Simen Bondevik melde seg inn i KrF på 13-årsdagen. I haust melde han seg nesten ut

Simen Bondevik trur ungdom i dag er meir engasjerte i dag enn før: – Med klimastreik og engasjement så trur eg born har fått opp augene for at politiske vedtak påverkar kvardagen vår.
Simen Bondevik trur ungdom i dag er meir engasjerte i dag enn før: – Med klimastreik og engasjement så trur eg born har fått opp augene for at politiske vedtak påverkar kvardagen vår. Foto: Bente Kjøllesdal

Den unge politikaren har hatt ein turbulent haust. Då Kristeleg Folkeparti valde retning, laut også 18-åringen tenkje seg om: Er KrF framleis partiet for meg?

– Eg har aldri før følt den same reelle usikkerheita på om KrF var partiet for meg som i haust, fortel Simen Bondevik.

Som 18-åringar flest er Simen Bondevik no i innspurten på vidaregåande skule og midt i eksamenstida, men i ein hektisk timeplan har han teke seg tid til å møte Framtida.no på ein kafé i Oslo sentrum. Han lyt uansett opp på Kristeleg Folkeparti sitt kontor i St. Olavs gate i løpet av dagen.

Slik er livet til Bondevik. I motsetnad til mange jamaldra brukar han det meste av fritida si på politikk.

Han er leiar i Viken KrFU, står på liste for KrF i Nordre Follo ved det komande lokalvalet, og er tilsett i ei 20 prosent stilling som kommunikasjonsrådgjevar hjå Lillestrøm KrF.

Han torer knapt rekne på kor mange timar det vert i veka:

– Off, seier han berre før han ler.

– Eg tel ikkje timar, men det er stort sett det eg driv med kvar dag, fortel 18-åringen.

Les også: KrFs skjebnelandsmøte set avtrykk i språket

Sov to timar før landsmøtet

Det siste halvåret har det likevel vore ekstra mykje politikk i tankane.

I slutten av september oppfordra dåverande partileiar Knut Arild Hareide KrF om å søkje regjeringsmakt i eit raudgrønt samarbeid. Det vart startsskotet på eit partipolitisk drama som skulle setje dagsorden i heile landet store delar av hausten.

– Det var halvannan månad i ei boble, kor det var alt som opptok heile dagen min. Det var å ta telefonsamtaler, kaffikoppar med andre KrF-arar og å prate med folk, seier Simen Bondevik.

Det heile kulminerte i det sokalla «skjebnelandsmøtet» til KrF, der partiet, splitta på midten, bestemte at dei skulle gå inn i regjering med Venstre, Høgre og Framstegspartiet.

– Det var rare veker der eg gjekk heilt inn i ein modus, og plutseleg var det slutt. Eg vart veldig sliten: Heile veka før landsmøtet sov eg kanskje to timar, fortel 18-åringen, og legg til:

– Men det var veldig gjevande. Den gnisten eg hadde då eg melde meg inn i KrF kom litt attende etter tala til Knut Arild.

Les også om Maria (15) som skal verte fiskar: – Her ute er det status å vere fiskar for gutane – dei kallar seg ekte menn – så dei var litt slik: «Nei, du kjem aldri til å greie det»

Sperra inne det politiske engasjementet

Simen Bondevik har alltid brent for politikk og vore oppteken av verda rundt seg.

Då han var seks år gammal skreiv han ei liste over sine politiske kampsaker. Øvst på ønskjelista stod dyrare Mercedes og billegare Ford, men han ville også innføre høgare skatt for å byggje gamleheimar og barnehagar, og for å kjøpe kvitmåling til fleire gangfelt.

Politisk ønskeliste frå Simen Bondevik (6) Foto: Skjermdump frå Simen Bondevik sin Twitter-konto
Politisk ønskeliste frå Simen Bondevik (6) Foto: Skjermdump frå Simen Bondevik sin Twitter-konto

I 2009 gjekk då ni år gamle Simen Bondevik opp og ned Karl Johan og samla inn valbrosjyrer frå alle partia til årets stortingsval.

– Eg var ganske nerd, ganske tidleg, forklarar han og humrar.

Sjølv trur han engasjementet stammar frå at han tidleg vart merksam på at ikkje alle var like heldige som han:

– Å sjå den urettferdige måten born i verda vert behandla på og forholda folk i fattige land lever i. Verda er urettferdig, og eg trur eg kan bidra til å gjere noko med det problemet.

Bondevik vil ikkje skryte på seg at han som niåring forstod alt som stod skrive i valprogramma – økonomisk politikk var vanskeleg å fatte. Men nokre ting resonnerte i ungguten, som bistand og fattigdomsnedkjemping.

Endå Bondevik hadde sansen for noverande regjeringspartnar Høgre, fann han fort ut at det berre var eitt parti for han: Kristeleg Folkeparti. Det same partiet der bestefar hans har brukt sitt politiske liv.

– Men det er 13-årsgrense for å melde seg inn i eit politisk parti, så då måtte eg vente og sperre inne det politiske engasjementet til dess. Så eg melde meg inn på 13-årsdagen min, fortel han.

Det er ein ting som provoserer Simen Bondevik grenselaust, og det er når journalistar referer til han som «barnebarnet til Kjell Magne Bondevik»: – For meg er han bestefar min, og ikkje ein politikar. Foto: Bente Kjøllesdal
Det er ein ting som provoserer Simen Bondevik grenselaust, og det er når journalistar referer til han som «barnebarnet til Kjell Magne Bondevik»: – For meg er han bestefar min, og ikkje ein politikar. Foto: Bente Kjøllesdal

Les også reportasjen om 23 år gamle Nellie som er så entusiastisk for mose at ho danka ut 2400 andre for ein jobb i BBC.

KrF-striden

Sidan dess har KrF vore partiet som står hjartet nærmast, og heile ungdomstida har gått med til det og ungdomspartiet. Han har brukt endelaust med tid, krefter og pengar.

– Det er ein stor del av identiteten min, og det er litt det som var vanskeleg i november. At eg plutseleg var usikker på om eg kunne kjenne meg heime i noko som har vore ein så stor del av livet mitt, fortel 18-åringen.

Bondevik seier at både i politikken og livet har han eit mantra om å vere ærleg, og understrekar kor viktig det er med ein god kultur for å vere ueinige. Han har difor heile tida vore open om kva veg han meinte var rett for KrF – sentrumspartiet burde søkje raudgrønt samarbeid.

Då det vart klart at partiet heller valde regjeringssamarbeid med dei borgarlege partia, la ikkje 18-åringen skjul på at skuffelsen var stor.

«Kan jeg fortsette i partiet selv om vi begår et av de største politiske løftebruddene vi noen gang har sett, og nå sannsynligvis går inn i regjering med Frp? Er jeg fortsatt velkommen i KrF? Jeg er oppriktig usikker på begge deler,» skreiv han hjå Aftenposten Si;D to dagar etter landsmøtet.

Eit personleg vegskilje

Simen Bondevik stod overfor eit personleg vegval: Skulle han halde fram i Kristeleg Folkeparti? Partiet han var via fleire år av livet sitt til.

Han lurte på å melde seg ut.

Då skulle 18-åringen brukt tida på å dyrke dei andre interessene sine. Han skulle sett meir på fotball, følgt ivrigare med på korleis det går med Molde og Manchester United no når Solskjær forlét den eine, men kanskje ikkje er moden for den andre.

Han skulle trent meir, vore meir ilag med vennane sine, og jobba meir med skulearbeidet – som mest har vorte ofra på politikkens alter.

Bondevik tvilar ikkje på at han hadde fått fylt dagane.

Simen Bondevik har vennar både frå politikken og utanfrå: – Eg trur det er viktig, og fint å ha litt andre perspektiv på ting, så ikkje alle er i same bobla. Foto: Bente Kjøllesdal
Simen Bondevik har vennar både frå politikken og utanfrå: – Eg trur det er viktig, og fint å ha litt andre perspektiv på ting, så ikkje alle er i same bobla. Foto: Bente Kjøllesdal

Les også om Guro Helene (22), som kjem til å verte blind innan ho er 40 år: – Før kunne eg sjå stjerner. No kikar eg hardt, leitar, men dei dukkar aldri opp

Det stoltaste augeblikket og den største skuffelsen

– Men eg synest politkken er så meiningsfull og viktig, og eg synest det er så mykje som framleis er urettferdig i verda. Vi lever framleis i ei urettferdig verd der folk lever i fattigdom og nokre prosent av befolkninga sit på alle ressursane.

Det var også grunnen til at Bondevik valde å halde fram. Partiprogrammet er framleis det same, og KrF-politikarane han sjølv er mest einig med har halde fram i partiet.

KrF i si kjerne er framleis det same, meiner 18-åringen.

Trass i at dei vedtok ei regjeringsplattform med ein innvandringspolitikk som ikkje ber preg av KrF, trass i at partiet no sit i ei regjering der Listhaug er minister.

Sunnmørspolitikaren sitt regjeringscomeback er det som har skuffa Bondevik mest etter vegvalet til KrF. I førekant åtvara han partikollegaane sine om at det kom til å hende – sjølvsagt vil ein populær nestleiar av eit regjeringsparti vere minister.

– All den tida eg har vore i Krf, så er det det stoltaste augeblikket eg har hatt, då vi turte å seie at vi kom til å støtte mistillitforslaget mot Sylvi Listhaug. Det handlar ikkje om ein Facebook-post, det handlar om den heilskaplege retorikken. Korleis ein set ulike grupper mot kvarandre og nører opp under framandfrykt og hat, seier Bondevik og legg til:

– Det var det stoltaste augeblikket i partihistoria og det eg har vore mest skuffa over etter vegvalet.

Slik reagerte KrFU-kollegaEdel-Marie Haukland då Listhaug vart minister. Simen Bondevik svara med retweet:

Heime i KrF – for no

For no har Bondevik forsona seg med vegvalet: Han føler seg igjen heime i KrF. Timane og kreftene er framleis verdt det.

Han har framleis snev av uro i kroppen.

– Politikken endrar seg ikkje over natta, men det er den utviklinga over tid når vi sit i same regjering som Frp som eg er bekymra for.

Dersom partiet tek ytterlegare steg i det Bondevik meiner er feil retning, vil han på ny måtte tenkje over framtida si i partiet.

– Om KrF endrar seg på punkt som fattigdomsnedkjemping og innvandring, og viss politikken endrar seg, då lyt eg ta ei ny vurdering.

Det er særleg i to saker 18-åringen meiner KrF lyt endre politikken sin: Dei må tore å seie at oljenæringa skal fasast ut, og seie tydeleg frå at partiet anerkjenner dagens ekteskapslov: – Det er ikkje ein politikar si oppgåve å rangere ein type kjærleik som betre enn ein annan. Foto: Bente Kjøllesdal
Det er særleg i to saker 18-åringen meiner KrF lyt endre politikken sin: Dei må tore å seie at oljenæringa skal fasast ut, og seie tydeleg frå at partiet anerkjenner dagens ekteskapslov: – Det er ikkje ein politikar si oppgåve å rangere ein type kjærleik som betre enn ein annan. Foto: Bente Kjøllesdal

Artikkelen ble først publisert av Framtida.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38 Spania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36 Turist knivdrept i Tunisia14:26 Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55 Narkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50 Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39 Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22 Vy øker togkapasiteten på Østlandet11:12 Giggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05 Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05 Fem pågrepet etter Paris-angrep10:23 Pizza med plast tilbakekalles09:59 Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53 Norge stadig mer populært blant utlendinger09:50 Katalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35 Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35 29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34 Svennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29 P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26 Nå skal Slottsparken sikres mot biler08:54 2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38 – Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26 Ap fortsetter å lede Longyearbyen08:10 Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39 Kallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31 Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30 Polens regjeringsparti mot brakseier06:43 Rumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25 Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20 Sprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09 Skotsk dommer for Norge i Romania06:06 Søk etter savnede i Japan fortsetter06:00 Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50 Dette skjer i dag05:40 Bilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30 Dette skjedde i natt05:17 Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00 Færre ansatte i departementer og direktorater04:11 Antall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53 Politiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32 Økning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58 California hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53 Verft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00 Avis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59 Tyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03 Hunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46 Undersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00 Liverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54 Gareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52 Smell for Orbans parti i lokalvalg22:47 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:29 Trudeau trosser trusler – fortsetter valgkamp22:16 Rotte snek seg inn på Peppes-restaurant i Tromsø22:09 Kaczynski erklærer valgseier i Polen21:37 Ap: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner20:36 Passord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet20:32 Syria varsler offensiv mot kurdiskkontrollerte byer20:08 Belgisk prinsesse arrestert i London19:48 Erdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42 Helaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42 Kjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54 Død mann funnet i sjøen i Stavanger16:24 Trump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53 David Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22 Demonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21 Esper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18 Kurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria
Siste nytt
23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38VerdenSpania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36VerdenTurist knivdrept i Tunisia14:26NorgeRyggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55NyheterNarkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50VerdenErdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39VerdenMette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22NorgeVy øker togkapasiteten på Østlandet11:12NorgeGiggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05NorgeTerrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05NorgeFem pågrepet etter Paris-angrep10:23Helse og livsstilPizza med plast tilbakekalles09:59PengerByggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53ReiseNorge stadig mer populært blant utlendinger09:50VerdenKatalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35VerdenSyrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35Norge29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34SportSvennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29PengerP4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26NorgeNå skal Slottsparken sikres mot biler08:54Norge2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38Verden– Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26PolitikkAp fortsetter å lede Longyearbyen08:10PengerForeldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39SportKallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31NorgeHalve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30NorgePolens regjeringsparti mot brakseier06:43SportRumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25VerdenEcuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20NorgeSprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09SportSkotsk dommer for Norge i Romania06:06VerdenSøk etter savnede i Japan fortsetter06:00NorgeStorrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50NorgeDette skjer i dag05:40NorgeBilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeBoligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00NorgeFærre ansatte i departementer og direktorater04:11NorgeAntall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53VerdenPolitiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32VerdenØkning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58VerdenCalifornia hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53NorgeVerft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00VerdenAvis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59NorgeTyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03VerdenHunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46NorgeUndersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00SportLiverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54SportGareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52VerdenSmell for Orbans parti i lokalvalg22:47VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:29VerdenTrudeau trosser trusler – fortsetter valgkamp22:16NorgeRotte snek seg inn på Peppes-restaurant i Tromsø22:09VerdenKaczynski erklærer valgseier i Polen21:37NorgeAp: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner20:36NorgePassord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet20:32VerdenSyria varsler offensiv mot kurdiskkontrollerte byer20:08VerdenBelgisk prinsesse arrestert i London19:48VerdenErdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42KulturHelaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42NorgeKjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54NorgeDød mann funnet i sjøen i Stavanger16:24VerdenTrump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53NorgeDavid Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22VerdenDemonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21VerdenEsper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18VerdenKurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria
Populært