Mæland på EU-ministermøte: – Nå gjelder det å stenge våre yttergrenser

Norge vil ikke ta inn en eneste flyktning fra Hellas eller Tyrkia, men bidra med penger og utstyr, sa Monica Mæland idet hun entret et EU-ministermøte om krisesituasjonen ved Hellas' og Bulgarias grenser mot Tyrkia.

EU-landenes justis- og innenriksministre under ledelse av det halvårlige presidentskapet, Kroatia og deres minister Davor Božinović, diskuterte onsdag kveld presset på EUs yttergrenser på et møte som drøyde langt utover kvelden.

Der var også de assosierte Schengenlandene Norge, Liechtenstein og Sveits invitert.

– Jeg oppfatter full enighet om å holde kontroll og ikke få samme situasjon som i 2015. Vi anerkjenner Tyrkia for belastningen de har tatt med å ha så mange migranter og flyktninger. Men det kom også en sterk fordømmelse av hvordan Tyrkia nå bruker migranter for å få til politiske løsninger. Vi forventer at Tyrkia forholder seg til avtalen som ble inngått med EU i 2016, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland som representerte Norge, på telefon til ABC Nyheter idet møtet var slutt.

– Møtet er veldig viktig, det handler om hvordan vi sammen med våre kolleger i EU skal greie å stenge våre yttergrenser. Nå er det ingen grunn til at mennesker og familier skal sette livet til ved å begi seg på en farefull ferd gjennom Europa, sa Mæland (H) til pressen på vei inn til møtet i Brussel (se hva hun sa i videoen over).

Les Natos syn: Gir full støtte til Tyrkia

Migrantpress fra Tyrkia nå

Bakgrunnen for ministermøtet er den tyrkiske president Erdogans grep med å oppheve avtalen med EU om å holde tilbake migranter og flyktninger på tyrkisk jord fra grensene mot Hellas og Bulgaria.

Et stort antall av dem trykker nå på grensegjerdene for å komme inn i EU og Schengen-området, som Norge tilhører.

– Oppfatter du at retten til å søke asyl nå blir ivaretatt på EUs yttergrenser mot Tyrkia, der Hellas jo ikke slipper noen inn?

– Det er en veldig, veldig vanskelig situasjon. Også Hellas må forholde seg til de internasjonale konvensjoner. Men de oppfatter at det er migranter og ikke asylanter som står ved grensen.

– Asylretten tilsier jo at de som står ved grensa skal få vurdert akkurat det?

– Dette var ikke tema på møtet. Jeg vil ikke konkludere med at asylretten ikke blir oppfylt. Hellas sier de har suspendert noen bestemmelser som de har rett til etter internasjonale konvensjoner, sier Mæland til ABC Nyheter.

RUNDT EU-BORDET: Justisminister Monica Mæland fikk onsdag kveld delta på EUs justis- og innenriksmøte som diskuterte den spente grensesituasjonen mot Tyrkia. Foto: Yngve Angvik / Norges delegasjon til EU
RUNDT EU-BORDET: Justisminister Monica Mæland fikk onsdag kveld delta på EUs justis- og innenriksmøte som diskuterte den spente grensesituasjonen mot Tyrkia. Foto: Yngve Angvik / Norges delegasjon til EU

Ingen flyktninger, men ti telt

Mæland avviste at det er aktuelt å relokalisere flyktninger, det vil si å hente noen av dem fra Hellas og Tyrkia til Norge. Begrunnelsen var at det ikke ville løse situasjonen.

Norge rykket derimot ut med 350 millioner kroner i EØS-midler forrige uke for å avhjelpe situasjonen i Hellas, der et stort antall migranter og flyktninger sitter fast i kummerlige leire.

Nå opplyser Justis- og beredskapsdepartementet til ABC Nyheter at Mæland onsdag tilbød 500 køyesenger, 1.500 madrasser og ti telt som hjelp til Hellas, hentet fra Sivilforsvarets beredskapslagre.

Som meldt tidligere vil Norge også bidra med mannskaper til EUs felles grensevaktbyrå Frontex i Hellas.

– Hellas er i en veldig vanskelig situasjon, det forstår vi, sa Mæland på spørsmål om landet overholder asylretten, i og med at alle migrantene og flyktningene som prøver å komme inn i landet, blir avvist.

– Så må vi alle forholde oss til de internasjonale reglene, knyttet til blant annet asylbehandling, la hun til.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært