Regjeringspartiene opphever forbud mot palmeolje ved offentlige innkjøp

I 2017 sikret V og KrF flertall for å forby palmeolje ved offentlige innkjøp. Onsdag sørger de to partiene for å oppheve vedtaket av hensyn til EU-lovgivningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringspartiene skrotet onsdag et tiltak Stortinget besluttet i 2017 for å bremse nedhoggingen av regnskog for å skaffe biodrivstoff til Europa, og et nytt forslag fra SV om å forby biodrivstoff med «høy avskogingsrisiko».

Det skjedde i Stortinget mens FNs klimatoppmøte i Madrid, der Norge profilerer seg som foregangsland på klimafronten, pågår på tredje dagen.

SV-forslaget som ble fremmet da Stortinget onsdag behandlet statsbudsjettene for henholdsvis olje og energi og klima og miljø, lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette iverk nødvendige tiltak for å forhindre bruk av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko i det norske drivstoffmarkedet. Tiltakene skal være på plass senest 1. januar 2020».

Det stemmer regjeringspartiene ned.

– Ikke nok med det, påpekte SVs Lars Haltbrekken i ordskiftet med Venstres leder for energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth.

– Venstre går i budsjettet også inn for å oppheve ett av de forslagene Venstre selv var pådriver for i 2017, om at det i offentlige anbud ikke skal være lov å kjøpe inn palmeolje, sa Haltbrekken i innlegget (se video over).

Les også: Palmeolje gir 300.000 tonn mer utslipp enn fossilt drivstoff

Viktig for Venstre i 2017

2. juni 2017, før Venstre og KrF hadde gått inn i regjeringen, sikret de nemlig flertall for å forby palmeolje i alle offentlige innkjøp.

Det blir reversert nå, etter et forslag i klima- og miljøminister Ola Evestuens (Venstre) budsjett.

Begrunnelsen er at et slikt forbud ville komme i strid med EØS-avtalens krav til fri handelsflyt, og trolig også forpliktelsene i Verdens handelsorganisasjon WTO.

Da Venstre og KrF i 2017 skapte flertall for et slikt palmeoljeforbud ved offentlige innkjøp, ble de gjort uttrykkelig oppmerksom på av daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) at det ville være ulovlig etter EØS-lovgivningen.

De stemte likevel for å unngå palmeoljen den gangen.

– Så ønsker vi selvfølgelig å ta i bruk bestillinger der vi kan av biodrivstoff uten palmeolje, og det er innenfor det offentlige. Det er jo der striden i denne saken er, sa Ola Elvestuen i stortingssalen 2. juni 2017.

– For Venstre er det viktig at vi går videre, at vi bruker de virkemidlene vi har, fortsatte Elvestuen den gangen.

Kristelig Folkeparti sa seg også hjertens enig i det i 2017.

– Jeg tar det tyngre å bryte EØS-regler, enn SV

Venstre og KrF slo seg sammen med de øvrige opposisjonspartiene og lyttet ikke til Daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

STATSRÅDS- OG KLIMASKIFTE: 17. januar 2018 overtok Ola Elvestuen (Venstre) nøkkelen til Klima- og miljødepartementet fra Vidar Helgesen (Høyre). Det førte også til et skifte i Venstres syn på palmeolje-forbud ved offentlige innkjøp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
STATSRÅDS- OG KLIMASKIFTE: 17. januar 2018 overtok Ola Elvestuen (Venstre) nøkkelen til Klima- og miljødepartementet fra Vidar Helgesen (Høyre). Det førte også til et skifte i Venstres syn på palmeolje-forbud ved offentlige innkjøp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helgesen understreket i debatten i juni 2017 at handlingsrommet, som det snakkes mye om i EØS, er svært lite for å innføre et offentlig krav som utelukker palmeolje som fører til avskoging.

Helgesen varslet at Norge vil presse på for å få EU til å stramme inn bærekraftskriteriene for biodrivstoff som skal tre i kraft i EU fra 1. januar 2021. Men inntil EU har kommet fram til noe sånt, advarte Helgesen, kan ikke norske myndigheter forby palmeolje ved offentlige innkjøp, trass kunnskapen om palmeoljens negative virkning.

PALMEOLJE: Fruktene fra en palmeoljeplantasje i Peat Jaya i Jambi på Sumatra-øya i Indonesia losses. Etterspørselen etter palmeolje til et Europa som ønsker å være klimavennlige, fører til avskoging til beste for nye plantasjer. Foto: Antara Foto Agency / Reuters/NTB scanpix
PALMEOLJE: Fruktene fra en palmeoljeplantasje i Peat Jaya i Jambi på Sumatra-øya i Indonesia losses. Etterspørselen etter palmeolje til et Europa som ønsker å være klimavennlige, fører til avskoging til beste for nye plantasjer. Foto: Antara Foto Agency / Reuters/NTB scanpix

– Det burde være kjent både i denne sal og utenfor denne sal at jeg har vært klar over palmeoljens effekter og de totale effektene av biodrivstoff, og det bør også være rimelig klart at jeg er opptatt av at vi skal følge lover og regler, inkludert de lovene og reglene som Stortinget har inntatt fra EU-lovgivningen., sa Helgesen.

– Jeg tar nok kanskje mer tungt på det å bryte EØS-regler enn det Heikki Eidsvoll Holmås (SV) gjør, men der synes jeg han burde tenke seg om en gang til, for det er EU som nå må ta lederskapet i klimapolitikken internasjonalt, og vi bør ikke distansere oss fra dem i klimapolitikken, fortsatte Helgesen.

– Jeg har tidligere i dag i denne salen sagt at det virker som om statsråden er mer opptatt av EU enn av å redusere klimagassutslipp, og det replikksvaret han nettopp ga, viste akkurat det, repliserte SV-eren Eidsvoll Holmås.

Venstre: Palmeolje ikke lenger en utfordring

– Kan Ketil Kjenseth garantere at vi kommer til å redusere bruken av palmeolje enda mer med det som nå er regjeringens forslag, som ifølge Regnskogsfondet øker faren for palmeolje mer neste år? utfordret Lars Haltbrekken i stortingsdebatten onsdag.

– Garantier er ingen av oss givet å skrive ut. Vi har fått inn fantastisk mange millioner liter av biodrivstoff inn i markedet etter at Venstre forhandlet inn omsetningskravene i 2017. Nå er vi på 20 prosent. Det er det viktigste virkemiddelet, sa Venstres mann og hevdet at palmeolje ikke lenger er et problem i Norge:

– Vi ser at når palmeolje nå er i ferd med å forsvinne fra det norske markedet, så er ikke dette lenger en utfordring.

Motstanden mot palmeolje som ingrediens i biodrivstoff skyldes at mye regnskog hugges ned for å plante palmeplantasjer. Med palmeolje på tanken går de beregnede klimautslippene i Norge ned, mens det motsatte er tilfelle i Indonesia og andre land der regnskogen utryddes for å skaffe oss dette klimatiltaket.

Personvernpolicy