Simen Bondevik melde seg inn i KrF på 13-årsdagen. I haust melde han seg nesten ut

Simen Bondevik trur ungdom i dag er meir engasjerte i dag enn før: – Med klimastreik og engasjement så trur eg born har fått opp augene for at politiske vedtak påverkar kvardagen vår.
Simen Bondevik trur ungdom i dag er meir engasjerte i dag enn før: – Med klimastreik og engasjement så trur eg born har fått opp augene for at politiske vedtak påverkar kvardagen vår. Foto: Bente Kjøllesdal

Den unge politikaren har hatt ein turbulent haust. Då Kristeleg Folkeparti valde retning, laut også 18-åringen tenkje seg om: Er KrF framleis partiet for meg?

– Eg har aldri før følt den same reelle usikkerheita på om KrF var partiet for meg som i haust, fortel Simen Bondevik.

Som 18-åringar flest er Simen Bondevik no i innspurten på vidaregåande skule og midt i eksamenstida, men i ein hektisk timeplan har han teke seg tid til å møte Framtida.no på ein kafé i Oslo sentrum. Han lyt uansett opp på Kristeleg Folkeparti sitt kontor i St. Olavs gate i løpet av dagen.

Slik er livet til Bondevik. I motsetnad til mange jamaldra brukar han det meste av fritida si på politikk.

Han er leiar i Viken KrFU, står på liste for KrF i Nordre Follo ved det komande lokalvalet, og er tilsett i ei 20 prosent stilling som kommunikasjonsrådgjevar hjå Lillestrøm KrF.

Han torer knapt rekne på kor mange timar det vert i veka:

– Off, seier han berre før han ler.

– Eg tel ikkje timar, men det er stort sett det eg driv med kvar dag, fortel 18-åringen.

Les også: KrFs skjebnelandsmøte set avtrykk i språket

Sov to timar før landsmøtet

Det siste halvåret har det likevel vore ekstra mykje politikk i tankane.

I slutten av september oppfordra dåverande partileiar Knut Arild Hareide KrF om å søkje regjeringsmakt i eit raudgrønt samarbeid. Det vart startsskotet på eit partipolitisk drama som skulle setje dagsorden i heile landet store delar av hausten.

– Det var halvannan månad i ei boble, kor det var alt som opptok heile dagen min. Det var å ta telefonsamtaler, kaffikoppar med andre KrF-arar og å prate med folk, seier Simen Bondevik.

Det heile kulminerte i det sokalla «skjebnelandsmøtet» til KrF, der partiet, splitta på midten, bestemte at dei skulle gå inn i regjering med Venstre, Høgre og Framstegspartiet.

– Det var rare veker der eg gjekk heilt inn i ein modus, og plutseleg var det slutt. Eg vart veldig sliten: Heile veka før landsmøtet sov eg kanskje to timar, fortel 18-åringen, og legg til:

– Men det var veldig gjevande. Den gnisten eg hadde då eg melde meg inn i KrF kom litt attende etter tala til Knut Arild.

Les også om Maria (15) som skal verte fiskar: – Her ute er det status å vere fiskar for gutane – dei kallar seg ekte menn – så dei var litt slik: «Nei, du kjem aldri til å greie det»

Sperra inne det politiske engasjementet

Simen Bondevik har alltid brent for politikk og vore oppteken av verda rundt seg.

Då han var seks år gammal skreiv han ei liste over sine politiske kampsaker. Øvst på ønskjelista stod dyrare Mercedes og billegare Ford, men han ville også innføre høgare skatt for å byggje gamleheimar og barnehagar, og for å kjøpe kvitmåling til fleire gangfelt.

Politisk ønskeliste frå Simen Bondevik (6) Foto: Skjermdump frå Simen Bondevik sin Twitter-konto
Politisk ønskeliste frå Simen Bondevik (6) Foto: Skjermdump frå Simen Bondevik sin Twitter-konto

I 2009 gjekk då ni år gamle Simen Bondevik opp og ned Karl Johan og samla inn valbrosjyrer frå alle partia til årets stortingsval.

– Eg var ganske nerd, ganske tidleg, forklarar han og humrar.

Sjølv trur han engasjementet stammar frå at han tidleg vart merksam på at ikkje alle var like heldige som han:

– Å sjå den urettferdige måten born i verda vert behandla på og forholda folk i fattige land lever i. Verda er urettferdig, og eg trur eg kan bidra til å gjere noko med det problemet.

Bondevik vil ikkje skryte på seg at han som niåring forstod alt som stod skrive i valprogramma – økonomisk politikk var vanskeleg å fatte. Men nokre ting resonnerte i ungguten, som bistand og fattigdomsnedkjemping.

Endå Bondevik hadde sansen for noverande regjeringspartnar Høgre, fann han fort ut at det berre var eitt parti for han: Kristeleg Folkeparti. Det same partiet der bestefar hans har brukt sitt politiske liv.

– Men det er 13-årsgrense for å melde seg inn i eit politisk parti, så då måtte eg vente og sperre inne det politiske engasjementet til dess. Så eg melde meg inn på 13-årsdagen min, fortel han.

Det er ein ting som provoserer Simen Bondevik grenselaust, og det er når journalistar referer til han som «barnebarnet til Kjell Magne Bondevik»: – For meg er han bestefar min, og ikkje ein politikar. Foto: Bente Kjøllesdal
Det er ein ting som provoserer Simen Bondevik grenselaust, og det er når journalistar referer til han som «barnebarnet til Kjell Magne Bondevik»: – For meg er han bestefar min, og ikkje ein politikar. Foto: Bente Kjøllesdal

Les også reportasjen om 23 år gamle Nellie som er så entusiastisk for mose at ho danka ut 2400 andre for ein jobb i BBC.

KrF-striden

Sidan dess har KrF vore partiet som står hjartet nærmast, og heile ungdomstida har gått med til det og ungdomspartiet. Han har brukt endelaust med tid, krefter og pengar.

– Det er ein stor del av identiteten min, og det er litt det som var vanskeleg i november. At eg plutseleg var usikker på om eg kunne kjenne meg heime i noko som har vore ein så stor del av livet mitt, fortel 18-åringen.

Bondevik seier at både i politikken og livet har han eit mantra om å vere ærleg, og understrekar kor viktig det er med ein god kultur for å vere ueinige. Han har difor heile tida vore open om kva veg han meinte var rett for KrF – sentrumspartiet burde søkje raudgrønt samarbeid.

Då det vart klart at partiet heller valde regjeringssamarbeid med dei borgarlege partia, la ikkje 18-åringen skjul på at skuffelsen var stor.

«Kan jeg fortsette i partiet selv om vi begår et av de største politiske løftebruddene vi noen gang har sett, og nå sannsynligvis går inn i regjering med Frp? Er jeg fortsatt velkommen i KrF? Jeg er oppriktig usikker på begge deler,» skreiv han hjå Aftenposten Si;D to dagar etter landsmøtet.

Eit personleg vegskilje

Simen Bondevik stod overfor eit personleg vegval: Skulle han halde fram i Kristeleg Folkeparti? Partiet han var via fleire år av livet sitt til.

Han lurte på å melde seg ut.

Då skulle 18-åringen brukt tida på å dyrke dei andre interessene sine. Han skulle sett meir på fotball, følgt ivrigare med på korleis det går med Molde og Manchester United no når Solskjær forlét den eine, men kanskje ikkje er moden for den andre.

Han skulle trent meir, vore meir ilag med vennane sine, og jobba meir med skulearbeidet – som mest har vorte ofra på politikkens alter.

Bondevik tvilar ikkje på at han hadde fått fylt dagane.

Simen Bondevik har vennar både frå politikken og utanfrå: – Eg trur det er viktig, og fint å ha litt andre perspektiv på ting, så ikkje alle er i same bobla. Foto: Bente Kjøllesdal
Simen Bondevik har vennar både frå politikken og utanfrå: – Eg trur det er viktig, og fint å ha litt andre perspektiv på ting, så ikkje alle er i same bobla. Foto: Bente Kjøllesdal

Les også om Guro Helene (22), som kjem til å verte blind innan ho er 40 år: – Før kunne eg sjå stjerner. No kikar eg hardt, leitar, men dei dukkar aldri opp

Det stoltaste augeblikket og den største skuffelsen

– Men eg synest politkken er så meiningsfull og viktig, og eg synest det er så mykje som framleis er urettferdig i verda. Vi lever framleis i ei urettferdig verd der folk lever i fattigdom og nokre prosent av befolkninga sit på alle ressursane.

Det var også grunnen til at Bondevik valde å halde fram. Partiprogrammet er framleis det same, og KrF-politikarane han sjølv er mest einig med har halde fram i partiet.

KrF i si kjerne er framleis det same, meiner 18-åringen.

Trass i at dei vedtok ei regjeringsplattform med ein innvandringspolitikk som ikkje ber preg av KrF, trass i at partiet no sit i ei regjering der Listhaug er minister.

Sunnmørspolitikaren sitt regjeringscomeback er det som har skuffa Bondevik mest etter vegvalet til KrF. I førekant åtvara han partikollegaane sine om at det kom til å hende – sjølvsagt vil ein populær nestleiar av eit regjeringsparti vere minister.

– All den tida eg har vore i Krf, så er det det stoltaste augeblikket eg har hatt, då vi turte å seie at vi kom til å støtte mistillitforslaget mot Sylvi Listhaug. Det handlar ikkje om ein Facebook-post, det handlar om den heilskaplege retorikken. Korleis ein set ulike grupper mot kvarandre og nører opp under framandfrykt og hat, seier Bondevik og legg til:

– Det var det stoltaste augeblikket i partihistoria og det eg har vore mest skuffa over etter vegvalet.

Slik reagerte KrFU-kollegaEdel-Marie Haukland då Listhaug vart minister. Simen Bondevik svara med retweet:

Heime i KrF – for no

For no har Bondevik forsona seg med vegvalet: Han føler seg igjen heime i KrF. Timane og kreftene er framleis verdt det.

Han har framleis snev av uro i kroppen.

– Politikken endrar seg ikkje over natta, men det er den utviklinga over tid når vi sit i same regjering som Frp som eg er bekymra for.

Dersom partiet tek ytterlegare steg i det Bondevik meiner er feil retning, vil han på ny måtte tenkje over framtida si i partiet.

– Om KrF endrar seg på punkt som fattigdomsnedkjemping og innvandring, og viss politikken endrar seg, då lyt eg ta ei ny vurdering.

Det er særleg i to saker 18-åringen meiner KrF lyt endre politikken sin: Dei må tore å seie at oljenæringa skal fasast ut, og seie tydeleg frå at partiet anerkjenner dagens ekteskapslov: – Det er ikkje ein politikar si oppgåve å rangere ein type kjærleik som betre enn ein annan. Foto: Bente Kjøllesdal
Det er særleg i to saker 18-åringen meiner KrF lyt endre politikken sin: Dei må tore å seie at oljenæringa skal fasast ut, og seie tydeleg frå at partiet anerkjenner dagens ekteskapslov: – Det er ikkje ein politikar si oppgåve å rangere ein type kjærleik som betre enn ein annan. Foto: Bente Kjøllesdal

Artikkelen ble først publisert av Framtida.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:50 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:37 Politiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Politivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56 Savnet kvinne (85) funnet død12:40 Norsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30 USA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29 Karlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57 19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57 PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56 Melania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37 Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31 Mann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16 Trumps advokat på tur til Ukraina11:09 Zlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04 Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03 New Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01 Fransk storstreik utvides09:24 Japan la fram økonomisk redningspakke09:23 Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53 SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53 Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52 Over 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27 Utslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17 Bil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15 Mourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11 Forsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11 Russland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08 Flere fjelloverganger stengt06:30 Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24 To døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11 Frankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00 FN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00 Drømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57 Huawei saksøker USA igjen05:53 Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04 Skitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03 Marineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00 Frp ypper til oljestrid med Høyre04:52 Presidentvalget i Bolivia var manipulert03:39 40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18 Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12 Taus veidirektør vil først snakke i januar02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 Dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere
Siste nytt
03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37VerdenVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:50VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23VerdenBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:37NorgePolitiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23VerdenFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenPolitivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14NorgeKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56NorgeSavnet kvinne (85) funnet død12:40VerdenNorsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30StemmerUSA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29SportKarlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57Verden19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57NorgePST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56VerdenMelania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37PengerAlgerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31NorgeMann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16VerdenTrumps advokat på tur til Ukraina11:09SportZlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04PengerNortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03VerdenNew Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01PengerFransk storstreik utvides09:24PengerJapan la fram økonomisk redningspakke09:23Helse og livsstilStabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53PengerSAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53Helse og livsstilNordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52PengerOver 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27NorgeUtslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17NorgeBil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15SportMourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11NorgeForsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11NorgeRussland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08NorgeFlere fjelloverganger stengt06:30PengerNær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24VerdenTo døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11VerdenFrankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00VerdenFN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00SportDrømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57VerdenHuawei saksøker USA igjen05:53PengerTidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30KulturTrettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04VerdenSkitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03VerdenMarineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00NorgeFrp ypper til oljestrid med Høyre04:52PolitikkPresidentvalget i Bolivia var manipulert03:39Verden40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18Helse og livsstilFull meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12NorgeTaus veidirektør vil først snakke i januar02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18Verden58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04PengerTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53KulturDropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere
Populært