Aner ikke hvor mange byråkratmillioner ESA får til å rulle

BYRÅKRAT-MILLIONER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har ikke oversikt over hvor mye skattepenger som er brukt til byråkrati etter ESA-utspill om konkurransevilkårene for private aktører i Norge.
BYRÅKRAT-MILLIONER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har ikke oversikt over hvor mye skattepenger som er brukt til byråkrati etter ESA-utspill om konkurransevilkårene for private aktører i Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Næringsministeren klarer ikke å tallfeste hvor mye tid og penger som går med i kommuner, fylker og staten fordi overvåkingsorganet ESA er opptatt av private aktørers konkurransevilkår.

– Torbjørn Røe Isaksen erkjenner at en rekke departementer og mange kommuner over flere år har brukt mye ressurser på dette. Men han har null oversikt over ressursbruken.

Det sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til ABC Nyheter etter et svar han fikk på et skriftlig spørsmål til næringsminister Røe Isaksen (H).

Gjelsvik ville vite hvor mye skattepenger som går med til byråkrati på grunn av et utspill fra EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA i 2015, om å forhindre offentlige tilbud å konkurrere på det åpne markedet i Norge (se faktaboks).

Treningsapparater i en kommunal svømmehall må for eksempel ikke tilbys i konkurranse med de kommersielle treningssentrene.

– Røe Isaksen snakker gjerne om fordelen ved EØS-avtalen, men sklir glatt unna kostnadene, sier Gjelsvik om svaret.

«Prosessen de senere år og den usikkerhet som både ESAs brev og regjeringens oppfølging har skapt, har medført betydelig ressursbruk i norske kommuner og fylker, både i bruk av egne ansatte, innleide konsulenter og advokater.», skriver Sp-politikeren som begrunnelse for sitt spørsmål.

ESA, regjeringen og offentlig sektor

ESA REISER SAK: EØS-avtalens overvåkingsorgan i Brussel, ESA, skrev 15. desember 2015 til Norge at offentlige virksomheters fritak fra skatt, og det at de ikke kan slås konkurs, innebærer at staten, fylkeskommuner, kommuner og helseforetak kan drive økonomisk virksomhet i strid med EØS-avtalens regler.

REGJERINGEN: 13. juni 2016 nedsatte næringsministeren et utvalg ledet av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo, for å utrede konkurransen mellom offentlig og privat virksomhet.

HJELMENGRAPPORTEN: 23. januar 2018 fikk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i all stillhet overrakt rapporten om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører.

REAKSJONENE: Rapporten som kom med en rekke forslag til innstramminger i spillerommet for stat, fylker, kommuner og foretak, ble sendt ut til høring, med frist 2. mai 2018. Se alle reaksjonene.

FORTSETTELSEN: Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt en samfunnsøkonomisk analyse fra utredningsselskapet Oslo Economics.

Analysen skal kartlegge omfanget av økonomisk aktivitet drevet av det offentlige og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å ikke innføre tiltak. Utredningen skal også vurdere behov for tiltak og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. Den samfunnsøkonomiske analysen skal leveres i desember 2019.

Når rapporten foreligger, vil regjeringen vurdere behovet for tiltak, og eventuelt hvilke.

Men hvor mye kostet det?

  • Kommuner som må gjennomføre omfattende vurderinger og svi av store summer til advokat før de bygger en svømmehall.
  • Utredninger bestilt og betalt av staten
  • Ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som bruker mye arbeidstid.

Det er noe av følgene etter at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA i 2015 reiste en bekymringsmelding om at kommuner, fylker og helseforetak som på ulovlig vis etter EU-lovene driver virksomhet som konkurrer med private næringsdrivende.

– Regjeringen misbruker EØS til privatiseringspress, anklaget LOs seniorrådgiver Stein Reegård i ABC Nyheter. Slett ikke, det har jeg sagt fra om til LO flere ganger, repliserte Torbjørn Røe Isaksen i ABC Nyheter.

Etter dette svaret fra næringsministeren ba Sigbjørn Gjelsvik om å få totalregningen på bordet.

Departementene bruker tid, men ...

I sitt svar opplyser statsråden at regjeringen i 2016 nedsatte Hjelmeng-utvalget. Utvalgsarbeidet kostet totalt 2 673 024 kroner.

Så bestilte Nærings- og fiskeridepartementet i vår en samfunnsøkonomisk utredning fra Oslo Economics. Denne utredningen vil koste om lag 2 millioner kroner.

Så får han problemer med tallfestingen:

«Arbeidet med saken om like konkurransevilkår har involvert flere departementer. Ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har alle arbeidet med å utrede de spørsmål saken reiser.», skriver Røe Isaksen.

De har blant annet brukt tid på deltakelse i sekretariatet for Hjelmeng-utvalget, møter og annen saksbehandling i perioden. Oppfølging av analysen Oslo Economics kommer med, vil også medføre ressursbruk i departementene.

Departementene fører imidlertid ikke timeregnskap for ulike saker. Et anslag over medgått tidsbruk i alle berørte departementer blir derfor svært usikkert. Arbeidet i de respektive departementene har skjedd innenfor gjeldende rammer, påpeker statsråden.

Ukjent belastning på kommunene

«For kommuner og fylkeskommuner har denne saken medført arbeid ved å besvare spørreskjemaer fra Hjelmeng-utvalget og Oslo Economics. Noen kommuner og fylker har også blitt intervjuet av Oslo Economics.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke grunnlag for å anslå hva dette har kostet kommuner og fylkeskommuner.

Eventuelle kostnader kommuner eller fylkeskommuner har hatt utover oppfølging av disse rapportene har departementet ikke oversikt over, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært