Alt om valget
Følg valget:

Oversikt: Slik gjennomføres valget

Slik skal det gjøres! De sammenbrettede stemmesedlene stemples av en funksjonær før velgeren selv legger dem i urnen.
Slik skal det gjøres! De sammenbrettede stemmesedlene stemples av en funksjonær før velgeren selv legger dem i urnen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Til sammen 2.037 valglokaler er åpne på valgdagen mandag 9. september. 154 kommuner har også valg søndag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

* Åpningstidene varierer fra sted til sted, men alle må stenge senest klokka 21.

* Forhåndsstemming har pågått fra 12. august og avsluttes 6. september. Dersom man på valgdagen ikke befinner seg i den kommunen hvor man er manntallsført, må man forhåndsstemme.

* 4.2 millioner personer har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Det er ca. 180.000 flere enn ved valget for fire år siden.

* Ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg var valgdeltakelsen 60,2 prosent. 2,4 millioner velgere stemte i 2015. Av disse var det 585.250 personer som forhåndsstemte.

* I valglokalet blir legitimasjon kontrollert, og velgeren krysset av i manntallet før eller etter at han/hun vises til båsen med stemmesedler. De sammenbrettede stemmesedlene stemples av en funksjonær før velgeren legger dem i urnen.

* Det er mulig å stemme blankt, og disse blir registrert som avgitte stemmer (deltakelse), men ikke telt med i totalresultatet. I 2015 ble det avgitt 15.474 blanke stemmer, mens 3.271 stemmer ble forkastet.

Aktuelt: Ingen angrerett ved valget – forhåndsstemmen er endelig

* Når valglokalet stenges, blir stemmene talt opp. Praksisen er litt forskjellig fra sted til sted. Noen steder, som i Oslo, blir stemmene avgitt på valgdagen fordelt på parti og telt opp i valglokalet. Resultatet rapporteres inn fra valglokalet. Deretter sendes stemmene til kommunevalgstyret der de telles enda en gang. Når all opptelling er ferdig, vil kommunen foreta valgoppgjør for kommunestyrevalget.

* Andre kommuner kontrollerer kun at antall stemmer i urnen er det samme som antall kryss i valgmanntallet, før stemmene sendes til kommunevalgstyrene for foreløpig opptelling. Her blir de telt to ganger. Etter at opptellingen av kommunestyrevalget er ferdig, vil kommunen foreta valgoppgjør for kommunestyrevalget. Deretter blir stemmene avgitt til fylkestingsvalget sendt til fylkesvalgstyrene, som foretar kontrolltelling og valgoppgjør for fylkestingsvalget

Aktuelt: Her kan De Grønne havne på vippen

* Om lag halvparten av kommunene har maskiner til å telle stemmene. Den første opptellingen av stemmene må skje for hånd for å sikre at velgerne har tillit til at valgresultatet er korrekt.

* Forhåndsstemmene er sendt til kommunene fortløpende. De fleste blir derfor telt mandag. Stemmer avgitt torsdag og fredag kan imidlertid være framme i kommunen tirsdag ettermiddag, og blir telt da.

* Stemmene rapporteres inn til Valgdirektoratets valgadministrasjonssystem (EVA).

Aktuelt: Sp kan velte 100 år med Ap-styre i Stange

Personvernpolicy