Christian Tybring-Gjedde om obligatorisk førstegangstjeneste: – Vil være en veldig stor reform

55 prosent ønsker at flertallet skal gjennomføre førstegangstjeneste. Bildet er et illustrasjonsfoto.
55 prosent ønsker at flertallet skal gjennomføre førstegangstjeneste. Bildet er et illustrasjonsfoto.  Foto: Tore Ellingsen / Forsvaret

Alle virker å være enige om at Forsvaret har behov for at flere gjennomfører førstegangstjenesten. Frps Christian Tybring-Gjedde ønsker at førstegangstjenesten skal være obligatorisk. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag publiserte ABC Nyheter en fersk spørreundersøkelse hvor det kom frem at 55 prosent ønsker at flertallet gjennomfører førstegangtjeneste.

I overkant av 1000 personer svarte på følgende spørsmål:

«En rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt fastslår at Norge mangler forsvarsevne ved et eventuelt angrep fra Russland. Bør Norge gjeninnføre verneplikten som den var, slik at de fleste må gjennomføre førstegangstjeneste?»

Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsmann (Frp), understreker at han i flere år har engasjert seg i spørsmålet om obligatorisk førstegangstjeneste.

– Jeg ser dette ut ifra flere perspektiver. Forsvarssjefen har uttalt at han trenger flere soldater, men langt viktigere er at førstegangstjeneste vil være det fremste tiltaket vi som samfunn kan bruke for å skape samhold og fellesskap. En felles oppgave for å forsvare vårt demokrati, våre frihetsverdier og vårt land, sier han til ABC Nyheter.

Aktuelt: Tidligere forsvarssjef kritisk til dagens verneplikt

Ønsker alternativ tjeneste

Frp-politikeren mener obligatorisk førstegangstjeneste vil skape et samhold som vil øke tilliten til hverandre på tvers av etnisk bakgrunn.

Christian Tybring-GJedde, utenrikspolitisk talsmann i Frp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Christian Tybring-GJedde, utenrikspolitisk talsmann i Frp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det vil også være disiplinerende. Førstegangstjeneste vil være et «integreringstiltak» som ikke baseres på tilfeldige programmer eller gjensidig tilpasning, men plikt. Tolv eller 18 måneder i Forsvaret vil også åpne for nye muligheter for mange i etterkant, mener Tybring-Gjedde.

Han sier videre at de som eventuelt har en prinsipiell holdning til ikke å bruke våpen må få mulighet til en alternativ tjeneste. Men at denne bør være borte fra hjemmet for å skape selvstendighet.

Obligatorisk førstegangstjeneste vil være en veldig stor reform, men man må se dette i et større perspektiv, sier Frp-politikeren.

Aktuelt: Flere metoo-saker i Forsvaret

Anbefaler at nærmere 20 000 gjennomfører førstegangstjeneste

Høyre-politiker Hårek Elvenes sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Han mener at stor oppslutning om førstegangstjenesten er et uttrykk for høy forsvarsvilje.

Hårek Elvenes påpeker viktigheten av flere vernepliktige. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Hårek Elvenes påpeker viktigheten av flere vernepliktige. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er det viktig å ta vare på. Førstegangstjenesten må oppfattes som meningsfull. Det er en forutsetning for å beholde oppslutningen om førstegangstjenesten, sier Elvenes til ABC Nyheter.

Nærmere 7500 ungdommer gjennomfører førstegangstjeneste i året. Normalt er det rundt 60.000 ungdommer i et årskull. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefaler i sitt fagmilitære råd at man øker antallet som gjennomfører førstegangstjeneste i året til opp mot 16.000.

– Et større forsvar som nå er under oppbygging vil ha behov for flere vernepliktige. Både Totalforsvaret og reservistordningen som er under reetablering vil trenge mannskaper. Her vil personell som har avtjent førstegangstjenesten være en verdifull ressurs, påpeker Elvenes.

Høyre-politikeren mener lengden på førstegangstjenesten kan differensieres slik at en større del av vernepliktstiden kan nyttes i Heimevernet og Sivilforsvaret.

– Det gjelder å utnytte beredskapsressursene best mulig, også de menneskelige, sier Elvenes.

Aktuelt: Riksrevisjonen med ny kritikk av Forsvaret

Forsvarsministeren: – Behov for flere folk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til ABC Nyheter at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Forsvarssjefen anbefaler å øke antallet som er inne til førstegangstjeneste. Det tar vi med oss når vi nå skal gjøre våre vurderinger om hvordan Forsvaret bør utvikles videre i årene fremover, påpeker Bakke-Jensen.

Ministeren mener Forsvaret har blitt styrket siden regjeringen tiltrådte, samt at aktiviteten har økt.

Nå flyr vi mer og seiler mer, men det betyr også at vi har behov for flere folk. I den nye langtidsplanen skal vi fortsette arbeidet med å videreutvikle Forsvaret slik at vi får et forsvar som er i stand til å løse dagens og fremtidens utfordringer.

Aktuelt: Forsvaret får milliarder til å fullføre langtidsplan