Sviende og alvorlig kritikk rettes mot asylinternatet på Trandum

Det vekker oppsikt at et sterkt kritisert legefirma har fått fornyet kontrakten med Politiets utlendingsinternat på Trandum.
Det vekker oppsikt at et sterkt kritisert legefirma har fått fornyet kontrakten med Politiets utlendingsinternat på Trandum.  Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er fastslått brudd på både «rettslige rammer» og «legeetiske regler», fastslår Tilsynsrådet for utlendingsinternatet. – Svært alvorlig, konkluderer SVs Karin Andersen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I midten av januar fikk det omstridte selskapet «Legetjenester A/S» fornyet sin kontrakt om legetilsyn ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Det skjer til tross for gjentatt kritikk mot selskapet og dets frontfigur, legen Gunnar Fæhn som tidligere har vært svært negativ til flyktninger og asylsøkere i ulike kommentarfelt på nettet.

I fjor ble søkelyset også rettet mot selskapet. Særlig to konkrete saker vekket oppsikt. Fæhn hadde ansvaret da moren i familien Abassi ble satt på flyet til Istanbul i bevisstløs tilstand, og nå granskes også selskapets rolle etter at en 57 år gammel iraker døde på Trandum i fjor høst.

– Ja, det er sterk kritikk

Uavhengig av disse konkrete episodene, leverte Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat i midten av november i fjor en meget kritisk vurdering av legetjenestene på Trandum. Vurderingen har tidligere ikke vært kjent, men ABC Nyheter fikk denne uken innsyn i brevet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en sterk kritikk vi kommer med, ja, sier tilsynsrådets leder, lagdommer Cathrine Fossen, i en kommentar.

Gunnar Fæhn opplyser at kontrakten med Politiets utlendingsenhet med en verdi av 13 millioner omfatter mer enn legetjenestene til Trandum, og at beløpet må fordeles over en femårs periode. Selv er han i dag pensjonist og har bare en åttendedels stilling i Legetjenester A/S.

Legen sier han ikke har lest tilsynsrådets vurderinger. Der blir det slått fast at det sannsynligvis har «skjedd flere brudd på de rettslige rammer», og at «legeetiske regler er brutt». I tillegg slås det fast at «behandlende lege styres i stor grad av lojaliteten til utlendingsmyndigheten».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tar det til etterretning, og en mer konkret kritikk vil jeg ta opp med rette vedkommende. Faglige ting vil jeg ta direkte med Fylkeslegen, og ikke en journalist, sier Fæhn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Veldig alvorlig

Forholdene ved Trandum har flere ganger vært tatt opp i Stortinget. En av politikerne som har reagert sterkest, er SV-representanten Karin Andersen.

– Dette er viktig og veldig alvorlig. Tilsynsrådets brev viser at noe er alvorlig galt med helsetjenestene på Trandum, sier Andersen.

– Abassi-saken, da man transporterte ut en bevisstløs mor, og det senere dødsfallet på Trandum hvor statsråden ble lurt, viser også dette.

Saken om dødsfallet blir for tiden gransket av Fylkesmannen i Oslo og Viken og Spesialenheten for politisaker. Den nye justisministeren har bekreftet overfor Andersen at forgjengeren ikke ga Stortinget de korrekte opplysningene om blant annet hvor den 57-årige irakeren døde i påvente av retur.

Tilsynsrådets leder Cathrine Fossen sier at det ligger utenfor deres mandat å vurdere den konkrete saken om moren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kjenner saken i all hovedsak fra media. Men vi var ikke kjent med at det var samme lege som sto for vurderingen av henne både på Trandum og ved transportoppdraget, sier hun.

Tilsynsrådets leder sier at heller ikke det nevnte dødsfallet har vært avgjørende for deres kritikk av helsetjenestene ved Politiets utlendingsinternat.

Ønsker et offentlig tilbud

I et brev til Helsedirekoratet ber Tilsynsrådet om at det vurderes å innlemme Trandum i det offentlige helsetilbudet, fremfor å legge det ut på anbud. Direktoratet hadde tirsdag ikke anledning til å kommentere dette på grunn av arbeidsbelastningen med å håndtere det pågående korona-utbruddet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Legen Gunnar Fæhn sier seg enig i kritikken fra tilsynsrådet om at det kan oppfattes som en uheldig sammenblanding av roller slik legetjenestene i dag er organisert på Trandum.

– Arbeidsgiver har forsøkt å finne løsninger, men har ennå ikke kommet med noen alternativer. det kan være en mulighet å legge det inn under kommunehelsetjenesten, men jeg regner med at det er en grunn til at det ikke er valgt. Hvorfor, det må i så fall de som bestemmer svare på, sier han til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også SVs Karin Andersen ser for seg en offentlig løsning:

– Kommunehelsetjenesten må få ansvaret for helsetjenesten på utlendingsinternatet, slik at man kan unngå dobbeltroller og sammenblanding. Lojalitet til pasienten må bli førende, og ikke hensyn til politiet eller utlendingsmyndighetene, slår hun fast.

Andersen vil ta opp situasjonen på Trandum med justisministeren ved første anledning.

– Tilsynsrådet er jo tydelige på at det er snakk om en systemfeil. Jeg håper virkelig at Monica Mæland som ny justisminister tar brevet ad notam, og følger opp anbefalingene om at dette legges inn i det offentliges helsetilbud. Det kan ikke være slik at helsetjenestene ved Trandum ikke er forsvarlige.

– Over stokk og stein

I januar fikk Legetjenester på ny tildelt kontrakten for helsetjenester til Trandum, til tross for den sterke kritikken som har vært rettet mot selskapet og eieren Gunnar Fæhn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan bare ta til etterretning at tildelingen har vært lagt ut på anbud, og at legetjenester fikk kontrakten. Vi må bare anta at de riktige kriteriene er brukt ved dette valget, sier Tilsynsrådets leder, Cathrine Fossum.

Karin Andersen minner også om at Gunnar Fæhn har vært aktiv i flyktningdebatten og kritisk til innvandring og asylsøkere. Hun mener det er «ganske spesielt» at man velger å inngå en ny kontrakt etter all kritikk som har kommet mot Fæhn og selskapet.

– Det er i det hele tatt vanskelig å skjønne hva det legges vekt på i denne anbudsprosessen, sier stortingsrepresentanten.

Gunnar Fæhn mener rollen som aktiv bidragsyter i innvandringskritiske fora på internett, er avsluttet.

– Jeg er ikke enig med alle sider ved dagens innvandringspolitikk. Men jeg ble litt revet med høsten 2015 da det nærmest kom en invasjon. Da gikk det over stokk og stein. Jeg ville ikke ha sagt det samme i dag. Og på Trandum driver jeg ikke med politikk, men fag, sier Fæhn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

ABC Nyheter har tidligere omtalt opplysninger fra avisa Ny Tid fra 2016, der det går frem at Fæhn har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere på nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat.

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader», skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!» skrev legen også.

«Lure utlendingen»

Et ankepunkt i Tilsynsrådet er betrakningene i forbindelse med legekonsultasjon i forkant av transport ut av landet, en såkalt «fit for flight»-vurdering. I dag opplyses det ikke om dette formålet. og på spørsmål om ikke dette er «å lure utlendingen», svarer Fæhn bekreftende og at det nødvendig for å unngå at «utlendingen vil tilpasse seg situasjonen».

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om dette ikke er en reell problemstilling, svarer Andersen at «det alvorligste er at rådet her påpeker en systemfeil».

Tilsynsrådet er kritiske til dagens praksis:

– Vi reagerte særlig på at det ikke ble gitt informasjon til utlendingen i forkant av en vurdering om en er «fit-for-flight». Det at utlendingen kan tilpasse svaret sitt, er en problemstilling, men samtidig vil det å ikke opplyse om formålet være være å lure utlendingen. Det er ikke lett å vite hvordan det skal gjøres, sier Fossum som oppsummerer:

– Legetjenester A/S ser ut til å mene at hensikten helliger middelet. Men det mener vi ikke er greit.

Tilsynsrådet ba også om at helsemydnigheten foretok tilsyn på Trandum, men det er ennå ikke blitt fulgt opp.

«Vi er kjent med henvendelsen, og saken er fremdeles under behandling. Det er ikke foretatt noe tilsyn og det foreligger derfor ikke noen tilsynsrapport», opplyser Marianne Skjerven-Martinsen, fylkeslege for Oslo og Viken.

– De vil være velkomne, sier Fæhn om muligheten for et tilsyn fra Fylkeslegen.