Alt om valget
Følg valget:

Ny undersøking: 7 av 10 lokalparti har ikkje mål om klimakutt

Her overrekker Gaute Eiterjord klimakrava frå skulestreikane til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
Her overrekker Gaute Eiterjord klimakrava frå skulestreikane til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Thomas Mordal/Natur og Ungdom
Artikkelen fortsetter under annonsen

Miljøpartiet Dei Grøne er det einaste partiet der over halvparten av ordførarkandidatane vil kutta utsleppa med over 50 prosent innan 2030. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Berre 30 prosent av lokalpartia har eit vedtatt mål for kor mykje dei vil kutta i klimagassutsleppa frå kommunen sin.

Det viser svara frå over 800 av toppkandidatane til det komande kommunevalet. Undersøkinga er laga av Framtida.no i samarbeid med Landslaget for lokalaviser, Energi og Klima og ABC Nyheter.

Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom, er overraska over tala:

– Det er oppsiktsvekkande at ikkje fleire lokalparti har eigne mål for klimakutt i kommunane, seier han til Framtida.no.

– Utsleppa kjem frå alle kommunane, og då kan ikkje lokalpolitikarane fråskriva seg ansvaret for desse utsleppa, seier han.

Fredag står Natur og Ungdom bak klimastreik minst 27 stader i Noreg.

– Når Stortinget ikkje har vedtatt nye klimatiltak sidan sist me streika, så er det no opp til lokalpolitikarane å ta ansvar, seier Gaute Eiterjord.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Forskar Carlo Aall ved Vestlandsforsking meiner manglande klimapolitikk i lokalpartia er eit demokratisk problem. Foto: Endre Hilleren/Vestlandsforsking
Forskar Carlo Aall ved Vestlandsforsking meiner manglande klimapolitikk i lokalpartia er eit demokratisk problem. Foto: Endre Hilleren/Vestlandsforsking

– Demokratisk problem

Carlo Aall, professor og klimaforskar ved Vestlandsforsking, reagerer òg på at ikkje fleire lokalparti har fastsett mål for klimakutt i kommunanee.

– Dette er verkeleg ille. Det må kallast eit demokratisk problem, seier han.

– Her overlét politikarane til fagfolk i administrasjonen og oss forskarar å formulera klimapolitikk, og etterpå blir me fagfolk kritiserte fordi me går i bedet til politikarane og seier noko om kva slags klimamål politikarane bør ha, held han fram.

Fleire med klimatiltaka i år

Seks prosent av lokalpartia har ingen klimatiltak i det heile, og nemner heller ikkje ordet «klima» i programmet sitt.
Seks prosent av lokalpartia har ingen klimatiltak i det heile, og nemner heller ikkje ordet «klima» i programmet sitt.

I undersøkinga kjem det fram at nær 80 prosent av lokalpartia nemner ordet klima i partiprogramma sine. I ei mindre undersøking for fire år sidan, var det under halvparten av lokalpartia som nemnde klima i partiprogramma sine.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Seks prosent av lokalpartia har ingen klimatiltak i det heile.

Store forskjellar i ambisjonar

I undersøkinga svarar toppkandidatane òg på spørsmålet om kor store klimakutt dei vil gå inn for innan 2030. Her er det store forskjellar mellom kandidatane som svarar. Samstundes er det færre parti som svarar på dette spørsmålet. Lågast svarprosent har Arbeidarpartiet, KrF og Raudt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ordførarkandidatane til Framstegspartiet merkar seg ut med klart lågast klimaambisjonar. Berre tre av dei 104 Frp-ordførarkandidatane som har svara ønskjer å kutta klimautsleppa med over 40 prosent innan 2030. Over 70 prosent vil kutta under 20 prosent, eller ingenting.

Til samanlikning ønskjer 32 prosent av toppkandidatane til Miljøpartiet Dei Grøne å kutta mellom 80-100 prosent av utsleppa innan 2030. 23 prosent av kandidatane til Raudt ønskjer å bli tilnærma klimanøytrale innan 2030, medan talet for SV er 17 prosent.

Høgda på kvar farge viser kor store kutt toppkandidatane ønskjer å kutta. Lys farge: store kutt. Mørkare farge: små eller ingen kutt.
Høgda på kvar farge viser kor store kutt toppkandidatane ønskjer å kutta. Lys farge: store kutt. Mørkare farge: små eller ingen kutt.

Vil setja miljøkrav til innkjøp

I ei undersøking blant norske kommunar tidlegare i år, svara berre éin av fem at dei følgjer kravet om å vekta miljø i kommunale anbod.

No svarar 73 prosent av ordførarkandidatane at dei vil setja miljøkrav i alle kommunale innkjøp. Like mange prosent ønskjer å verna matjord mot utbygging.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Gaute Eiterjord er leiar i Natur og ungdom. Foto: Ingvild Eide Leirfall
Gaute Eiterjord er leiar i Natur og ungdom. Foto: Ingvild Eide Leirfall

– Dette er oppløftande tal, seier Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

– Ofte taper matjorda. No håpar eg løfta til politikarane står seg også når det blir vanskeleg. Kommunane må slutta å bygga ned naturen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er gjennom kommunebudsjetta og byggesakene kommunane fører miljøpolitikken sin, understrekar han.

LES OGSÅ: Reagerer på manglande miljøkrav

Fleire elbilar og solceller

Så langt har éin av ni kommunar fått seg dei første kommunale bygga med solceller. Dette kan auka kraftig når nær halvparten av ordførarkandidatane ønskjer å få dette i kommunane sine.

I ei undersøking i vinter var det berre halvparten av kommunane som hadde fått seg eigne elbilar. No er det 59 prosent av ordførarkandidatane som ønskjer å få fleire kommunale elbilar.

LES OGSÅ: Nesten ingen kommunar kuttar i kjøtet: – Overraskande at det ikkje søkk inn

Artikkelen fortsetter under annonsen
Tala er i prosent av alle som har svara.
Tala er i prosent av alle som har svara.

Les fleire artiklar om lokale klimaløysingar her!

Saka stod først publisert hjå Framtida.no

Denne artikkel er ein del av ein artikkelserie om lokale klimaløysingar og klima i lokalvalet. Framtida.no samarbeider med lokalaviser over heile landet, Landslaget for lokalaviser, ABC Nyheter, Energi og Klima om prosjektet. Artikkelserien er støtta av Fritt Ord. Tips oss gjerne på tips @ framtida.no.