Varsko til Solberg:Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet

Lokale myndigheter protesterer mot at de skal bli pålagt meldeplikt til EU eller ESA før de får vedta noe som helst på markedet for tjenester.

Forslaget fra Kommisjonen får full tilslutning fra Solberg-regjeringen.
Forslaget fra Kommisjonen får full tilslutning fra Solberg-regjeringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forumet for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene som har EØS-avtalen med EU, Norge, Island og Liechtenstein, kommer med en klar advarsel mot et vedtak som er på trappene i EU, og som får full støtte av den norske regjeringen:

Dette vil krenke lokale og regionale myndigheters demokratiske rett til selvstyre, vedtok de på et møte 12. desember.

MELDEPLIKT TIL EU: De tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins EØS-forum for kommuner og regioner, her under deres møte i Brussel 12. til 13. desember 2019, advarer mot å innskrenke lokale myndigheters selvstyre i form av meldeplikt før vedtak. Foto: EFTA
MELDEPLIKT TIL EU: De tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins EØS-forum for kommuner og regioner, her under deres møte i Brussel 12. til 13. desember 2019, advarer mot å innskrenke lokale myndigheters selvstyre i form av meldeplikt før vedtak. Foto: EFTA

Hva de reagerer på?

EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet, som Norge er underlagt gjennom EØS-avtalen, på et vis som mange syns er dramatisk:

Når statlige myndigheter, et fylke eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å sende en forhåndsmelding til EU-kommisjonen, i Norges tilfelle til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, minst tre måneder før vedtaket trer i kraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Så skal Kommisjonen eller ESA i tilfeller der de mener et vedtak strider mot EUs regler for fri flyt, få stoppe slike vedtak i norsk styre og stell.

Norge ønsker meldeplikt før vedtak

Forslaget fra Kommisjonen får full tilslutning fra Solberg-regjeringen. Norge oppfordrer EU på det sterkeste å gjennomføre styrket meldeplikt.

– Norske regler for tjenester skal fortsatt besluttes av norske folkevalgte i kommuner, fylker og på Stortinget. Ikke av EU, forsikret daværende statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en kronikk i ABC Nyheter i februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I et notat 15. februar 2019 oppfordrer Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

De mener at forhånds-meldeplikten er viktig av hensyn til vekst, sysselsetting og forbrukere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frykter for lokalt selvstyre

Lokalmyndighetenes forum som nå uttaler seg, påpeker derimot at Europarådets charter for lokalt og regionalt selvstyre bekrefter den demokratiske retten kommuner og regioner har til selvstyre, og oppfordrer EUs ministerråd og EU-parlamentet til ikke å vedta en slik prosedyre for notifisering.

Det vil ifølge Forumet, som er et rådgivende organ for EFTA-land innen EØS-avtalen, krenke lokale og regionale beslutningsprosesser.

De norske medlemmene av Forumet er oppnevnt av hovedstyret i Kommune-Norges interesseorganisasjon KS.

I forbindelse med høringen om saken, advarte også LO mot forslaget fra EU-Kommisjonen.

LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.

«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget», skrev LO.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Enig i intensjonen om fri flyt

Rapportør for denne saken i Forumet var norske Isabelle-Louise Aabel, som representerer Ap i Kristiansand.

– Regjeringen har jo varmt gått inn for denne skjerpingen av EUs tjenestedirektiv. Hvorfor går forumet imot?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi går ikke imot intensjonen i direktivet, men er veldig opptatt av hvordan dette skal implementeres. Vår største bekymring er arbeidsmengden dette kan medføre. Intensjonen er å sikre det indre markedet og fri flyt av varer og tjenester. Og det stiller man seg positiv til.

– Men i verste fall kan direktivet få en stor innvirkning på den regionale selvråderetten, sier Aabel til ABC Nyheter.

Fire argumenter fra Forumet:

EØS-EFTA-forumet for lokale og regionale myndigheter understreker følgende i sitt vedtak:

  • Det er behov for en effektiv europeisk lovgivning som minsker de administrative byrdene på lokale og regionale myndigheter.
  • Det kan skape betydelige problemer å håndtere en periode med stillstand i de lokale, demokratiske prosesser.
  • Nasjonale domstoler og konkurransemyndigheter kan undersøke lovbrudd og illegale restriksjoner, noe som reiser tvil ved behovet for den foreslåtte notifiseringsordningen.
  • EU-kommisjonen og ESA står uansett fritt til å starte saker om brudd på reglene.

For ett år siden skrev 160 organisasjoner et åpent brev der de sterkt advarer mot å innføre et krav om forhåndsmelding av nye regler.