Nei-bevegelsene i Island og Norge ser med vantro på kommunal meldeplikt til Brussel

<p>EU vil ha meldeplikt, og høyrepartier er enig. Nei-siden i Norge og på Island tar kraftig til motmæle.</p>
EU vil ha meldeplikt, og høyrepartier er enig. Nei-siden i Norge og på Island tar kraftig til motmæle. Foto: Ntb Scanpix

Islandske Heimssyn og norske Nei til EU krever at de islandske og norske regjeringene straks trekker tilbake sin henstilling til EU om en meldeplikt de mener vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Senterpartiet og SV er ikke like i Norge og Island:

Både den norske og islandske regjeringen har sendt aktiv støtte til EU-kommisjonen i en debatt som pågår internt i EU om et nytt forslag fra Kommisjonen:

Den vil innskjerpe kravet til alle offentlige myndigheter om å forhåndsvarsle planlagte forslag til vedtak til EU eller overvåkingsorganet ESA, for å sjekke om de er i tråd med EUs omfattende lovverk.

FOLKESTYRE: Haraldur Olafsson i Heimssyn og Kathrine Kleveland i Nei til EU er forundret over norsk støtte til varsling til Brussel. Foto: Nei til EU
FOLKESTYRE: Haraldur Olafsson i Heimssyn og Kathrine Kleveland i Nei til EU er forundret over norsk støtte til varsling til Brussel. Foto: Nei til EU

I Norge er det de borgerlige partiene som ønsker en slik meldeplikt til EU, mens Senterpartiet, SV og Rødt er imot.

Den islandske regjeringen som oppfordrer til meldeplikt, ledes av en statsminister fra SVs søsterparti De venstregrønne, og har med seg også Senterpartiets søsterparti Fremskrittspartiet.

Les også tilsvar fra regjeringen: Misvisende om meldeplikt

Forundring og vantro

– Respektér demokratiet, oppfordrer nå islandsk og norsk neibevegelse, henholdsvis Heimssyn og Nei til EU, i en felles uttalelse om at de to regjeringene trekker tilbake sin støtte.

«Med forundring og vantro registrerer vi at Island og Norge på vegne av EØS-EFTA-statene aktivt oppfordrer EU-institusjonene til å ta i bruk en ny 'varslingsprosedyre (som) ville bidra til bedre regulering på nasjonalt nivå og være til gunst for Det indre tjenestemarked' og 'mer effektivt sikre samsvar med EU/EØS-lovgivning'», skriver de i en felles uttalelse.

Dette mener de svekker demokratiet.

Dermed slutter organisasjonene seg til en liknende protest fra et EFTA-forum for lokale myndigheter, som mener at dette går utover lokaldemokratiet.

Harde debatter innad i EU

Forslaget om innskjerping møter stor motstand innad i EU, noe den norske og islandske regjeringen altså prøver å påvirke i retning Kommisjonens ønske.

Her hjemme uttrykte LO derimot sterk bekymring i en høring i april 2017:

«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser».

I januar 2019 skrev 160 organisasjoner et åpent brev der de sterkt advarer mot å innføre et krav om forhåndsmelding av nye regler.

– En slik meldeplikt vil innskrenke spillerommet for progressiv politikk og skade det lokale demokratiet, og er helt uakseptabelt, mener de.

Les om forslaget til Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet hos europalov.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden