Ny IPCC-rapport endrer ikke Elvestuens syn på vindkraftverk

VINDKRAFT I NATUR: 1. april overleverte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (t.v.) NVEs nasjonale ramme for vindkraft på land til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).
VINDKRAFT I NATUR: 1. april overleverte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (t.v.) NVEs nasjonale ramme for vindkraft på land til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi burde hatt den nasjonale rammen for vindkraft tidligere. Det er enkeltprosjekter i sårbare områder som ikke burde hatt konsesjon, sier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

NY RAPPORT OM KLIMAUTSLIPP FRA AREALBRUK

FNs klimapanel IPCC offentliggjorde 8. august en spesialrapport om hvordan endringer i bruken av landarealer påvirker klimaet. I Norge skjedde det i form av et seminar hos Miljødirektoratet.

Mennekseheten forandrer jordas landarealer i høyt tempo, med negative konsekvenser for naturmangfold, økosystemtjenester og matsikkerhet. Rapporten om landarealer ser på sammenhengen mellom disse endringene og klimagassutslipp, og hvordan klimaendringer påvirker landområder.

For første gang er det et flertall av eksperter fra utviklingsland som har laget en IPCC-rapport. Rapportens fulle navn er Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.

Alle tre fra Rio: Rapporten omhandler og viser sammenhengen mellom alle tre konvensjonene som ble vedtatt på FNs Rio-konferanse i 1992, som fulgte opp Brundtland-rapporten: Konvensjonene om klima, biologisk mangfold og forørkning.

Les mer om spesialrapporten hos Miljødirektoratet

Les hele rapporten

Torsdag lanserte FNs klimapanel en 1500 sider lang rapport om betydningen for klimautslippene av hvordan vi bruker landjorda.

Rapporten er et vitenskapelig nødrop om behovet for å forvalte landarealene bærekraftig både av hensyn til naturens mangfold og klimaet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) konkluderte på et seminar om rapporten i regi av Miljødirektoratet, NTNU Sustainability og Cicero med at det ikke er nok å stanse ødeleggelsen av norsk natur.

Man må faktisk også gjenskape natur som er blitt ødelagt.

– Hva tenker du da i diskusjonen om store vindkraftanlegg som ødelegger natur - som ledd i klimakampen?

– Det viktigste å returnere til natur er myrområder og andre områder som binder mye karbon. Der gjøres det et stort arbeid, sier Elvestuen til ABC Nyheter.

– Når det gjelder vindkraft, er konsesjonene som er gitt, enkeltsaker som ofte ligger og er juridiske spørsmål. Vi gir ingen nye konsesjoner nå, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Noen burde ikke vært bygd

– Var hensynet til naturen godt nok ivaretatt da det ble gitt konsesjoner til vindkraftverk?

– Vi burde hatt den nasjonale rammen for vindkraft tidligere. Det er enkeltprosjekter i sårbare områder som ikke burde hatt konsesjon, svarer klima- og miljøministeren.

Den nasjonale rammen for vindkraft er en stor analyse gjennomført av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) for å definere hvilke regioner det er mest gunstig alle forhold tatt i betraktning, å vurdere nye vindkraftverk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

NVE presenterte sin nasjonale ramme for vindkraftutbygging på land 1. april.

Den var etter forslag fra Solberg-regjeringens energimelding, en bestilling fra alle partier på Stortinget utenom Arbeiderpartiet.

Fra før er det gitt en rekke konsesjoner til utbygging uten slik omfattende vurdering.

Nå gjør den heftige diskusjonen for og mot vindkraft at regjeringen vakler i spørsmålet om man skal bruke arbeidet NVE var pålagt å gjøre i form av denne nasjonale rammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vindkraft griper inn i naturen

I rapporten analyserte NVE og samarbeidspartnere 43 ulike temaer, hvorav noen hadde med natur å gjøre. Så vurderte man de ulike interessene opp mot hverandre.

Noen områder ble da foreslått utelukket fra vindkraft, mens 13 regioner ble utpekt som gunstige.

«Ideelt sett ville NVEs forslag til de mest egnede områdene for vindkraft vært en gruppe med områder hvor utbygging av vindkraftverk ikke har negative konsekvenser for viktige miljø- og samfunnsinteresser.», heter det hos NVE, som fortsetter:

«Våre erfaringer fra analysene som er gjort i arbeidet med forslaget til nasjonal ramme og fra konsesjonsbehandlingen av konkrete vindkraftverk, er at det ikke finnes slike "ideelle" områder for vindkraftutbygging i Norge. Vindkraftutbygging vil alltid medføre inngrep i naturen, selv om graden av inngrep vil variere mellom ulike områder og prosjekter.»

NVE påpeker at vindturbiner er store konstruksjoner, og vil være godt synlige og hørbare for folk som bor eller ferdes i nærområdet nesten uansett hvor de plasseres.