Meny

Rødts revolusjon og jakten på demokratiet

Leder i Rødt , Bjørnar Moxnes, i salen før han holder åpningstalen på landsmøtet fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Stemmer: Kjell Arild Nilsen
Forfatter og journalist, med mange års erfaring fra NTB.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Rødt krever sosialistisk revolusjon, men kaller det demokrati. Partiet forsøker å presentere seg som en organisasjon der fornuften og norsk virkelighet råder.

Takket være en dyktig leder har partiet på meningsmålinger beveget seg vekk fra betegnelsen «promilleparti». Men pløyer man seg gjennom prinsipprogrammets 18 sider, får man klar beskjed om at Rødts mål fortsatt er en sosialistisk revolusjon og kommunisme. Begrepene er bare forklart på nytt.

Sosialisme er eksempelvis «et reelt demokrati». Det er kanskje ikke den første assosiasjonen man får når man vet hvilken tradisjon Rødt kommer fra. Og i programmets aller siste setning omtales Rødts drømmesamfunn, der grunnprinsippet er å «yte etter evne, få etter behov». «Dette kaller vi i Rødt kommunisme», heter det, uten å kreditere opphavsmannen, Karl Marx. Men valgkampen skal drives på spørsmålet om «forskjells-Norge».

Demokratisk revolusjon?

Rødt er fortsatt et revolusjonært parti. Væpnet revolusjon var en helt sentral programpost i partiets første og grunnleggende periode, da som Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene) eller AKP (m-l). Var du uenig i dette, så var veien ut av partiet kort.

For oppslutningen om partiet var væpnet revolusjon ikke noe sjakktrekk. Verken arbeidere eller andre målgrupper syntes det var særlig tiltrekkende. At AKP forsvarte seg med at dette bare ble nødvendig hvis borgerskapet grep til våpen, var heller ikke overbevisende. De aller, aller fleste hadde tross alt et liv å leve, og vi hadde det ikke så verst.

For Rødt er det helt avgjørende å kvitte seg med båndene til AKP, partiet Rødt har opphav i. På noen punkter gjør partiet det. Frie valg, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er noe av det partiet sier det vil innestå for, også etter revolusjonen.

Det ekstreme er blitt det demokratiske.

Likevel heter det i det nye forslaget til prinsipprogram: «Selv om folk i Norge har oppnådd mange og viktige demokratiske rettigheter, står kapitalismen i motsetning til reelt demokrati. For at det arbeidende folk skal ha makt, trengs en radikal endring av maktforholda – en sosialistisk revolusjon».

«Fordi demokratisk forankring er avgjørende, må flertallets oppslutning stadfestes gjennom folkeavstemninger og frie valg», heter det også.

Selve kjernen i prinsipprogrammet er at revolusjonen er et skritt i demokratisk retning. Det er revolusjonær nytale. Det ekstreme er blitt det demokratiske. Punktet gjentas gang på gang.

Les kommentaren: – Hva er det han har røyka?

Taust om våpen

Væpna revolusjonen erstattes med «Den demokratiske revolusjonen», som dette kapittelet kalles. Begrunnelsen går i korthet ut på at selv om «det arbeidende folk» i Norge har omfattende demokratiske rettigheter, så kan de ikke være sikre på at ikke de sleipe kapitalistene lurer disse rettighetene fra dem igjen, for kapitalismen står i motsetning til virkelig demokrati. «For at det arbeidende folket skal ha makt, trengs en radikal endring av maktforholda – en sosialistisk revolusjon», står det i forslaget til nytt prinsipprogram. Så langt denne skribenten har kunnet observere, er det ingen dissens i programkomiteen på det.

Programforslaget sier ingenting om våpenbruk. Men Rødt vil være forberedt på at revolusjonen ikke bare vil bli møtt med jubel:

«Historisk er det mange erfaringer som viser at det vil være motkrefter – både innenlands og i utlandet – som ikke vil akseptere ei folkelig, demokratisk maktovertaking, og det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette.»

Hvordan Rødts folkelige, demokratiske maktovertaking vil se ut, sier programmet ikke noe om. Mye kan tolkes som at Rødt ikke bare forbereder seg på å vinne et valg.

Akkurat hvordan folket skal være forberedt på «en folkelig, demokratisk maktovertaking» sier programmet lite om, bortsett fra at «arbeiderklassen er sikrest på et godt resultat dersom klassen er sterk og velorganisert». I tillegg må de revolusjonære ha andre, sterke, «folkelige» organisasjoner.

Les kommentaren: Hvem hardner til kjønnskapen?

– Mye mer demokratisk

Hvordan Rødts demokratiske folkestyre kan utvikle seg, beskrives i kapittel 3, kalt Den demokratiske løsninga: et sosialistisk folkestyre.

«Rødts alternativ er en mye mer demokratisk organisering av samfunnet der menneskelige behov, ikke privat profitt, er hovedmålet for produksjonen – dette kaller vi sosialisme.»

Dette høres jo greit ut. En «mye mer demokratisk organisering av samfunnet» høres jo ut som en stor reform som Stortinget kan behandle og vedta med begeistret støtte fra befolkningen. Men det kommer mer:

«Sosialisme innebærer at det arbeidende folket tar styringa med samfunnet. I motsetning til den kapitalistiske staten vil statens klassekarakter i et sosialistisk samfunn være å forsvare det arbeidende folks kollektive eiendomsrett til de viktigste produksjonsmidlene og naturressursene og forsvare de demokratiske institusjonene som fordeler verdiene som blir skapt», heter det.

Store bedrifter, kanskje hele næringer, blir «det arbeidende folks kollektive eiendom». I praksis betyr det nasjonalisering og statlig overtagelse. For å gjennomføre dette og sikre kontroll, trengs en kraftig styrking av byråkratiet. En statens plankommisjon, kanskje?

Ifølge programforslaget vil det ikke være rom for at «sentrale virksomheter» kan drives av kapitalister med mål om profitt. Nasjonalisering og statlig overtagelse venter altså.

På de enkelte bedrifter mener Rødt at de ansatte skal få mer makt over organisering og styringssystemer.

Helt ukjent er det som omtales som «de demokratiske institusjonene som fordeler verdiene som blir skapt». Er disse institusjonene et nytt navn på det vi i dag kaller butikker? Er det en ny, statlig børs som bestemmer hva produksjonen på den enkelte bedrift er verdt? Eller er det en ny form for statlig plankommisjon som bestemmer over tildeling av verdier sentralt og lokalt, og som på magisk vis bestemmer hva produktene som ikke er laget for profitt, men for å tjene folket, er verdt?

Les kommentaren: Ta kontroll over transformasjonene

Folkemakta marsjerer inn

Rødts beskrivelse av sitt sosialistiske folkestyre pretenderer å bryte flere tabuer for å gjøre samfunnet mer demokratisk. «Folkemakta stopper ikke ved bedriftsporten eller døra til styrerommene», heter det i samme kapittel 3. Her skal folkemakta marsjere inn.

Men dette er jo å slå inn åpne dører og basert på kunnskapsløshet. All næringsvirksomhet av betydning i dagens Norge er underlagt omfattende lovregulering om alt fra årlig rapportering om virksomhetens utvikling, regnskapsføring, arbeidsmiljø, styresammensetning og en rekke andre forhold. Om Rødt har noe vesentlig nytt å bidra med, står det jo partiet fritt å legge fram forslag.

Når man proklamerer en revolusjon, må vi vel kunne vente at de har tenkt gjennom hvordan det nye samfunnet skal se ut og hvordan det skal fungere?

Mer interessant er programmets forslag om at man skal utvikle en modell for samfunnsutvikling som ikke bygger på kapitalismens «veksttvang», som man kaller det. I samme slengen vil partiet erstatte konkurranse med samarbeid. Vi venter spent.

For sikkerhets skyld sier Rødt at partiet ikke kjemper for en forhåndsbestemt samfunnsmodell. Men når man proklamerer en revolusjon, må vi vel kunne vente at de har tenkt gjennom hvordan det nye samfunnet skal se ut og hvordan det skal fungere?

Strategi for 2025

Selv om Rødt skal bruke en dag på landsmøtet til å diskutere prinsipprogrammet, er det partiets strategi fram til 2025 som pekes ut som hovedsak i landsmøtepapirene.

Det overordnede målet for Rødt er formulert som at «styrkeforholdet mellom arbeid og kapital skal være endret i arbeiderklassens favør».

Den kommende sosialistiske revolusjonen er ikke ment å bli noe hovedpunkt i kommunevalget.

Hovedsaken i dette arbeidet, inkludert den kommende kommunevalgkampen, skal være det som kalles kampen mot «forskjells-Norge». Som ledd i denne kampen sier Rødt at oppsigelse av EØS-avtalen «er strategisk viktig» for å nå det overordnede målet om styrkeforholdet mellom arbeiderklasse og kapital. Den kommende sosialistiske revolusjonen er ikke ment å bli noe hovedpunkt i kommunevalget.

