Meny

Klima-ordkamp idet Stortinget slutter seg til ny EU-avtale

Klimaministeren forsikrer at norske klimaforpliktelser i ny EU-avtale skal tas med tiltak her hjemme. I Stortinget stemmer regjeringspartiene ned et forslag som sier akkurat det.

Klimaforliket - fra ord til handling?

I Klimaforliket vedtok H, KrF, V, Ap, Sp og SV i 2012 at det er rimelig å ta 2/3 av klimamålsettingen innenlands.

Realistisk? Ifølge Klimaforliket er det «realistiske målet» for innenlandske utslippskutt kryptisk forklart slik: 15-17 prosent lavere i forhold til anslåtte utslipp i 2020 i referansebanen i Nasjonalbudsjettet for 2007.

Det betydde at norske utslipp skulle ligge på 42-44 millioner tonn i 2020.

Skog: I ettertid er det regnet inn resultat av skogtiltak med 3 millioner tonn og andre justeringer, slik at klimaforliket nå regnes med å innebære norske utslipp på 46,6-48,6 millioner tonn CO2.. Heller ikke dette blir oppfylt.

Stort gap: I 2018 ble det sluppet ut 52,95 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 3,4 prosent siden 1990.

– Den norske klima- og miljøpolitikken så langt har vært katastrofalt dårlig. Derfor trenger vi press fra EU, sier MDG-talsperson og stortingsrepresentant Une Bastholm til ABC Nyheter, idet stortingsflertallet mandag besluttet det som enda en gang kalles et epokegjørende klimavedtak:

Nemlig å slutte Norge til EUs ordning for felles gjennomføring av klimatiltak i de sektorene som ikke er med i EUs klimakvotesystem.

Bakteppet er at norske klimautslipp i motsetning til 30 års klimaretorikk økte igjen i fjor, hovedsakelig som følge av at bruken av biodrivstoff basert på palmeolje gikk ned.

Norske utslipp var nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, 10 millioner tonn mer enn et samlet Storting minus Frp ble enige om for 2020 i sitt klimaforlik av 2012, og høyere enn nivået i 1990 man gjerne sammenlikner med.

Penere tall i årene forut baserte seg blant på mer bruk av det som regnes som en skikkelig klimaversting, nemlig olje fra palmeplantasjer som fører til avskoging i tropene. Men de utslippene kommer ikke på Norges regnskap.

MDG: – Norge trenger klimapress fra EU

KUTTER MEST: MDG med stortingsrepresentant Une Bastholm i klimadebatten 17. juni, går inn for å redusere norske, innenlandske klimautslipp med 60 prosent på ett tiår. Bastholm mener Norge trenger press fra EU for å gjennomføre klimatiltak. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
KUTTER MEST: MDG med stortingsrepresentant Une Bastholm i klimadebatten 17. juni, går inn for å redusere norske, innenlandske klimautslipp med 60 prosent på ett tiår. Bastholm mener Norge trenger press fra EU for å gjennomføre klimatiltak. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Dette er en svært viktig avtale. EU er den regionen i verden som fører mest offensiv klimapolitikk. EU kuttet sine utslipp med 22 prosent fra 1990 til 2016, mens Norge økte med 6.5 prosent i samme periode, framholder Bastholm og konkluderer:

– Derfor trenger Norge press fra EU i klimapolitikken, og vi mener at Norge må kutte mer enn EU pålegger oss. Derfor fremmer vi i dag et forslag om 60 prosent utslippskutt innen 2030 slik at Norge kan ta sin rettferdige andel av klimakuttene, sier Bastholm.

Shoppe klimatiltak ute - eller ikke?

Debatten om tilslutning til klimaavtalen etterlater et sprikende inntrykk samt en kafkask avvisning av et forslag fra Senterpartiet om å utsette behandlingen.

Sp mener Stortinget først må få avklart hva EU pålegger Norge av forpliktelser for den viktige skogsektoren, før man undertegner.

Internt virker regjeringspartiene å være uenige om å utnytte muligheten til «fleksibilitet» i den nye klimaavtalen. I EU-systemet ligger en mulighet til å overføre inntil 6 millioner tonn kvoter fra kvotepliktig sektor, til å lette forpliktelsene i ikke-kvotepliktig sektor (transport, bygninger, landbruk, m.m.), samt å betale for klimatiltak i EU-land for å oppfylle egne forplitelser.

– Regjeringens mål er 45 prosent kutt innenlands i ikke-kvotepliktig sektor. Dersom vi ikke når forpliktelsen, ligger det i avtalen at man må betale for tiltak i andre land, sa klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) i Stortinget mandag.

H, V, KrF og Frp sa nei

Opposisjonen reiste imidlertid stor tvil om regjeringen virkelig vil forplikte seg til å gjøre hele jobben hjemme, godt nøret opp av Frps talsmann Terje Halleland.

Helleland insisterer på at regjeringens Granavolden-plattform åpner for å bruke «fleksibilitetsmekanismene» i EU-avtalen.

– Vi vil med avtalen dele EUs regelverk og sikrer oss like vilkår som våre partnere og samarbeidsland har. Det er viktig for norsk næringsliv. Det er særdeles viktig at vi oppnår resultater og ikke symboler. Derfor må kutt tas der de gir størst effekt, sa Halleland.

SVs Lars Haltbrekken uttalte under klimaforhandlingene i Katowice i fjor, at Elvestuens utkast til klimaavtale med EU er en gavepakke til klimasinkene i Frp.

I Stortinget mandag ga SV tilslutning til avtalen, men fremmet sammen med Ap og MDG følgende forslag.

  • Stortinget ber regjeringen om ikke å benytte muligheten til å gjennomføre engangsoverføringen på om lag 6 millioner tonn utslippsenheter fra kvotepliktig til ikke-kvotepliktig sektor.
  • Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta i bruk bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for ikke-kvotepliktig sektor i EU-land som erstatning for utslippsreduksjoner i Norge.

Trass i Elvestuens uttalelse om at tiltakene skal gjøres her hjemme, blir disse forslagene stemt ned av regjeringspartiene, slik at det forblir åpning for Frps syn.

– Sp pauseknapp, SV alarmknapp

KETIL KJENSETH: – Senterpartiet trykker på den store, store pauseknappen. SV trykker på den store, store alarmknappen, sier Venstrepolitikeren om klimaavtalen med EU i ikke-kvotepliktig sektor. Foto: Peter Mydske/ Stortinget / NPK/NTB scanpix
KETIL KJENSETH: – Senterpartiet trykker på den store, store pauseknappen. SV trykker på den store, store alarmknappen, sier Venstrepolitikeren om klimaavtalen med EU i ikke-kvotepliktig sektor. Foto: Peter Mydske/ Stortinget / NPK/NTB scanpix

Venstres Kjetil Kjenseth var blant dem som påpekte «sprikende staur» også på rødgrønn side:

– Denne avtalen vi tilslutter oss i dag, vil bli den viktigste for kommende generasjon, fordi vil blir nødt til å gjøre klimatiltak. Vi vil kutte mer enn de 40 prosentene. Regjeringen vil ha 45 prosent, sa Kjenseth og fortsatte:

– Senterpartiet vil vente, mens Haltbrekken sier vi har det travelt. Hvor har de rødgrønne tenkt seg i klimapolitikken når det spriker så mye som de gjør her?

– Veksten i utslipp skyldes at vi har kutta palmeoljebruken. At vi ikke har biodiesel, er fordi de rødgrønne innførte veibruksavgiften for den, sa Kjenseth.

Bakgrunnen for det siste han sa, var at Stoltenberg-regjeringen i 2010 innførte veibruksavgift som gjorde at den flunkende nye Uniol-fabrikken i Fredristad, etter 350 millioner kroner i investeringer, måtte gi opp produksjonen av norsk, biodrivstoff.

Det skjedde ettar at en begeistret SV-minister Erik Solheim holdt tale på åpningen av fabrikken - vel vitende om hva som var i vente i det rødgrønne statsbudsjettet.

Senterpartiet og Kafka

HØNA OG EGGET: Ole André Myhrvold vil ha svar fra EU på hva de godtar av norsk tømmerhogst før Norge signerer klimaavtalen med dem, mens systemet ikke vil vurdere de norske skogtallene før avtalen er i boks. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
HØNA OG EGGET: Ole André Myhrvold vil ha svar fra EU på hva de godtar av norsk tømmerhogst før Norge signerer klimaavtalen med dem, mens systemet ikke vil vurdere de norske skogtallene før avtalen er i boks. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Senterpartiet blir stående alene i å stemme imot tilslutning til denne avtalen nå. Begrunnelsen er at den utgjør en risiko for framtidig avvirkning av norsk tømmer, samt norsk jordbruksproduksjon.

– Senterpartiet er for forpliktende internasjonale avtaler. Men vi må ha et regelverk som ivaretar de naturgitte forutsetningene vi har. Det er oppsiktsvekkende at Stortinget inviteres til å inngå en avtale der resultatet er uklart, sa han.

Saken er at én del av EU-avtalen dreier seg om klimaregnskap for skogbruk. EU, eller i Norges tilfelle ESA, skal godkjenne hvor mye tømmer Norge får hugge i årene fram til 2030, før det regnes inn som minus på regnskapet og kreve tilsvarende mer klimakutt i andre sektorer.

Norge har sendt inn sitt ønske i form av en såkalt referansebane, som skogbrukets organisasjoner er fornøyd med. Men ifølge klima- og miljøminister Ola Elvestuen kan ESA først ta stilling til den etter at avtalen er inngått.

Elvestuen sier at Norge må signere avtalen som betingelse for å få det norske skogmålet vurdert:

– Det lar seg ikke gjøre å vente. Vi er nødt til å ta denne beslutningen i dag. Det er ESA som skal behandle vår referansebane, og for at de skal kunne behandle vår referansebane, må den være en del av EØS-avtalen, sa statsråden i Stortinget.

–Sp mener det er uansvarlig og feil å inngå en avtale som kan ha så store konsekvenser for norsk bruk av skog og jordbruk, sa Myhrvold og pådro partiet polemikk fra Stefan Heggelund (H):

– Senterpartiet er bekymret for skognæringen. Men skognæringen er ikke bekymret. Sp klarer ikke engang å lytte til den næringen de påberoper seg å beskytte.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:22 Sykehusene bryter tidsfrister oftere10:09 Norovirus påvist i Madlaleiren10:08 Aker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57 Ni uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52 Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51 Maria Ressa for retten på Filippinene09:29 Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42 Trump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20 Oppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48 Fakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37 Johnson og Hunt venter på resultatet07:00 Aper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45 Kaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30 Wiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25 Sør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07 Henrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52 Sverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:17 Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40 Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28 Tony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48 Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27 Venezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26 Norsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03 Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51 Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39 Rødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26 Valgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17 Budsjettenighet i USA01:03 Studie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37 Politiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50 Bare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11 Kontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord22:58 Advokatkontor klager inn Mattilsynet for Landsbruks- og matdepartementet22:51 Ricky Martin og hundretusener av demonstranter krever Puerto Rico-guvernørens avgang22:47 Ghayas Zahid lånes ut til Panathinaikos22:43 Kvinne fant død hund etterlatt i en konteiner22:10 Tre personer pågrepet etter bilran på Minnesund21:49 Voldtektssaken mot Ronaldo legges vekk21:44 Fergen Oslo XI er tilbake i drift etter bryggekrasj21:28 To fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord21:09 Moxnes driver stygg politisk kommunikasjon21:05 Tre såret av bilbombe på fransk base i Mali20:59 To personer fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord20:59 Microsoft med milliardsatsing på kunstig intelligens20:24 41 personer omkom i kraftig uvær i India20:23 Real Madrid er verdens mest verdifulle fotballklubb20:08 Mulig varmerekord i Paris denne uken19:39 Utøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål19:34 Alkohol-tragedie rammer Costa Rica – nesten 20 år etter at den rammet Norge19:21 Hunt: Europeisk eskortetjeneste skal sikre trygg ferdsel i Hormuzstredet19:17 Forskere fant ferskvann i Norskehavet19:15 Droneforbud over Utøya og Utvika19:13 Trump tilbyr seg å mekle i Kashmir-konflikten19:11 Russ siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på gresk øy19:09 Nikolai Astrup dro inn 15,4 millioner kroner i fjor18:14 Pante-nedtur på børsen17:55 Siktet mann i 40-årene avhørt etter dødsfall i Telemark17:34 Jo Swinson ny leder for de britiske Liberaldemokratene17:30 Medaljevinnere sendte rørende hilsen til kreftsyk konkurrent17:15 Britisk-iransk kvinne tilbake i fengselet i Iran17:13 Bonde fradømt rett til dyrehold17:11 Washington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea16:58 Horton fikk advarsel for protesten mot Sun16:40 Støre: 22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet16:31 Varetektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes16:30 Valget snur opp ned på ukrainsk politikk16:09 Skogbrannen i Alta under kontroll16:03 Mayday fra fly: – Et mirakel at det klarte å lande16:00 Tyskland deler ikke USAs syn på Iran15:47 Farenivået senket til gult igjen ved Veslemannen15:32 Solberg kan ikke love å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet15:27 Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier15:24 Mann hentet opp av vannet i Halden14:20 Mange fanget i brennende bygning i Mumbai14:02 Over en million fisk fanget av turister så langt i år13:48 Kritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet13:43 Britisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep13:37 Iran frigir de første bildene fra innsiden av Stena Impero13:10 Kollisjon mellom utrykkende ambulanse og personbil13:10 Partikontor i Berlin evakuert etter bombetrussel13:08 Fra nord til sør vil gradestokken nå 30 grader og kanskje enda mer12:56 Høyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk12:50 Kenyas finansminister pågrepet for korrupsjon12:42 Rosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi12:12 Portugal kjemper mot flammene11:53 Bjørn skutt i Finnmark11:52 Savnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år11:41 Drept så brutalt at identifiseringen tok tre dager11:37 Skjebnedag for Johnson og Hunt11:34 Droneforbud over Utøya og Utvika mandag11:29 Flere drept i selvmordsangrep i Mogadishu11:11 Strømmen tilbake i Asker11:10 Tidligere tennis-stjerne er død11:06 Zuccarello beholder nummer 3610:58 Nei til EU varsler ny Acer-debatt10:40 Mattilsynet frykter større smitterisiko fra gourmetkylling10:22 Israel river palestinske hus i Jerusalem-området10:04 Mann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale
Siste nytt
