ACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!

ACER-STRIDEN: Regjeringsadvokaten stritter imot at Kathrine Kleveland og Nei til EU skal få reise søksmål mot statsminister Erna Solberg for avgivelse av suverenitet over norsk energipolitikk til EU-systemet.
ACER-STRIDEN: Regjeringsadvokaten stritter imot at Kathrine Kleveland og Nei til EU skal få reise søksmål mot statsminister Erna Solberg for avgivelse av suverenitet over norsk energipolitikk til EU-systemet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ti måneder etter at organisasjonen Nei til EU i november 2018 reiste søksmål mot statsminister Erna Solberg med påstand om brudd på Grunnloven, kommer saken opp for Oslo tingrett mandag 23. september.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er EUs tredje energimarkedspakke:

EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i 2009 for å videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass.

Pakken inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til å harmonisere betingelsene for handel i EUs indre energimarked. Med enkelte senere tillegg, omfatter den tredje energimarkedspakke:

• ACER-forordningen, forordning (EF) nr. 713/2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER)

• Forordningen om grensekryssende krafthandel, forordning (EF) nr. 714/2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene/ om adgang til nettverket for grensekryssende elektrisitet

• Gasstransmisjonsforordningen, forordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass

• Transparensforordningen, forordning (EU) nr. 543/2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft

• Tredje elmarkedsdirektiv, direktiv 2009/72/EF om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft • Tredje gassmarkedsdirektiv, direktiv 2009/73/EF om felles regler for det indre marked for naturgass
• Tre kommisjonsbeslutninger

KILDE: Regjeringsadvokaten

Les mer i regjeringens stortingsproposisjon

Striden dreier seg om at regjeringen fikk Stortinget til å vedta tilslutning i EØS til en omfattende pakke EU-lovgivning på energiområdet, kalt EUs energipakke 3, inkludert det omstridte energibyrået ACER, med simpelt flertall den 22. mars 2018.

Nei til EU mener Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt.

Men det er ikke selve saken som tas opp i retten mandag. Regjeringsadvokaten har nedlagt påstand om at Nei til EUs sak bør avvises:

«Etter statens syn vil det være uheldig om politiske særinteresser får en generell adgang til omkamper i domstolene etter at Stortinget har fattet vedtak», skriver Fredrik Sejersted blant annet.

Stortingets ACER-vedtak skjedde trass stor motstand blant kritikerne. Nei til EU samlet inn 1 million kroner til å føre rettssak.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Folkestyre trenger suverenitet

– Staten blir ikke akkurat nedrent av slike rettssaker. Det er veldig skuffende at de ikke vil bli kikket i kortene i en sak som så mange har vært opptatt av, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, til ABC Nyheter.

– Det vi er bekymret over, er at det er Justisdepartementets lovavdeling selv som har fattet vedtak om at dette er lite inngripende og ikke trenger å behandles etter §115. Det er vi og og juss-professor Hans Petter Graver uenig i, framholder Kleveland.

– For Nei til EU henger folkestyre og suverenitet sammen. Våre medlemmer er nok mer opptatt av Grunnloven enn folk flest. Vi ønsker ikke å rettsliggjøre politikken. Men når det gjelder å forsvare Grunnloven, mener vi nok er nok nå, sier Kleveland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun viser til at Stortinget har fattet en rekke avgjørelser om å avgi suverenitet til EU på grunn av EØS-avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bryter Stortinget sine egne lover? Les: Holmøyvik: – Stortinget undergraver den norske Grunnloven

KrF: La oss sjekke

Da ACER-striden var oppe, var også KrF åpen for å få en rettslig vurdering først.

«Stortinget ber Høyesterett i samsvar med Grunnloven § 83 utarbeide en juridisk betenkning om Norges tilknytning til EUs tilsyn og byråer, samt hvilke rammer Grunnlovens bestemmelser gir for Stortingets behandling av tredje energimarkedspakke og Norges tilslutning til EUs Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Saken utsettes i påvente av at en slik betenkning foreligger.», foreslo de.

Forslaget ble stemt ned av H, Ap, Frp og Venstre.

Graver: – Meget omfattende

Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo, støtter i en betenkning avgitt til Nei til EU synet om at avståelse av suverenitet i ACER og andre saker finner sted uten korrekt behandling i Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«ACER inngår i et stadig voksende nettverk av forvaltning på overnasjonalt nivå. EUs forvaltningspolitikk endrer seg fra et utgangspunkt hvor EUs regler ble forvaltet indirekte gjennom selvstendige nasjonale forvaltninger under nasjonalt ansvar og kontroll, til et system med en økende grad av direkte forvaltning gjennom et overnasjonalt forvaltningsapparat.», skriver Graver der, og fortsetter:
«På stadig flere områder inngår nasjonale fagmyndigheter i et slikt nettverk på en måte som gjør at de får rollen både som nasjonal forvaltning og EU-forvaltning. Denne utviklingen overfører i sum en meget omfattende myndighet fra ledelsen av det nasjonale forvaltningsapparatet til EUs organer og forvaltning.»

Les regjeringsadvokatens tilsvar

Les svaret fra Nei til EUs advokater