Klima-ordkamp idet Stortinget slutter seg til ny EU-avtale

Klimaministeren forsikrer at norske klimaforpliktelser i ny EU-avtale skal tas med tiltak her hjemme. I Stortinget stemmer regjeringspartiene ned et forslag som sier akkurat det.

Klimaforliket - fra ord til handling?

I Klimaforliket vedtok H, KrF, V, Ap, Sp og SV i 2012 at det er rimelig å ta 2/3 av klimamålsettingen innenlands.

Realistisk? Ifølge Klimaforliket er det «realistiske målet» for innenlandske utslippskutt kryptisk forklart slik: 15-17 prosent lavere i forhold til anslåtte utslipp i 2020 i referansebanen i Nasjonalbudsjettet for 2007.

Det betydde at norske utslipp skulle ligge på 42-44 millioner tonn i 2020.

Skog: I ettertid er det regnet inn resultat av skogtiltak med 3 millioner tonn og andre justeringer, slik at klimaforliket nå regnes med å innebære norske utslipp på 46,6-48,6 millioner tonn CO2.. Heller ikke dette blir oppfylt.

Stort gap: I 2018 ble det sluppet ut 52,95 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 3,4 prosent siden 1990.

– Den norske klima- og miljøpolitikken så langt har vært katastrofalt dårlig. Derfor trenger vi press fra EU, sier MDG-talsperson og stortingsrepresentant Une Bastholm til ABC Nyheter, idet stortingsflertallet mandag besluttet det som enda en gang kalles et epokegjørende klimavedtak:

Nemlig å slutte Norge til EUs ordning for felles gjennomføring av klimatiltak i de sektorene som ikke er med i EUs klimakvotesystem.

Bakteppet er at norske klimautslipp i motsetning til 30 års klimaretorikk økte igjen i fjor, hovedsakelig som følge av at bruken av biodrivstoff basert på palmeolje gikk ned.

Norske utslipp var nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, 10 millioner tonn mer enn et samlet Storting minus Frp ble enige om for 2020 i sitt klimaforlik av 2012, og høyere enn nivået i 1990 man gjerne sammenlikner med.

Penere tall i årene forut baserte seg blant på mer bruk av det som regnes som en skikkelig klimaversting, nemlig olje fra palmeplantasjer som fører til avskoging i tropene. Men de utslippene kommer ikke på Norges regnskap.

MDG: – Norge trenger klimapress fra EU

KUTTER MEST: MDG med stortingsrepresentant Une Bastholm i klimadebatten 17. juni, går inn for å redusere norske, innenlandske klimautslipp med 60 prosent på ett tiår. Bastholm mener Norge trenger press fra EU for å gjennomføre klimatiltak. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
KUTTER MEST: MDG med stortingsrepresentant Une Bastholm i klimadebatten 17. juni, går inn for å redusere norske, innenlandske klimautslipp med 60 prosent på ett tiår. Bastholm mener Norge trenger press fra EU for å gjennomføre klimatiltak. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Dette er en svært viktig avtale. EU er den regionen i verden som fører mest offensiv klimapolitikk. EU kuttet sine utslipp med 22 prosent fra 1990 til 2016, mens Norge økte med 6.5 prosent i samme periode, framholder Bastholm og konkluderer:

– Derfor trenger Norge press fra EU i klimapolitikken, og vi mener at Norge må kutte mer enn EU pålegger oss. Derfor fremmer vi i dag et forslag om 60 prosent utslippskutt innen 2030 slik at Norge kan ta sin rettferdige andel av klimakuttene, sier Bastholm.

Shoppe klimatiltak ute - eller ikke?

Debatten om tilslutning til klimaavtalen etterlater et sprikende inntrykk samt en kafkask avvisning av et forslag fra Senterpartiet om å utsette behandlingen.

Sp mener Stortinget først må få avklart hva EU pålegger Norge av forpliktelser for den viktige skogsektoren, før man undertegner.

Internt virker regjeringspartiene å være uenige om å utnytte muligheten til «fleksibilitet» i den nye klimaavtalen. I EU-systemet ligger en mulighet til å overføre inntil 6 millioner tonn kvoter fra kvotepliktig sektor, til å lette forpliktelsene i ikke-kvotepliktig sektor (transport, bygninger, landbruk, m.m.), samt å betale for klimatiltak i EU-land for å oppfylle egne forplitelser.

– Regjeringens mål er 45 prosent kutt innenlands i ikke-kvotepliktig sektor. Dersom vi ikke når forpliktelsen, ligger det i avtalen at man må betale for tiltak i andre land, sa klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) i Stortinget mandag.

H, V, KrF og Frp sa nei

Opposisjonen reiste imidlertid stor tvil om regjeringen virkelig vil forplikte seg til å gjøre hele jobben hjemme, godt nøret opp av Frps talsmann Terje Halleland.

Helleland insisterer på at regjeringens Granavolden-plattform åpner for å bruke «fleksibilitetsmekanismene» i EU-avtalen.

– Vi vil med avtalen dele EUs regelverk og sikrer oss like vilkår som våre partnere og samarbeidsland har. Det er viktig for norsk næringsliv. Det er særdeles viktig at vi oppnår resultater og ikke symboler. Derfor må kutt tas der de gir størst effekt, sa Halleland.

SVs Lars Haltbrekken uttalte under klimaforhandlingene i Katowice i fjor, at Elvestuens utkast til klimaavtale med EU er en gavepakke til klimasinkene i Frp.

I Stortinget mandag ga SV tilslutning til avtalen, men fremmet sammen med Ap og MDG følgende forslag.

  • Stortinget ber regjeringen om ikke å benytte muligheten til å gjennomføre engangsoverføringen på om lag 6 millioner tonn utslippsenheter fra kvotepliktig til ikke-kvotepliktig sektor.
  • Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta i bruk bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for ikke-kvotepliktig sektor i EU-land som erstatning for utslippsreduksjoner i Norge.

Trass i Elvestuens uttalelse om at tiltakene skal gjøres her hjemme, blir disse forslagene stemt ned av regjeringspartiene, slik at det forblir åpning for Frps syn.

– Sp pauseknapp, SV alarmknapp

KETIL KJENSETH: – Senterpartiet trykker på den store, store pauseknappen. SV trykker på den store, store alarmknappen, sier Venstrepolitikeren om klimaavtalen med EU i ikke-kvotepliktig sektor. Foto: Peter Mydske/ Stortinget / NPK/NTB scanpix
KETIL KJENSETH: – Senterpartiet trykker på den store, store pauseknappen. SV trykker på den store, store alarmknappen, sier Venstrepolitikeren om klimaavtalen med EU i ikke-kvotepliktig sektor. Foto: Peter Mydske/ Stortinget / NPK/NTB scanpix

Venstres Kjetil Kjenseth var blant dem som påpekte «sprikende staur» også på rødgrønn side:

– Denne avtalen vi tilslutter oss i dag, vil bli den viktigste for kommende generasjon, fordi vil blir nødt til å gjøre klimatiltak. Vi vil kutte mer enn de 40 prosentene. Regjeringen vil ha 45 prosent, sa Kjenseth og fortsatte:

– Senterpartiet vil vente, mens Haltbrekken sier vi har det travelt. Hvor har de rødgrønne tenkt seg i klimapolitikken når det spriker så mye som de gjør her?

– Veksten i utslipp skyldes at vi har kutta palmeoljebruken. At vi ikke har biodiesel, er fordi de rødgrønne innførte veibruksavgiften for den, sa Kjenseth.

Bakgrunnen for det siste han sa, var at Stoltenberg-regjeringen i 2010 innførte veibruksavgift som gjorde at den flunkende nye Uniol-fabrikken i Fredristad, etter 350 millioner kroner i investeringer, måtte gi opp produksjonen av norsk, biodrivstoff.

Det skjedde ettar at en begeistret SV-minister Erik Solheim holdt tale på åpningen av fabrikken - vel vitende om hva som var i vente i det rødgrønne statsbudsjettet.

Senterpartiet og Kafka

HØNA OG EGGET: Ole André Myhrvold vil ha svar fra EU på hva de godtar av norsk tømmerhogst før Norge signerer klimaavtalen med dem, mens systemet ikke vil vurdere de norske skogtallene før avtalen er i boks. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
HØNA OG EGGET: Ole André Myhrvold vil ha svar fra EU på hva de godtar av norsk tømmerhogst før Norge signerer klimaavtalen med dem, mens systemet ikke vil vurdere de norske skogtallene før avtalen er i boks. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Senterpartiet blir stående alene i å stemme imot tilslutning til denne avtalen nå. Begrunnelsen er at den utgjør en risiko for framtidig avvirkning av norsk tømmer, samt norsk jordbruksproduksjon.

– Senterpartiet er for forpliktende internasjonale avtaler. Men vi må ha et regelverk som ivaretar de naturgitte forutsetningene vi har. Det er oppsiktsvekkende at Stortinget inviteres til å inngå en avtale der resultatet er uklart, sa han.

Saken er at én del av EU-avtalen dreier seg om klimaregnskap for skogbruk. EU, eller i Norges tilfelle ESA, skal godkjenne hvor mye tømmer Norge får hugge i årene fram til 2030, før det regnes inn som minus på regnskapet og kreve tilsvarende mer klimakutt i andre sektorer.

Norge har sendt inn sitt ønske i form av en såkalt referansebane, som skogbrukets organisasjoner er fornøyd med. Men ifølge klima- og miljøminister Ola Elvestuen kan ESA først ta stilling til den etter at avtalen er inngått.

Elvestuen sier at Norge må signere avtalen som betingelse for å få det norske skogmålet vurdert:

– Det lar seg ikke gjøre å vente. Vi er nødt til å ta denne beslutningen i dag. Det er ESA som skal behandle vår referansebane, og for at de skal kunne behandle vår referansebane, må den være en del av EØS-avtalen, sa statsråden i Stortinget.

–Sp mener det er uansvarlig og feil å inngå en avtale som kan ha så store konsekvenser for norsk bruk av skog og jordbruk, sa Myhrvold og pådro partiet polemikk fra Stefan Heggelund (H):

– Senterpartiet er bekymret for skognæringen. Men skognæringen er ikke bekymret. Sp klarer ikke engang å lytte til den næringen de påberoper seg å beskytte.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11 Fire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06 Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:42 Mann til sykehus med stikkskader
Siste nytt
10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeVegtrafikksentralen advarer mot glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11VerdenFire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06PengerNy avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37Helse og livsstilVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader
Populært