Senterpartiet vil ha reform av norsk barnevern

Leder av Senterpartiets redaksjonskomité Bengt Fasteraune vil ha med landsstyret på å gå inn for en reform av norsk barnevern.
Leder av Senterpartiets redaksjonskomité Bengt Fasteraune vil ha med landsstyret på å gå inn for en reform av norsk barnevern. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sps landsstyremøte skal ta stilling til et forslag om å reformere og avprivatisere norsk barnevern. Barnevernets tillit er i ferd med å svekkes, heter det.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er partiets redaksjonskomité som fremmer forslaget, som partiets landsstyremøte skal ta stilling til mandag.

Redaksjonskomiteen tar til orde for store endringer i norsk barnevern. Et av hovedpunktene er en avprivatisering av barnevernet, skriver Nationen.

Anbud og konkurranseutsetting

– Norsk barnevern er (...) sterkt preget av regjeringens omfattende bruk av anbud og konkurranseutsetting, med økende innslag av private kommersielle tilbydere. Ofte har private tilbydere også hatt uheldige dobbeltroller, som saksbehandlere. Senterpartiet har programfestet at bruken av anbud og konkurranseutsetting i norsk barnevern må avvikles, heter det i uttalelsen.

Redaksjonskomiteen foreslår blant annet at det offentlige selv må utføre saksbehandling og utredningsoppgaver for barn i barnevernet, og at ideelle tilbydere innen barnevernsfeltet må sikres gode rammevilkår.

– Det finnes svært mye godt barnevern i dagens Norge, som hjelper og støtter familier og barn med utfordringer. Men det finnes også dårlig barnevern som kan gjøre skade, skriver Sp i uttalelsen.

Unødig tvang

De viser til at både Riksrevisjonen og FNs barnekomité har pekt på feil og mangler i norsk barnevern, og tar til orde for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern.

– At barn i barnevernet opplever mange flyttinger, unødig bruk av tvang, utstrakt bruk av enetiltak og manglende helsehjelp, er bekymringsfullt og sterkt kritikkverdig. Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har nå tatt inn 34 barnevernssaker mot Norge. Resultatet av disse vil kunne være med å bidra til å svekke norsk barneverns tillit og omdømme. Denne situasjonen må tas på alvor, heter det i uttalelsen.

Personvernpolicy