Busch: – Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

Video: Se opptak av hva Busch sa her.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han burde blitt orientert tidligere om trygdebedrageri-dommene som mandag ble erklært uriktige. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Jeg skal være forsiktig med å kritisere andre offentlige myndigheter, det er ikke min oppgave. Men da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også, sier Busch til NTB.

Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, poengterer riksadvokaten.

– Dette viser at vi må kritisk gå gjennom også den rettslige siden ved meldinger fra det offentlige, uansett hvor snevert felt de måtte ha ansvaret for. Og i hvilken grad de blir regnet som eksperter, sa Busch under pressekonferansen.

Erstatning

Riksadvokaten sier at hans kontor vil sende et brev til alle politidistrikter med den listen de har. Han utelukker ikke at listen kan bli utvidet når hvert enkelt distrikt går gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp. Distriktene skal så ta kontakt med de domfelte for å forklare situasjonen, og påtalemyndigheten vil begjære gjenåpning.

Busch sier at det vil kunne være grunnlag for erstatningskrav. Han tilføyer at man ved uriktig soning får en skjematisk utregning for antall dager som er sonet feil.

– Det er jo meget bekymringsfullt, og det er åpenbart mange folk her som er i en sårbar situasjon. I tillegg til å miste ytelser de har krav på, så kommer det også straffeforfølgelse og dom. Så dette tar vi på det største alvor, sier Busch.

Riksadvokaten legger til at det nå er hans oppgave å få orden på disse sakene, slik at det blir avsagt frifinnende dommer. Han sier at det fordrer en runde med Gjenopptakelseskommisjonen.

– Konflikt mellom EØS-regler og norsk lovgiving på den måten som har gitt seg utslag her, det har jeg ikke sett tidligere, sier han.

Bakgrunn: Trygdeskandalen når nye høyder

– Alle skal klandres

Marius Dietrichson i Advokatforeningen beklager at trygdesvindelsaker har gått igjennom i rettssystemet uten at feilen i regelpraktiseringen har blitt oppdaget.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen. Foto: NTB scanpix
Marius Dietrichson i Advokatforeningen. Foto: NTB scanpix

– Det gjør inntrykk på meg at det er så mange som er uriktig straffedømt og som det kan hende at har måttet sone i fengsel, når det nå viser seg at prosessen er urettmessig, sier Marius Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, til NTB.

Dietrichson sier at han er forbauset over at saken ikke har blitt avklart av Nav tidligere.

– Når det er sagt, skal vi alle klandres. Det gjelder dommere, påtalemyndigheten og også oss forsvarere. Vi må også ta vår del av ansvaret for at saker som dette har kunnet gå gjennom rettsapparatet uten at feilen har blitt oppdaget. Det beklager jeg, sier han.

– Tillitsvekkende

Den profilerte advokaten stusser over at saken har kunnet pågå i såpass mange år.

– Men all honnør til Riksadvokaten og påtalemyndigheten som nå har brakt dette opp og forsøker å få rettet opp feilene som er begått. Det er tillitvekkende, sier Dietrichson.

– Burde dette få konsekvenser for Nav-direktør Sigrun Vågeng og statsråd Anniken Hauglie?

– Jeg har ingen mening om følgene det bør få for dem. Det jeg er opptatt av nå, er at det skal håndteres på riktig måte, og det ser det ut til at skjer nå.

Video: Se hele pressekonferansen her:

Personvernpolicy