Gimse rykker ut mot Vedum: – Erna tar matsikkerhet på alvor!

MATSIKKERHET: Guro Angell Gimse (H) forsikrer at statsministeren og regjeringen passer på matsikkerheten i landet i disse krisetidene.
MATSIKKERHET: Guro Angell Gimse (H) forsikrer at statsministeren og regjeringen passer på matsikkerheten i landet i disse krisetidene. Foto: Høyre

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener statsministeren viser lite interesse for matberedskapen. – Erna og regjeringen tar matsikkerhet på høyeste alvor, forsikrer Guro Angell Gimse (H).

Onsdag kritiserte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum statsminister Erna Solberg for å være lite opptatt av matberedskapen i Norge.

Bakgrunnen er den usikre framtida med corona-epidemi, nedstengninger, eksportbegrensninger og problematiske handelsveier.

15. mars sendte han brev til Solberg med anmodning om å sette i verk tiltak i landbruket for å styrke matforsyningen.

– For to uker siden svarte Erna Solberg meg. Av brevet gikk det fram at hun ikke ønsket egne tiltak for å sikre norsk matproduksjon. Men i Stortinget har vi presset på og fikk 31. mars gjennom vedtak om tiltak på dette området, fortalte Vedum til ABC Nyheter onsdag.

– Positive til ønsket om økt produksjon

– Jeg har lest brevet som Erna sendte til Vedum og forstår ikke hvordan han kan tolke det dithen at hun ikke tar matsikkerhet på alvor, kontrer Høyres landbrukspolitiske talsperson på Stortinget, Guro Angell Gimse.

– Det er ingen matkrise i Norge nå. Vi har en helsekrise som har ført til utfordringer med å skaffe arbeidskraft til landet. Men dette er nå i ferd med å løse seg, sier hun til ABC Nyheter.
Hun forteller at Høyre og regjeringen tvert imot har stilt seg positive til Vedums ønske om økt matproduksjon i år.

I Stortinget ble partiene 31. mars enige om en tiltakspakke for landbruket som skal oppmuntre til økt produksjon og lette tilgangen til arbeidskraft.

Gjennomføringen skal partene i arbeidslivet og landbruksnæringa være med å utforme.

– Vi jobber for økt produksjon av korn. Vi må erstatte grasproduksjon med korn der dette egner seg. Dette jobber vi kontinuerlig med, sier Gimse.

Produserer det remmer og tøy holder

Hun forteller at produksjonen av norske landbruksprodukter allerede er økt.

Det skjer som følge av økt etterspørsel både på grunn av hamstring, som er uønsket, og økt produksjon.

– Nortura produserer kjøtt som aldri før etter at de nå opplever økt etterspørsel, Norgesmøllene har doblet produksjonen og Tine går også på høygir, sier Gimse. Ifølge henne har tilløp til overproduksjon på egg for en måned siden snudd seg til omsetning som aldri før.

– Vi har også lagt til rette for økt lagring av korn på gårder i hele Norge, legger hun til.

Høyre og regjeringen, nå inkludert KrF, ønsker ikke å gjenopprette beredskapslagring av korn slik landet hadde tidligere. De forsikrer at import fra utlandet uansett uro i verden vil dekke det norske behovet.

Spennende om innsatsfaktorer

– Vi må heller ikke glemme at vi så og si selvberget på kjøtt, meieriprodukter, egg og grove grønnsaker som kål og kålrot, og folk ville kunne bli mette på bygg-grøt og fisk, fortsetter Gimse.
Hvordan vi sikrer ulike innatsfaktorer i landbruket framover er en viktig diskusjon og allerede jobbes det med mange norskproduserte alternativer.

Landbrukspolitikeren fra Høyre oppsummerer at Erna og regjeringen tar matsikkerhet på høyeste alvor.

– Vi adresserer de utfordringene som kommer raskt. Norsk landbruk, særlig innen frukt, bær og grønnsaker, har et stort og udekket behov for sesongarbeidskraft fremover, sier Guro Angell Gimse.

Hun viser til at dette skjer samtidig som norske arbeidstakere er blitt permittert som følge av coronakrisen. Onsdag innførte regjeringen en ordning som gjør det mer lønnsomt for dagpengemottakere å gjøre en jobb i landbruket, en ordning Arbeiderpartiet har varslet motstand mot.

I tillegg kan utenlandske sesongarbeidere som allerede er her forlenge oppholdstillatelsen sin. Justisdepartementet har presisert at EØS-borgere som kommer seg til Norge og kan dokumentere at de skal jobbe i landbruket ikke skal bortvises, til tross for det generelle innreiseforbudet.

Samleside: Siste nytt om kampen mot viruset

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært