Jusprofessor meiner miljøorganisasjonane kan vinna i Klimasøksmålet

<p>Rop og krav frå barn og unge under skulestreiken for klima fredag 30. august.</p>
Rop og krav frå barn og unge under skulestreiken for klima fredag 30. august. Foto: Ingvild Eide Leirfall / Framtida

Både saksøkar Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, og jusprofessor trur klimasøksmålet kan vinne gjennom når det no skal opp i lagmannsretten.

– Me hadde ikkje gått til sak viss ikkje me trudde me kunne vinna, fortel Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom til Framtida.no på telefon og legg til:
– Me har mange ting me tek med oss for å visa at dommen frå tingretten er feil på mange punkt.

Les også: Natur og Ungdom ankar klimasøksmålet

– Har ein dom å angripa

I 2016 gjekk Natur og Ungdom saman med Greenpeace og gjekk til søksmål mot staten for å ha brote grunnlovsparagraf § 112. Dette er den såkalla miljøparagrafen, som skal sikra oss og framtidige generasjonar ein leveleg natur.

Staten vann i denne rettssaka, og saksøkarane anka med ein gong. 5. november byrjar runde to i Borgarting lagmannsrett.

– Me er veldig spente. Det som er nytt denne gongen er at me har ein dom å angripa, seier Eiterjord.

Han meiner at dommen er svak, mellom anna fordi den ikkje tillegg Noreg noko ansvar for olje og gass som blir seld til utlandet og utsleppa det fører til.

– Det pulveriserer heile ansvaret til staten, seier Eiterjord.

Han er også optimistisk med tanke på at det har kome meir forsking sidan førre runde.

– Me veit at det hastar mykje meir å løysa klimakrisa. Ikkje minst har me også sett eit ordentleg engasjement frå barn og unge, som viser at dette er ein kamp for vår rett til eit leveleg miljø.

– Er motivasjonen like høg no?

– Ja, kanskje til og med høgare.

Søksmålet vert kalla «Folkets søksmål» og sidan dei leverte søksmålet i 2016 har dei fått over to millionar i støtte, frå fleire tusen bidgrag. Seinast i år har både Greta Thunberg og Penelope Lea donert prispengar til søksmålet.

(Saka fortsett under biletet).

Fra venstre: Jørn Øyerhagen Sunde (jusprofessor på Univrersitetet i Oslo), Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet) og Gaute Eiterjord (leder i Natur og ungdom). Foto: UiO, Naturvernforbundet og NU
Fra venstre: Jørn Øyerhagen Sunde (jusprofessor på Univrersitetet i Oslo), Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet) og Gaute Eiterjord (leder i Natur og ungdom). Foto: UiO, Naturvernforbundet og NU

– Vil vera viktig for alle klima- og natursaker i Noreg

Også i Naturvernforbundet, som no er med som partshjelp, er trua stor.
Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

– Ja, viss ikkje hadde me ikkje vore med. Det dei vann førre gong, var ei anerkjenning av at paragrafen er ein rett, sjølv om statsadvokaten ikkje meinte det, seier leiar Silje Ask Lundberg.

Ho legg til grunn at dette vert stadfesta av lagretten.

– No er det store spørsmålet om ein skal telle med eksporterte utslepp når ein snakkar om retten til eit leveleg miljø for framtidige generasjonar. FN sin rapportør på menneskerettar har også slått fast at det ikkje speler noka rolle om det blir brukt i andre land, det vil føre til global oppvarming uansett.

Les også: FN-ekspert ber Noreg slutte å leite etter meir olje

Jusprofessor: – Dommarar lever óg i samfunnet

Det er ikkje utenkeleg at miljøorganisasjonane kan vinna, skal me tru jusprofessor Jørn Øyrehaugen Sunde.

Også han meiner at tida som har gått aukar sannsynet for å vinna gjennom.