10:22NorgeSykehusene bryter tidsfrister oftere10:09NorgeNorovirus påvist i Madlaleiren10:08PengerAker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57NorgeNi uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52NorgeJehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51VerdenMaria Ressa for retten på Filippinene09:29VerdenNarko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42VerdenTrump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20VerdenOppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48NorgeFakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37VerdenJohnson og Hunt venter på resultatet07:00VerdenAper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45SportKaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30NorgeWiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25VerdenSør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07SportHenrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52NorgeSverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:17VerdenStudie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40NorgeElsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28VerdenTony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48NorgeFlere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27VerdenVenezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26NorgeNorsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03VerdenIrans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51NorgeUtøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39NorgeRødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26NorgeValgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17VerdenBudsjettenighet i USA01:03VerdenStudie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37NorgePolitiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50VerdenBare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11NorgeKontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord22:58NorgeAdvokatkontor klager inn Mattilsynet for Landsbruks- og matdepartementet22:51VerdenRicky Martin og hundretusener av demonstranter krever Puerto Rico-guvernørens avgang22:47SportGhayas Zahid lånes ut til Panathinaikos22:43NorgeKvinne fant død hund etterlatt i en konteiner22:10NorgeTre personer pågrepet etter bilran på Minnesund21:49SportVoldtektssaken mot Ronaldo legges vekk21:44NorgeFergen Oslo XI er tilbake i drift etter bryggekrasj21:28NorgeTo fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord21:09PolitikkMoxnes driver stygg politisk kommunikasjon21:05VerdenTre såret av bilbombe på fransk base i Mali20:59NorgeTo personer fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord20:59VerdenMicrosoft med milliardsatsing på kunstig intelligens20:24Verden41 personer omkom i kraftig uvær i India20:23SportReal Madrid er verdens mest verdifulle fotballklubb20:08VerdenMulig varmerekord i Paris denne uken19:39NorgeUtøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål19:34VerdenAlkohol-tragedie rammer Costa Rica – nesten 20 år etter at den rammet Norge19:21VerdenHunt: Europeisk eskortetjeneste skal sikre trygg ferdsel i Hormuzstredet19:17NorgeForskere fant ferskvann i Norskehavet19:15NorgeDroneforbud over Utøya og Utvika19:13NyheterTrump tilbyr seg å mekle i Kashmir-konflikten19:11VerdenRuss siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på gresk øy19:09PengerNikolai Astrup dro inn 15,4 millioner kroner i fjor18:14PengerPante-nedtur på børsen17:55NorgeSiktet mann i 40-årene avhørt etter dødsfall i Telemark17:34PolitikkJo Swinson ny leder for de britiske Liberaldemokratene17:30SportMedaljevinnere sendte rørende hilsen til kreftsyk konkurrent17:15VerdenBritisk-iransk kvinne tilbake i fengselet i Iran17:13NorgeBonde fradømt rett til dyrehold17:11PengerWashington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea16:58SportHorton fikk advarsel for protesten mot Sun16:40PolitikkStøre: 22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet16:31NorgeVaretektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes16:30VerdenValget snur opp ned på ukrainsk politikk16:09NorgeSkogbrannen i Alta under kontroll16:03VerdenMayday fra fly: – Et mirakel at det klarte å lande16:00VerdenTyskland deler ikke USAs syn på Iran15:47NorgeFarenivået senket til gult igjen ved Veslemannen15:32NorgeSolberg kan ikke love å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet15:27MotorIngeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier15:24NorgeMann hentet opp av vannet i Halden14:20VerdenMange fanget i brennende bygning i Mumbai14:02NorgeOver en million fisk fanget av turister så langt i år13:48ReiseKritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet13:43VerdenBritisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep13:37VerdenIran frigir de første bildene fra innsiden av Stena Impero13:10NorgeKollisjon mellom utrykkende ambulanse og personbil13:10VerdenPartikontor i Berlin evakuert etter bombetrussel13:08NorgeFra nord til sør vil gradestokken nå 30 grader og kanskje enda mer12:56NorgeHøyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk12:50VerdenKenyas finansminister pågrepet for korrupsjon12:42SportRosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi12:12VerdenPortugal kjemper mot flammene11:53NorgeBjørn skutt i Finnmark11:52VerdenSavnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år11:41VerdenDrept så brutalt at identifiseringen tok tre dager11:37VerdenSkjebnedag for Johnson og Hunt11:34NorgeDroneforbud over Utøya og Utvika mandag11:29VerdenFlere drept i selvmordsangrep i Mogadishu11:11NorgeStrømmen tilbake i Asker11:10SportTidligere tennis-stjerne er død11:06SportZuccarello beholder nummer 3610:58PolitikkNei til EU varsler ny Acer-debatt10:40Helse og livsstilMattilsynet frykter større smitterisiko fra gourmetkylling10:22VerdenIsrael river palestinske hus i Jerusalem-området10:04NorgeMann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale
Populært