-land har signert et brev med krav om at grønn omstilling skal være kjernen i den økonomiske gjenoppbyggingen av unionen.

– Hvorfor har ikke Norge lagt seg på samme linje?

– Vi signaliserer hver eneste dag at vi skal ha grønn omstilling. Det er grunnen til at vi har det innspillsmøte vi har nå, svarer statsminister Erna Solberg.

– Hvor viktig er det for regjeringen å ha grønne investeringer i de kommende krisepakkene?

– Alt regjeringen gjør av klimaarbeid allerede ligger fast. Klimameldingen vi skal komme med til Stortinget, planen for sirkulær økonomi, arbeidet med EUs Green Deal, og så videre. Så kommer vi med mer, svarer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Åpner for å bruke flere klima-milliarder

Statsministeren sier regjeringen vil ta med seg alle innspillene fra onsdagens møte videre i arbeidet.

Erna Solberg viser til det pågående arbeidet med en overordnet klimaplan, en hydrogen-strategi og en sirkulær økonomi-strategi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er arbeid som kan gjøres raskere i dagens situasjon for å få uttelling, sa Solberg under et møte med pressen etter innspillsmøtet.

Hun åpnet videre for at grønne kriseinvesteringer kan være aktuelt.

– Coronakrisen fremskynder muligheten til å investere mer i de grønne løsningene. Vi bruker to milliarder kroner i tilskudd til Enova hvert år for å få til grønn vekst, og vi kommer sikkert til å bruke flere milliarder.