– Det viktigaste som er annleis er at klimaendringane vert tydlegare og tydlegare, og semja om at dei faktisk skjer berre større og større. Dommarar lever òg i samfunnet og byrjar å kjenna klimaendringane på kroppen slik vi andre gjer, skriv han på e-post til Framtida.no.

Han meiner at dette gjer at alvoret i saka vert større, men poengterer at alle saker vert litt annleis i ankeomgangen enn i fyrste instans. Dette fordi ein får meir tid til å tenkja gjennom saka og argumenta.

I tillegg meiner han at dommen frå Oslo tingrett var dårleg grunngjeven.

– Så dårleg at det er lite truleg at ein ny domstol, etter ei ny sakshandsaming og nye argument, avseier ein like dårleg grunngjeven dom. Dette tvingar domstolen til å lytta betre til argumenta i saka.

(Saka fortsett under biletet).

Oslo, 1980. Rettssaka mot samane som vart tiltalt for sivil ulydigheit etter demonstrasjonane framfor Stortinget. Dei demonstrerte mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. På biletet ser me forsvarer Ole Jakob Bae saman med Jorunn Eikjok, Ante Gaup, Synnøve Persen, Mikkel Eira og Nils Gaup. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix
Oslo, 1980. Rettssaka mot samane som vart tiltalt for sivil ulydigheit etter demonstrasjonane framfor Stortinget. Dei demonstrerte mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. På biletet ser me forsvarer Ole Jakob Bae saman med Jorunn Eikjok, Ante Gaup, Synnøve Persen, Mikkel Eira og Nils Gaup. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

– Alta-saken

Det finst ingen tilsvarande saker i norsk rettshistorie, fortel professoren. Det næraste er Alta-saka frå 1982. Den gjaldt store naturinngrep med utbygging av Alta-vassdraget, og ein gjorde gjeldande at utgreiinga som låg til grunn for utbyggingsvedtaket var mangelfull. Det same gjer ein gjeldande i Klimasøksmålet.

– Men forskjellen er at ein etter Alta-saka har fått ein grunnlovsregel som gjev miljø og klima eit særskilt vern. Det gjer at miljøorganisasjonane i Klimasøksmålet har ein sterkare sak enn dei hadde i Alta-saka, fortel professoren.

Internasjonalt er det berre Urgenda-saka i Nederland som kan samanliknast med klimasøksmålet i Noreg. Miljøorganisasjonane vann og dommen vart tufta på Dei europeiske menneskerettane, med ei vurdering om faren for liv og helse.

– Dimed fekk den litt av det overordna prinsipielle preget som klimasøksmålet har, forklarar jussprofessor Sunde.

Eiterjord i Natur og Ungdom er inspirert av nettopp klimasøksmålet i Nederland.

– Der nybrottsarbeid i Noreg, men det er me rett og slett nødt til å gjera. I mange søksmål brukar staten same paragaf mot gruneigarar og andre privatpersonar, så det er berre på sin plass at også staten må forhalde seg til dette.

Les også: Forskar: – Klimasøksmål har vunne fram i andre land

Kva kan skje?

Jusprofessor Sunde trur miljøorganisasjonane kan vinna, og at det i så fall betyr at pertroelumsleitings-lisensane ikkje lenger tel og må trekkast tilbake. Dimed blir det heller ikkje leiting etter olje og gass i Barentshavet.

– Men det er lite truleg at dommen vil vert formulert slik at den stengjer for all leiting etter olje og gass i framtida. Dommen vil likevel gjera at ein må visa at leiting etter ny olje og gass, med påfølgjande utvinning, truleg ikkje vil føra til skade på klima. Dimed vil det verta mykje vanskelegare å gje slike lisensar i framtida.

– Kva om dei tapar igjen?

– Då vert saka anka til Høgsterett. For kvar dag som går aukar sjansen for å vinna saka fordi klimaendringane vert synlegare og synlegare.

Silje Ask Lundberg, i Naturvernforbundet, meiner dei uansett vil ha oppnåd noko, sjølv om dei skulle tapa.

– Det meiner eg absolutt. Om dei også her bekreftar at det er ein rett, vil det vera viktig for alle klima- og natursaker i Noreg, og stadfestar at ein har eit strengare rettsleg vern for å sikra berekraftig natur.

Både ho og Eiterjord meiner heile klimasøksmålet har vore med på å heva forståinga og engasjementet i befolkinga.

– Klimaendringane er den største utfordringa verda står ovanfor. Då må ein prøva alt ein kan for å sikra ein leveleg klode. Det inneber også retten. Me håpar at me vinn, så det er jo det me jobbar utifrå.

Måndag, dagen før søksmålet, vil det bli arrangert lysmarkeringar over heile landet og utanfor ambassadar i utlandet, til støtte for klimasøksmålet og klimasaka.

Les også: Klimaaktivist John (91): – Må gjera endringar på verdskrig-nivå

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:00 Rapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent11:59 Både Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag11:58 Trump legger fram «århundrets avtale»11:40 Sykehusstriden på Helgeland – Høie har bestemt seg11:37 Mann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Trøndelag11:36 Tilliten til politiet styrkes11:07 Flyulykke i Afghanistan11:01 BankID-trøbbel for Telenor-kunder11:00 Mirakuløst flykrasj – alle overlevde10:45 Blodbank innfører ekstrakarantene for å hindre virusspredning10:15 Polen kjøper 32 kampfly fra USA10:08 Norwegian nekter å refundere gebyr tross vedtak10:08 Eirin Mikkelsen (43) funnet død i Sverige09:58 Klopp om returkamp mot Shrewsbury: – Vi kommer ikke til å være der09:48 Norsk sykkelproff må endre planer etter operasjon09:31 Oslo Børs falt kraftig fra start grunnet virusfrykt09:05 Demokratene krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus09:03 Virusfrykt er dårlig nytt for den norske kronen08:41 Kina forlenger ferien som følge av lungevirus08:38 Kvinne tiltalt for grov mishandling av ektemann og barn over flere år08:27 Listhaug: – Ingen planer om å opptre som bølle i Stortinget08:26 Dagen-redaktør forsvarer omstridt kirkekåring08:15 Tjukk tåke i LA da Kobe Bryant omkom i helikopterkrasj08:04 Forsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser07:32 Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug – møtes i retten07:18 Svenske Leon overlevde Auschwitz – advarer mot nazismen i hjemlandet07:11 Frykter at berusede får kjøpt øl i selvbetjeningskasser07:09 Johaug med spenstige tanker om VM-sprint06:56 Billie Eilish med storeslem under Grammy-utdelingen06:50 Jordskjelv på Salomonøyene06:44 VM-skiskytterne deler seg – Thingnes Bø velger familietid06:33 Brasil venter Sagosen i jakten på OL-plass06:21 Dette skjer i dag06:00 Hareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig05:44 Dette skjedde i natt05:16 34 evakuert da søppelskur brant i Oslo05:01 Massivt valgnederlag for opposisjonen i Peru05:00 Statsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen04:23 Kleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning04:04 Babcock-sjef sier han forstår kritikken03:57 Ocean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag03:31 Minst 44 døde etter uvær i Brasil03:20 Salvinis parti tapte nøkkelvalg i Italia03:17 Riksrevisjonen kommer med ny «Kielland»-rappor03:11 80 døde av coronavirus i Kina02:48 Færre fødsler i Stavanger etter Solbergs oppfordring02:41 NYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp02:03 Verdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant01:58 Skotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer01:19 Grammy-pris til norsk lydtekniker00:17 Ropstad åpner døra for Senterpartiet00:05 USAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter23:57 Basketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt23:02 Forsvarsprofil headet Real til topps på tabellen22:55 Neymar dediserte PSG-mål til avdøde Bryant21:58 Nytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51 Salvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48 Go-Ahead like punktlig som Vy21:16 – Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15 Fastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47 Basketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43 Rekordmange har kjøpt sin første bolig20:24 Etterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01 Shrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield19:56 USAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter19:55 Håpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia19:05 Spansk EM-jubel etter 22-20 over Kroatia18:43 Forsker vil at politikerne skal gjøre oss bedre på miljø18:20 Folkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst17:58 Solskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes17:48 SAS tilbyr gratis ombooking av reiser til Kina17:38 Palestinere truer med å droppe Oslo II-avtalen17:02 Lindvik hoppet seg opp – Stoch vant på hjemmebane17:02 Mellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag16:48 Klimaforsker: – Blir lamslått når jeg tar det veldig innover meg16:24 Auschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme15:57 Olsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant15:54 Virusutbruddet øker i omfang15:47 Mot snøfri rekord i Oslo14:48 Suverene Riiber har VM-planen klar14:47 Lundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen14:36 200 år siden oppdagelsen – forventer store konsekvenser for unikt kontinent14:05 Høyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak13:44 Vinter-brennmaneter forundrer forskerne13:28 Klæbo i kjempeform stakk fra og vant på sprinten – Trippel norsk i Oberstdorf13:20 Appelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen13:11 Thingnes Bø nummer tre da Maillet vant12:35 Snøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt12:21 Høie avgjør sykehusstriden på Helgeland12:16 UD fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina11:58 Listhaug: – Føler at vi har sluppet ut av fengsel11:55 Lucas Braathen med sensasjonell fjerdeplass i Kitzbühel11:45 Dødstallet fortsetter å stige etter jordskjelv i Tyrkia11:30 Tore Bjørseth Berdal vant Marcialonga11:03 – Pappa, vet du hvem som amputerte deg?10:53 Sovende mann berget ut av brennende bil09:53 Kim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år09:29 Rødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over09:24 Stor spenning rundt mulig Giske-comeback09:05 At samene i «Frost» ikke hadde mørk hud ble for mye for amerikanerne
Siste nytt
12:00VerdenRapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent11:59PengerBåde Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag11:58VerdenTrump legger fram «århundrets avtale»11:40NorgeSykehusstriden på Helgeland – Høie har bestemt seg11:37NorgeMann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Trøndelag11:36NorgeTilliten til politiet styrkes11:07VerdenFlyulykke i Afghanistan11:01NorgeBankID-trøbbel for Telenor-kunder11:00VerdenMirakuløst flykrasj – alle overlevde10:45Helse og livsstilBlodbank innfører ekstrakarantene for å hindre virusspredning10:15VerdenPolen kjøper 32 kampfly fra USA10:08ReiseNorwegian nekter å refundere gebyr tross vedtak10:08NorgeEirin Mikkelsen (43) funnet død i Sverige09:58SportKlopp om returkamp mot Shrewsbury: – Vi kommer ikke til å være der09:48SportNorsk sykkelproff må endre planer etter operasjon09:31PengerOslo Børs falt kraftig fra start grunnet virusfrykt09:05PolitikkDemokratene krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus09:03PengerVirusfrykt er dårlig nytt for den norske kronen08:41Helse og livsstilKina forlenger ferien som følge av lungevirus08:38NorgeKvinne tiltalt for grov mishandling av ektemann og barn over flere år08:27PolitikkListhaug: – Ingen planer om å opptre som bølle i Stortinget08:26NorgeDagen-redaktør forsvarer omstridt kirkekåring08:15SportTjukk tåke i LA da Kobe Bryant omkom i helikopterkrasj08:04NorgeForsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser07:32PengerAylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug – møtes i retten07:18Helse og livsstilSvenske Leon overlevde Auschwitz – advarer mot nazismen i hjemlandet07:11Helse og livsstilFrykter at berusede får kjøpt øl i selvbetjeningskasser07:09SportJohaug med spenstige tanker om VM-sprint06:56KulturBillie Eilish med storeslem under Grammy-utdelingen06:50VerdenJordskjelv på Salomonøyene06:44SportVM-skiskytterne deler seg – Thingnes Bø velger familietid06:33SportBrasil venter Sagosen i jakten på OL-plass06:21NorgeDette skjer i dag06:00PolitikkHareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig05:44NorgeDette skjedde i natt05:16Norge34 evakuert da søppelskur brant i Oslo05:01PolitikkMassivt valgnederlag for opposisjonen i Peru05:00VerdenStatsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen04:23SportKleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning04:04NorgeBabcock-sjef sier han forstår kritikken03:57VerdenOcean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag03:31VerdenMinst 44 døde etter uvær i Brasil03:20PolitikkSalvinis parti tapte nøkkelvalg i Italia03:17NorgeRiksrevisjonen kommer med ny «Kielland»-rappor03:11Verden80 døde av coronavirus i Kina02:48NorgeFærre fødsler i Stavanger etter Solbergs oppfordring02:41VerdenNYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp02:03SportVerdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant01:58PengerSkotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer01:19VerdenGrammy-pris til norsk lydtekniker00:17PolitikkRopstad åpner døra for Senterpartiet00:05VerdenUSAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter23:57SportBasketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt23:02SportForsvarsprofil headet Real til topps på tabellen22:55SportNeymar dediserte PSG-mål til avdøde Bryant21:58PengerNytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51VerdenSalvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48NorgeGo-Ahead like punktlig som Vy21:16Helse og livsstil– Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15NorgeFastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47VerdenBasketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43PengerRekordmange har kjøpt sin første bolig20:24SportEtterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01SportShrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield19:56VerdenUSAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter19:55VerdenHåpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia19:05SportSpansk EM-jubel etter 22-20 over Kroatia18:43Helse og livsstilForsker vil at politikerne skal gjøre oss bedre på miljø18:20NorgeFolkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst17:58SportSolskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes17:48ReiseSAS tilbyr gratis ombooking av reiser til Kina17:38VerdenPalestinere truer med å droppe Oslo II-avtalen17:02SportLindvik hoppet seg opp – Stoch vant på hjemmebane17:02NorgeMellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag16:48NorgeKlimaforsker: – Blir lamslått når jeg tar det veldig innover meg16:24VerdenAuschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme15:57SportOlsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant15:54VerdenVirusutbruddet øker i omfang15:47NorgeMot snøfri rekord i Oslo14:48SportSuverene Riiber har VM-planen klar14:47SportLundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen14:36Helse og livsstil200 år siden oppdagelsen – forventer store konsekvenser for unikt kontinent14:05PolitikkHøyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak13:44NorgeVinter-brennmaneter forundrer forskerne13:28SportKlæbo i kjempeform stakk fra og vant på sprinten – Trippel norsk i Oberstdorf13:20SportAppelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen13:11SportThingnes Bø nummer tre da Maillet vant12:35NorgeSnøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt12:21NorgeHøie avgjør sykehusstriden på Helgeland12:16ReiseUD fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina11:58PolitikkListhaug: – Føler at vi har sluppet ut av fengsel11:55SportLucas Braathen med sensasjonell fjerdeplass i Kitzbühel11:45VerdenDødstallet fortsetter å stige etter jordskjelv i Tyrkia11:30SportTore Bjørseth Berdal vant Marcialonga11:03Verden– Pappa, vet du hvem som amputerte deg?10:53NorgeSovende mann berget ut av brennende bil09:53VerdenKim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år09:29PolitikkRødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over09:24NorgeStor spenning rundt mulig Giske-comeback09:05KulturAt samene i «Frost» ikke hadde mørk hud ble for mye for amerikanerne
Populært