«Det finnes håndfaste alternativer til kapitalismen som er bedre for folk», heter det i Rødts strategidokument som er tilgjengelig på Rødts hjemmeside, sammen med de fleste andre landsmøtepapirer. Hvilke alternativer man har i tankene, gjør man ikke rede for. Derimot gjør strategiforfatterne det klart at kommunevalgkampen i år og arbeidet i fagbeveglsen anses som hovedarenaene. Rødt har som mål å komme i vippeposisjon i flest mulig kommuner for å styrke sin innflytelse. Innad i fagbevegelsen tar man også sikte på posisjoner.

Reform og revolusjon hand i hand?

I et kort avsnitt, relativt mildt formulert, prøver Rødt i prinsipprogrammet å forsone den reformistiske og den revolusjonære delen av arbeidernevegelsen opp gjennom historien. Det er umulig å vinne samfunnsmakten med et reformistisk program, heter det. På den annen side innrømmer Rødt at mange revolusjonære undervurderte hvor langt man kunne komme med viktige og gode reformer. Hensikten med en slik forsonlig holdning er kanskje å skape et grunnlag for samarbeid og innflytelse, både i fagbevegelsen og i de politiske partiene. For Rødt, selvsagt.

Rødt vil nok gjerne være med på og kunne sole seg i glansen av vellykkede reformer.

Dette sammenfatter programforfatterne så i en konklusjon som lyder: «Reform og revolusjon er ikke motsetninger, de henger sammen». Det er kanskje ønsketenkningen hos Rødt som slår ut. For ja, det er felles punkter i de to retningene i arbeiderbevegelsen. Men det er samtidig enorme motsetninger. Den som betviler det, kan bare begynne å telle antall drepte, ikke minst arbeidere og andre fra arbeiderbevegelsen, som falt som ofre for den såkalte revolusjonære arbeiderbevegelsen i Sovjetunionen, Kina og andre folkedemokratier.

Rødt vil nok gjerne være med på og kunne sole seg i glansen av vellykkede reformer. Som partiet selv formulerer det: «Den progressive reformen kan være et springbrett for en større revolusjonær offensiv».

Marx

Til slutt: Hadde det ikke vært bedre å være oppriktig med sitatene, selv om de er eldgamle, når man synes de er så gode at de bør inn i prinsipprogrammet? Et av dem er sitatet som avslutter Det kommunistiske manifest (1847): «La de herskende klasser skjelve for en kommunistisk revolusjon. Proletarene har intet annet å tape ved den enn sine lenker. De har en verden å vinne. Proletarer i alle land, foren dere!»

Men i hvert fall i Europa og Nord-Amerika, Japan, Australia og New Zealand, og trolig en rekke andre steder, har proletarene betydelige verdier å miste, sammen med velferdsordninger og rettigheter. Derfor følger de ikke Rødt i revolusjonen.

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:59 Mann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38 Slik påvirker EU-valgene Norge06:12 Leirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:33 Dette skjedde i natt05:04 Guaidó bekrefter forhandlinger om Venezuela i Oslo04:44 Drapsdømt mann frifunnet for stalking03:42 Danmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59 To menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23 Trump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00 AP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23 Kvinne pågrepet for vold mot politiet00:55 Eldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17 Daniel Craig på plass på Sunnmøre22:39 Titusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel22:34 30.000 marsjerte for klimaet i København22:33 Fire pågrepet etter skyting i Oslo22:27 Anna & Emma vant MGPjr 201922:17 Gullpalmen til Sør-Korea for første gang21:52 Avslører de innerste hemmelighetene i påstått sexkult21:45 Nye Venezuela-samtaler i Oslo til uka21:11 Tore Sandberg har begjært NRK-sjefen avhørt om Orderud-saken20:33 Antonio Banderas vant skuespillerpris i Cannes20:16 Slik bør NRK møte TV-slavenes behov19:52 Lillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga19:48 – Migrasjonen har skapt en stor sikkerhetsrisiko på vårt kontinent19:47 Voldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet19:09 Rally: Oliver Solberg leder i EM-debuten19:08 Jakten fortsetter på mistenkt pakkebomber i Frankrike18:51 Overvåkingskulturen vokser, har vi noe håp om å slippe unna?18:50 Finland tok ny stor skalp, suste til VM-finale18:43 MDG får to nestledere18:26 Mann stukket i brystet under karneval i Aalborg18:21 Mays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen17:24 Paven sammenligner abort med leiemord16:21 Fallskjermhopper ble sittende fast i tre – 23 meter over bakken15:14 MDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 202515:13 Grønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems14:47 Idrettstinget sa ja til OL-sonderinger, 2030 neste mulighet14:29 Politiet jakter bilist etter ulykke14:12 Knøttsmå fisk har en svært viktig men makaber rolle for livet på korallrevene14:06 FN-domstol krever at Russland løslater ukrainere14:06 Tuchel forlenger med Paris Saint-Germain13:25 MDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!12:50 SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier12:36 Tre fortsatt på sykehus etter eksplosjon i Lyon12:33 Her er de nye deltakerne i «Farmen kjendis»12:18 Tidligere sykkelpresident om anmeldelsen: – En personlig forfølgelse11:53 Nytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil11:30 Østigård tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM09:55 To nye dødsfall på Mount Everest02:54 Guvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov02:26 Verdens dyreste medisin godkjent i USA02:23 800.000 flere fisk er døde av dødsalgen01:55 Mann alvorlig skadd – to MC-medlemmer pågrepet01:19 Helsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne00:37 Halve Norge tror østeuropeisk arbeidsinnvandring presser ned lønninger23:43 Trump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse22:55 Godt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse22:40 Nedtur i Norges åpningskamp i U20-VM22:19 Giske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon21:48 Beskylder Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen21:36 Messi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren21:35 Minst 19 tenåringer omkom i brann i India21:13 Elyounoussi scoret i sin femte kamp på rad21:13 73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år20:45 26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt20:10 Bråslakter laks – må rekke det for den dør20:09 Spetalen kan ha gått glipp av 8 milliarder20:06 To pågrepet etter at to barn ble funnet døde i England19:49 Mann siktet i 25 år gammel overgrepssak19:49 Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken19:14 Oljefondet selger cannabis-aksjene18:54 – Rødt snur ting på hodet. EU har styrket norsk trafikksikkerhet18:51 Kronprinsen holdt to klimataler i Berlin18:22 Eksplosjon i sentrum av Lyon etterforskes som terror18:07 XXLs Sverige-sjef går av etter Facebook-innlegg om Greta Thunberg17:51 Chelsea har lagt inn bud på Reiten17:44 Frykter journalister vil bli rettsforfulgt i kjølvannet av Assange17:34 Motorsyklist omkom i ulykke17:23 Donald Trump om seg selv: – Jeg er et ekstremt stabilt geni17:15 Fastlimte klimaaktivister fjernet fra Norges Bank16:39 Mann tiltalt for å ha lurt til seg åtte biler og 2,8 millioner kroner i lån16:39 Kenyanske dommere nekter å avkriminalisere homofili16:26 Solberg forstår Mays avgang16:15 Folk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden16:05 Penelope Lea og klimastreikerne hyllet på MDG-landsmøtet15:59 Charles Finch ble dømt til døden i 1976 – løslatt 41 år etter15:17 Mattilsynets direktør går av etter avsløring15:00 Kyrgios trekker seg fra Roland-Garros: – Turneringen suger14:37 Tvedt: – Jeg ble spyttet etter på gata14:32 Hermstad: Vi er ved et veiskille14:22 Unike bilder: – Du kan knapt tro at det virkelig er henne13:46 Ingen streik i staten – enighet i meklingen13:38 Presidentkampen igang med brede smil13:09 Norsk toppfotball går med overskudd13:06 Klimaprotester i Europa, Australia og Europa12:29 Bombe mot moske under fredagsbønn12:02 Thailand vurderer å innføre ny turistavgift11:51 Tidligere Bendtner-sjef venter interesse
Siste nytt
06:59NorgeMann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38VerdenSlik påvirker EU-valgene Norge06:12NorgeLeirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:33NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenGuaidó bekrefter forhandlinger om Venezuela i Oslo04:44NorgeDrapsdømt mann frifunnet for stalking03:42VerdenDanmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59NorgeTo menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23VerdenTrump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00VerdenAP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23NorgeKvinne pågrepet for vold mot politiet00:55VerdenEldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17NorgeDaniel Craig på plass på Sunnmøre22:39VerdenTitusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel22:34Verden30.000 marsjerte for klimaet i København22:33NorgeFire pågrepet etter skyting i Oslo22:27NorgeAnna & Emma vant MGPjr 201922:17VerdenGullpalmen til Sør-Korea for første gang21:52VerdenAvslører de innerste hemmelighetene i påstått sexkult21:45VerdenNye Venezuela-samtaler i Oslo til uka21:11NorgeTore Sandberg har begjært NRK-sjefen avhørt om Orderud-saken20:33VerdenAntonio Banderas vant skuespillerpris i Cannes20:16KulturSlik bør NRK møte TV-slavenes behov19:52SportLillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga19:48Politikk– Migrasjonen har skapt en stor sikkerhetsrisiko på vårt kontinent19:47NorgeVoldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet19:09SportRally: Oliver Solberg leder i EM-debuten19:08VerdenJakten fortsetter på mistenkt pakkebomber i Frankrike18:51StemmerOvervåkingskulturen vokser, har vi noe håp om å slippe unna?18:50SportFinland tok ny stor skalp, suste til VM-finale18:43NorgeMDG får to nestledere18:26VerdenMann stukket i brystet under karneval i Aalborg18:21VerdenMays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen17:24VerdenPaven sammenligner abort med leiemord16:21NorgeFallskjermhopper ble sittende fast i tre – 23 meter over bakken15:14NorgeMDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 202515:13PolitikkGrønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems14:47SportIdrettstinget sa ja til OL-sonderinger, 2030 neste mulighet14:29NorgePolitiet jakter bilist etter ulykke14:12NyheterKnøttsmå fisk har en svært viktig men makaber rolle for livet på korallrevene14:06VerdenFN-domstol krever at Russland løslater ukrainere14:06SportTuchel forlenger med Paris Saint-Germain13:25PolitikkMDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!12:50MotorSV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier12:36VerdenTre fortsatt på sykehus etter eksplosjon i Lyon12:33NorgeHer er de nye deltakerne i «Farmen kjendis»12:18SportTidligere sykkelpresident om anmeldelsen: – En personlig forfølgelse11:53PengerNytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil11:30SportØstigård tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM09:55VerdenTo nye dødsfall på Mount Everest02:54VerdenGuvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov02:26VerdenVerdens dyreste medisin godkjent i USA02:23Norge800.000 flere fisk er døde av dødsalgen01:55NorgeMann alvorlig skadd – to MC-medlemmer pågrepet01:19NorgeHelsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne00:37NorgeHalve Norge tror østeuropeisk arbeidsinnvandring presser ned lønninger23:43VerdenTrump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse22:55SportGodt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse22:40SportNedtur i Norges åpningskamp i U20-VM22:19PolitikkGiske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon21:48VerdenBeskylder Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen21:36SportMessi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren21:35VerdenMinst 19 tenåringer omkom i brann i India21:13SportElyounoussi scoret i sin femte kamp på rad21:13Norge73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år20:45Norge26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt20:10NorgeBråslakter laks – må rekke det for den dør20:09PengerSpetalen kan ha gått glipp av 8 milliarder20:06VerdenTo pågrepet etter at to barn ble funnet døde i England19:49NorgeMann siktet i 25 år gammel overgrepssak19:49NorgeRiksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken19:14PengerOljefondet selger cannabis-aksjene18:54Politikk– Rødt snur ting på hodet. EU har styrket norsk trafikksikkerhet18:51NorgeKronprinsen holdt to klimataler i Berlin18:22VerdenEksplosjon i sentrum av Lyon etterforskes som terror18:07PengerXXLs Sverige-sjef går av etter Facebook-innlegg om Greta Thunberg17:51SportChelsea har lagt inn bud på Reiten17:44VerdenFrykter journalister vil bli rettsforfulgt i kjølvannet av Assange17:34NorgeMotorsyklist omkom i ulykke17:23PolitikkDonald Trump om seg selv: – Jeg er et ekstremt stabilt geni17:15NorgeFastlimte klimaaktivister fjernet fra Norges Bank16:39NorgeMann tiltalt for å ha lurt til seg åtte biler og 2,8 millioner kroner i lån16:39VerdenKenyanske dommere nekter å avkriminalisere homofili16:26PolitikkSolberg forstår Mays avgang16:15NorgeFolk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden16:05PolitikkPenelope Lea og klimastreikerne hyllet på MDG-landsmøtet15:59VerdenCharles Finch ble dømt til døden i 1976 – løslatt 41 år etter15:17PolitikkMattilsynets direktør går av etter avsløring15:00SportKyrgios trekker seg fra Roland-Garros: – Turneringen suger14:37SportTvedt: – Jeg ble spyttet etter på gata14:32PolitikkHermstad: Vi er ved et veiskille14:22VerdenUnike bilder: – Du kan knapt tro at det virkelig er henne13:46NorgeIngen streik i staten – enighet i meklingen13:38SportPresidentkampen igang med brede smil13:09SportNorsk toppfotball går med overskudd13:06VerdenKlimaprotester i Europa, Australia og Europa12:29VerdenBombe mot moske under fredagsbønn12:02ReiseThailand vurderer å innføre ny turistavgift11:51SportTidligere Bendtner-sjef venter interesse
Populært