Stortinget følger opp skarp kritikk av isolasjon i norske fengsler

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder tirsdag høring om bruk av isolasjon i norske fengsler. Her Ila fengsel.
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder tirsdag høring om bruk av isolasjon i norske fengsler. Her Ila fengsel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hver fjerde innsatt er innelåst i 16 timer eller mer på cella, og Norge er kritisert en rekke ganger for bruk av isolasjon. Nå holder Stortinget høring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Hovedregelen er at man skal ha et visst antall timer utenfor cella hver dag. Det er fengselsstraffen som er straffen. Du skal ikke ha et fengsel inne i fengselet, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter.

Høringen som kontroll- og konstitusjonskomiteen holder tirsdag, er oppfølging av en rapport fra Sivilombudsmannen i juni i fjor.

Daværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mente isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i fengslene er så alvorlig at det ble laget en særskilt melding til Stortinget om omfanget. Det er det sterkeste virkemiddelet ombudet har.

Årelang kritikk

Adele Mestad i menneskerettighetsinstitusjonen viser til tre forhold som kan påvirke omfanget:

* Det mangler nasjonale regler for bruk av isolasjon.

* Det kan skyldes begrenset aktivitetstilbud – noe som ofte handler om bemanning.

* Mye av bygningsmassen i norske fengsler er ikke egnet for fellesskap.

Norge har i en årrekke fått internasjonal kritikk fra både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité. Både norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder brytes med dagens praksis, ifølge rapporten.

Mestad sier mye av kritikken tidligere har vært rettet mot forhold i politiarresten og varetekt. Nå er oppmerksomheten vendt mot soning i fengslene.

Psykisk syke

En side ved isolasjon som er særlig alvorlig, er at det i stor grad påføres innsatte som er psykisk syke, påpeker hun.

– Personer med psykiske lidelser har rett på de samme helsetjenester som oss andre. Dessuten kan man bli mer utagerende av å være isolert, slik at det blir en vond spiral, sier Mestad.

Rapporten fra Sivilombudsmannen pekte også på for få ansatte og uegnede bygninger som sentrale faktorer. Kriminalomsorgsdirektoratet sier funnene stemmer overens med en utredning etaten selv har gjort.

– Isolasjon er en utfordring fra kriminalomsorgen som vi tar på alvor. Vi kjenner oss i all hovedsak igjen i de funn og anbefalinger som er omtalt i Sivilombudsmannens melding til Stortinget, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Mangler oversikt

Noe av problemet er at det ikke finnes pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon. Det er betydelige feilkilder og mangler i tallene som foreligger, påpekes det i Sivilombudsmannens rapport.

Rapporten ble laget på bakgrunn av besøk i 19 fengsler i løpet av en fireårsperiode. På grunn av den mangelfulle statistikken skal tallene i rapporten ses som minimumsestimater.

– Det er sterkt kritikkverdig at forvaltningen, mer enn 20 år etter at Stortingets justiskomité etterlyste slike tall, mangler en pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler, heter det i rapporten.

Reagerer på kutt

SVs Petter Eide reagerer sterkt på praksisen, og viser til manglende finansiering og prioritering av en sårbar gruppe.

– Bevilgende myndighet kutter bevilgningene til fengslene, samtidig som de vet at det at fører til isolasjon, og dermed tortur, i norske fengsler, sier han.

Mer penger alene vil ikke være tilstrekkelig for å rydde opp, mener han. Han tror bruken også kan knyttes til holdninger og kultur.

– Det handler om holdninger også, når man ikke bevilger ressurser til fengslene Så skyldes det at ministre fra Frp vil at det skal være tøffe soningsforhold. Det er ingen vilje til å gjøre soningsforholdene bedre, fordi de mener det virker avskrekkende. Dette tipper over til alvorlige menneskerettighetsbrudd, sier han.

Personvernpolicy