Jusprofessor meiner miljøorganisasjonane kan vinna i Klimasøksmålet

<p>Rop og krav frå barn og unge under skulestreiken for klima fredag 30. august.</p>
Rop og krav frå barn og unge under skulestreiken for klima fredag 30. august. Foto: Ingvild Eide Leirfall / Framtida

Både saksøkar Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, og jusprofessor trur klimasøksmålet kan vinne gjennom når det no skal opp i lagmannsretten.

– Me hadde ikkje gått til sak viss ikkje me trudde me kunne vinna, fortel Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom til Framtida.no på telefon og legg til:
– Me har mange ting me tek med oss for å visa at dommen frå tingretten er feil på mange punkt.

Les også: Natur og Ungdom ankar klimasøksmålet

– Har ein dom å angripa

I 2016 gjekk Natur og Ungdom saman med Greenpeace og gjekk til søksmål mot staten for å ha brote grunnlovsparagraf § 112. Dette er den såkalla miljøparagrafen, som skal sikra oss og framtidige generasjonar ein leveleg natur.

Staten vann i denne rettssaka, og saksøkarane anka med ein gong. 5. november byrjar runde to i Borgarting lagmannsrett.

– Me er veldig spente. Det som er nytt denne gongen er at me har ein dom å angripa, seier Eiterjord.

Han meiner at dommen er svak, mellom anna fordi den ikkje tillegg Noreg noko ansvar for olje og gass som blir seld til utlandet og utsleppa det fører til.

– Det pulveriserer heile ansvaret til staten, seier Eiterjord.

Han er også optimistisk med tanke på at det har kome meir forsking sidan førre runde.

– Me veit at det hastar mykje meir å løysa klimakrisa. Ikkje minst har me også sett eit ordentleg engasjement frå barn og unge, som viser at dette er ein kamp for vår rett til eit leveleg miljø.

– Er motivasjonen like høg no?

– Ja, kanskje til og med høgare.

Søksmålet vert kalla «Folkets søksmål» og sidan dei leverte søksmålet i 2016 har dei fått over to millionar i støtte, frå fleire tusen bidgrag. Seinast i år har både Greta Thunberg og Penelope Lea donert prispengar til søksmålet.

(Saka fortsett under biletet).

Fra venstre: Jørn Øyerhagen Sunde (jusprofessor på Univrersitetet i Oslo), Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet) og Gaute Eiterjord (leder i Natur og ungdom). Foto: UiO, Naturvernforbundet og NU
Fra venstre: Jørn Øyerhagen Sunde (jusprofessor på Univrersitetet i Oslo), Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet) og Gaute Eiterjord (leder i Natur og ungdom). Foto: UiO, Naturvernforbundet og NU

– Vil vera viktig for alle klima- og natursaker i Noreg

Også i Naturvernforbundet, som no er med som partshjelp, er trua stor.
Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

– Ja, viss ikkje hadde me ikkje vore med. Det dei vann førre gong, var ei anerkjenning av at paragrafen er ein rett, sjølv om statsadvokaten ikkje meinte det, seier leiar Silje Ask Lundberg.

Ho legg til grunn at dette vert stadfesta av lagretten.

– No er det store spørsmålet om ein skal telle med eksporterte utslepp når ein snakkar om retten til eit leveleg miljø for framtidige generasjonar. FN sin rapportør på menneskerettar har også slått fast at det ikkje speler noka rolle om det blir brukt i andre land, det vil føre til global oppvarming uansett.

Les også: FN-ekspert ber Noreg slutte å leite etter meir olje

Jusprofessor: – Dommarar lever óg i samfunnet

Det er ikkje utenkeleg at miljøorganisasjonane kan vinna, skal me tru jusprofessor Jørn Øyrehaugen Sunde.

Også han meiner at tida som har gått aukar sannsynet for å vinna gjennom.

– Det viktigaste som er annleis er at klimaendringane vert tydlegare og tydlegare, og semja om at dei faktisk skjer berre større og større. Dommarar lever òg i samfunnet og byrjar å kjenna klimaendringane på kroppen slik vi andre gjer, skriv han på e-post til Framtida.no.

Han meiner at dette gjer at alvoret i saka vert større, men poengterer at alle saker vert litt annleis i ankeomgangen enn i fyrste instans. Dette fordi ein får meir tid til å tenkja gjennom saka og argumenta.

I tillegg meiner han at dommen frå Oslo tingrett var dårleg grunngjeven.

– Så dårleg at det er lite truleg at ein ny domstol, etter ei ny sakshandsaming og nye argument, avseier ein like dårleg grunngjeven dom. Dette tvingar domstolen til å lytta betre til argumenta i saka.

(Saka fortsett under biletet).

Oslo, 1980. Rettssaka mot samane som vart tiltalt for sivil ulydigheit etter demonstrasjonane framfor Stortinget. Dei demonstrerte mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. På biletet ser me forsvarer Ole Jakob Bae saman med Jorunn Eikjok, Ante Gaup, Synnøve Persen, Mikkel Eira og Nils Gaup. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix
Oslo, 1980. Rettssaka mot samane som vart tiltalt for sivil ulydigheit etter demonstrasjonane framfor Stortinget. Dei demonstrerte mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. På biletet ser me forsvarer Ole Jakob Bae saman med Jorunn Eikjok, Ante Gaup, Synnøve Persen, Mikkel Eira og Nils Gaup. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

– Alta-saken

Det finst ingen tilsvarande saker i norsk rettshistorie, fortel professoren. Det næraste er Alta-saka frå 1982. Den gjaldt store naturinngrep med utbygging av Alta-vassdraget, og ein gjorde gjeldande at utgreiinga som låg til grunn for utbyggingsvedtaket var mangelfull. Det same gjer ein gjeldande i Klimasøksmålet.

– Men forskjellen er at ein etter Alta-saka har fått ein grunnlovsregel som gjev miljø og klima eit særskilt vern. Det gjer at miljøorganisasjonane i Klimasøksmålet har ein sterkare sak enn dei hadde i Alta-saka, fortel professoren.

Internasjonalt er det berre Urgenda-saka i Nederland som kan samanliknast med klimasøksmålet i Noreg. Miljøorganisasjonane vann og dommen vart tufta på Dei europeiske menneskerettane, med ei vurdering om faren for liv og helse.

– Dimed fekk den litt av det overordna prinsipielle preget som klimasøksmålet har, forklarar jussprofessor Sunde.

Eiterjord i Natur og Ungdom er inspirert av nettopp klimasøksmålet i Nederland.

– Der nybrottsarbeid i Noreg, men det er me rett og slett nødt til å gjera. I mange søksmål brukar staten same paragaf mot gruneigarar og andre privatpersonar, så det er berre på sin plass at også staten må forhalde seg til dette.

Les også: Forskar: – Klimasøksmål har vunne fram i andre land

Kva kan skje?

Jusprofessor Sunde trur miljøorganisasjonane kan vinna, og at det i så fall betyr at pertroelumsleitings-lisensane ikkje lenger tel og må trekkast tilbake. Dimed blir det heller ikkje leiting etter olje og gass i Barentshavet.

– Men det er lite truleg at dommen vil vert formulert slik at den stengjer for all leiting etter olje og gass i framtida. Dommen vil likevel gjera at ein må visa at leiting etter ny olje og gass, med påfølgjande utvinning, truleg ikkje vil føra til skade på klima. Dimed vil det verta mykje vanskelegare å gje slike lisensar i framtida.

– Kva om dei tapar igjen?

– Då vert saka anka til Høgsterett. For kvar dag som går aukar sjansen for å vinna saka fordi klimaendringane vert synlegare og synlegare.

Silje Ask Lundberg, i Naturvernforbundet, meiner dei uansett vil ha oppnåd noko, sjølv om dei skulle tapa.

– Det meiner eg absolutt. Om dei også her bekreftar at det er ein rett, vil det vera viktig for alle klima- og natursaker i Noreg, og stadfestar at ein har eit strengare rettsleg vern for å sikra berekraftig natur.

Både ho og Eiterjord meiner heile klimasøksmålet har vore med på å heva forståinga og engasjementet i befolkinga.

– Klimaendringane er den største utfordringa verda står ovanfor. Då må ein prøva alt ein kan for å sikra ein leveleg klode. Det inneber også retten. Me håpar at me vinn, så det er jo det me jobbar utifrå.

Måndag, dagen før søksmålet, vil det bli arrangert lysmarkeringar over heile landet og utanfor ambassadar i utlandet, til støtte for klimasøksmålet og klimasaka.

Les også: Klimaaktivist John (91): – Må gjera endringar på verdskrig-nivå

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:15 Tyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07 Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06 Skal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11 Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02 Valg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01 Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52 Frode Berg løslatt i Litauen13:42 Helsesista får dialektpris13:11 Klæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10 Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56 Trumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56 Svømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50 Spiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39 Pressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38 Guvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22 Internasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03 Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41 Snøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39 Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26 Markusplassen stengt på grunn av flom10:55 Ny ordning gjør det enklere å melde flytting10:53 Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44 Roper varsku om stigende havnivå10:09 Hamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55 Halvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38 Hovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35 Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07 Lippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48 Siv Jensen skroter Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglån08:30 Thorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21 Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18 Kvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12 Sjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11 Zikasmitte i Europa før første gang08:09 Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48 Sterling reagerer på Gomez-buing07:33 500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23 Oslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20 Fotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02 SD største parti i Sverige på måling06:59 Litauens president har benådet to spiondømte russere06:39 King om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15 Kvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10 Dette skjer i dag06:09 Dette skjedde i natt05:54 Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36 To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30 Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00 Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12 Warrens skatteforslag får kritikk03:46 Forsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10 Ansatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01 Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42 To elever drept i skyting på skole i California01:22 MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59 Nær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14 Ronaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04 Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42 Datter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22 Pompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08 Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55 Ble fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33 Tyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26 Kvinne siktet for drap i Oslo20:17 Nav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49 Swire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18 USA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46 Fant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39 Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13 Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37 Elever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15 Italia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13 Kinas overvåkning av nordmenn16:56 Xi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42 Enhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00 Hva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14 Tyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13 Arsenal-legende tar over MLS-klubb15:01 – Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd14:55 Kobler Russland til opprørere etter nedskytingen MH1714:52 Kvinne siktet for drapsforsøk på Oslo S14:43 «Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang14:24 Tyrkia tror Hvite hjelmer-grunnlegger tok sitt eget liv14:22 Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen13:58 Nytt håp for Erna: Kan bli invitert på Putins fest likevel13:22 Boken til Durek Verrett gis ut i Norge12:59 Europas «glemte» migrantleir12:58 Betew dømt til forvaring i tre nye år12:34 Avfyring av nye raketter mot Israel tross våpenhvile12:07 Fem vil bli direktør ved Kulturhistorisk museum12:06 Oslos nye hovedbibliotek åpner 28. mars11:55 Tusenlappen har fått ny drakt11:35 Myrhol om EM: – Store planer om å være med11:34 Mann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Årnes11:07 Heftig strid i WADA-toppen: – De begynte med å fryse meg ut10:53 Ny eksperimentell ebolavaksine tatt i bruk i Kongo10:52 Ny nordsamisk bibel for første gang på 124 år10:43 Småbruker-topp sjokkert over Tine og Senterpartiet10:30 Regjeringen i Kuwait trekker seg10:16 Fortsatt usikkerhet rundt Frode Berg
Siste nytt
15:15VerdenTyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07NorgeKirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06MotorSkal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11PengerEquinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02PolitikkValg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01VerdenPalestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52VerdenFrode Berg løslatt i Litauen13:42KulturHelsesista får dialektpris13:11SportKlæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10NorgeStøttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56PolitikkTrumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56SportSvømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50NyheterSpiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39KulturPressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38ReiseGuvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22ReiseInternasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03NorgeOscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41VerdenSnøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39VerdenMoskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26ReiseMarkusplassen stengt på grunn av flom10:55NorgeNy ordning gjør det enklere å melde flytting10:53VerdenNær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44VerdenRoper varsku om stigende havnivå10:09VerdenHamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55NorgeHalvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38NorgeHovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35ReiseNytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07SportLippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48PengerSiv Jensen skroter Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglån08:30SportThorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21PengerSveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18VerdenKvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12NorgeSjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11Helse og livsstilZikasmitte i Europa før første gang08:09NorgeRegjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48SportSterling reagerer på Gomez-buing07:33Norge500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23KulturOslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20SportFotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02PolitikkSD største parti i Sverige på måling06:59VerdenLitauens president har benådet to spiondømte russere06:39SportKing om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15NorgeKvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10NorgeDette skjer i dag06:09NorgeDette skjedde i natt05:54NorgeKripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36VerdenTo palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30PolitikkRødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00VerdenTrump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12PengerWarrens skatteforslag får kritikk03:46NorgeForsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10NorgeAnsatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01VerdenStoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42VerdenTo elever drept i skyting på skole i California01:22PengerMDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59VerdenNær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14SportRonaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04VerdenTrump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42NorgeDatter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22VerdenPompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08VerdenPelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55VerdenBle fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33SportTyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26NorgeKvinne siktet for drap i Oslo20:17PengerNav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49PengerSwire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18PengerUSA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46Helse og livsstilFant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39NorgeKrigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13KulturNytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37VerdenElever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15ReiseItalia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13PolitikkKinas overvåkning av nordmenn16:56VerdenXi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42VerdenEnhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00StemmerHva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14Helse og livsstilTyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13SportArsenal-legende tar over MLS-klubb15:01Motor– Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd14:55VerdenKobler Russland til opprørere etter nedskytingen MH1714:52NorgeKvinne siktet for drapsforsøk på Oslo S14:43Kultur«Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang14:24VerdenTyrkia tror Hvite hjelmer-grunnlegger tok sitt eget liv14:22PengerProfessorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen13:58PolitikkNytt håp for Erna: Kan bli invitert på Putins fest likevel13:22KulturBoken til Durek Verrett gis ut i Norge12:59VerdenEuropas «glemte» migrantleir12:58NorgeBetew dømt til forvaring i tre nye år12:34VerdenAvfyring av nye raketter mot Israel tross våpenhvile12:07KulturFem vil bli direktør ved Kulturhistorisk museum12:06KulturOslos nye hovedbibliotek åpner 28. mars11:55PengerTusenlappen har fått ny drakt11:35SportMyrhol om EM: – Store planer om å være med11:34NorgeMann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Årnes11:07SportHeftig strid i WADA-toppen: – De begynte med å fryse meg ut10:53VerdenNy eksperimentell ebolavaksine tatt i bruk i Kongo10:52KulturNy nordsamisk bibel for første gang på 124 år10:43PengerSmåbruker-topp sjokkert over Tine og Senterpartiet10:30VerdenRegjeringen i Kuwait trekker seg10:16VerdenFortsatt usikkerhet rundt Frode Berg
Populært