Stortinget enige om den andre økonomiske krisepakken

Se sammnedrag: Stortinget er enige om den andre økonomiske krisepakken.

Stortinget er enige om styrke økonomien til kommunene, Nav og sykehusene, kutte i arbeidsgiveravgiften og sikre studenter inntekt under coronakrisen.

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

MDG og Rødt fikk ikke være med på forhandlingene: – Jeg bare skjønner ikke hvorfor. Det er helt umulig å forstå

Dette er den nye krisepakken

Dette er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget:

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

* Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

* Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

* Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.

* Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

* Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

Regjeringen har varslet at det kommer ytterligere økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.

Aktuelt: Flere reagerer på regjeringens kriselov

Tajik: Det handler om å trygge framtida

Arbeiderpartiets Hadia Tajik åpnet pressekonferansen torsdag med en historie. En drosjesjåfør er redd for smitte, men jobber for å greie husleia.

Det er blitt lange dager med forhandlinger, og klokka 2 natt til torsdag tok hun drosje hjem.

Stortingets finanskomité er delt om utbytte. Aps Hadia Tajik sier nei, Høyres Svein Harberg (bak) sier tja. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Stortingets finanskomité er delt om utbytte. Aps Hadia Tajik sier nei, Høyres Svein Harberg (bak) sier tja. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Drosjesjåføren ga meg et munnbind før jeg satte meg inn. Så så jeg at han hadde munnbind på seg selv også. Han sa han hadde vært redd for å jobbe de siste dagene. Han var redd for å bli smittet. Redd for å bli syk. Men nå hadde han nesten ikke penger igjen til å betale husleie denne måneden. Nå er han tilbake for å tjene penger, fortalte Tajik før hun la fram punktene partiene var blitt enige om.

– Det er dette det handler om nå. De forhandlingene vi har hatt de siste dagene. Den enigheten vi har kommet fram til, handler om folk. Om hverdagen deres. Om å sikre arbeidsplasser og trygge framtida, sa Tajik.

Samtidig understreket hun:

– Vi må være sikre på at statlige bidrag ikke går til personlig berikelse.

Aps linje deles av SV og Senterpartiet.

– Det er viktig at vi setter en absolutt grense på at det ikke kan betales utbytte. Dette gjelder også banker, sa SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Dette er en nasjonal dugnad. Vi kan ikke bruke statlige bidrag til privat berikelse, slo hun fast.

Tips: Du kan ta midlertidige jobber mens du er permittert

Widerøe kompenseres

Luftfarten er hardt rammet av coronakrisen, og Stortinget kommer nå med tiltak for å sikre Widerøes ruter i distriktene.

Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

FOT-rutene opereres i hovedsak av Widerøe. FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens.

FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.

Coronakrisen påvirker vår økonomi, men: – Du kan komme ut av situasjonen i pluss

På vei ut nå: Den nye skattemeldingen: Dette bør du vite

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært