Regjeringen bryter utredningsinstruksen i sju av ti tilfeller

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han gjerne skulle sett bedre resultater i evalueringsrapporten og vil bruke den som et grunnlag til å bli bedre.
Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han gjerne skulle sett bedre resultater i evalueringsrapporten og vil bruke den som et grunnlag til å bli bedre. Foto: NTB scanpix

Departementene droppet å utrede alternative tiltak i sju av ti tilfeller i 2019. Dermed bryter regjeringen sin egen instruks.

Utredningsinstruksen skal hindre sløsing med skattebetaleres penger. Instruksen pålegger statlige virksomheter å utrede tiltak før de gjennomføres.

En fersk evalueringsrapport Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har tatt for seg 134 saker regjeringen sendte på høring første halvdel av 2019, skriver Aftenposten.

Rapporten viser at det er betydelige utfordringer ved utredninger av statlige tiltak, og det er forbedringspotensial med å etterleve instruksen, ifølge DFØ.

«Den største svakheten knytter seg til kravet om å utrede flere alternative tiltak: I stor grad er det bare ett tiltak som utredes, og over 70 prosent har en mangelfull utredning av alternative tiltak», heter det i rapporten.

De pålagte kontrollspørsmålene skal sikre gode beslutninger og hindre sløsing av fellesskapets ressurser. De viktigste årsakene til mangelfulle utredninger er korte frister og politisk føringer, ifølge DFØ.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han er enig i at det er et problem at alternative tiltak i så liten grad blir vurdert.

– Når alternative tiltak ikke vurderes, kan vi gå glipp av noen løsninger som kunne vært enda bedre, sier Sanner til Aftenposten.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært