Rødts revolusjon og jakten på demokratiet

Leder i Rødt , Bjørnar Moxnes, i salen før han holder åpningstalen på landsmøtet fredag.
Leder i Rødt , Bjørnar Moxnes, i salen før han holder åpningstalen på landsmøtet fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rødt krever sosialistisk revolusjon, men kaller det demokrati. Partiet forsøker å presentere seg som en organisasjon der fornuften og norsk virkelighet råder.

Stemmer: Kjell Arild Nilsen
Forfatter og journalist, med mange års erfaring fra NTB.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Takket være en dyktig leder har partiet på meningsmålinger beveget seg vekk fra betegnelsen «promilleparti». Men pløyer man seg gjennom prinsipprogrammets 18 sider, får man klar beskjed om at Rødts mål fortsatt er en sosialistisk revolusjon og kommunisme. Begrepene er bare forklart på nytt.

Sosialisme er eksempelvis «et reelt demokrati». Det er kanskje ikke den første assosiasjonen man får når man vet hvilken tradisjon Rødt kommer fra. Og i programmets aller siste setning omtales Rødts drømmesamfunn, der grunnprinsippet er å «yte etter evne, få etter behov». «Dette kaller vi i Rødt kommunisme», heter det, uten å kreditere opphavsmannen, Karl Marx. Men valgkampen skal drives på spørsmålet om «forskjells-Norge».

Demokratisk revolusjon?

Rødt er fortsatt et revolusjonært parti. Væpnet revolusjon var en helt sentral programpost i partiets første og grunnleggende periode, da som Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene) eller AKP (m-l). Var du uenig i dette, så var veien ut av partiet kort.

For oppslutningen om partiet var væpnet revolusjon ikke noe sjakktrekk. Verken arbeidere eller andre målgrupper syntes det var særlig tiltrekkende. At AKP forsvarte seg med at dette bare ble nødvendig hvis borgerskapet grep til våpen, var heller ikke overbevisende. De aller, aller fleste hadde tross alt et liv å leve, og vi hadde det ikke så verst.

For Rødt er det helt avgjørende å kvitte seg med båndene til AKP, partiet Rødt har opphav i. På noen punkter gjør partiet det. Frie valg, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er noe av det partiet sier det vil innestå for, også etter revolusjonen.

Det ekstreme er blitt det demokratiske.

Likevel heter det i det nye forslaget til prinsipprogram: «Selv om folk i Norge har oppnådd mange og viktige demokratiske rettigheter, står kapitalismen i motsetning til reelt demokrati. For at det arbeidende folk skal ha makt, trengs en radikal endring av maktforholda – en sosialistisk revolusjon».

«Fordi demokratisk forankring er avgjørende, må flertallets oppslutning stadfestes gjennom folkeavstemninger og frie valg», heter det også.

Selve kjernen i prinsipprogrammet er at revolusjonen er et skritt i demokratisk retning. Det er revolusjonær nytale. Det ekstreme er blitt det demokratiske. Punktet gjentas gang på gang.

Les kommentaren: – Hva er det han har røyka?

Taust om våpen

Væpna revolusjonen erstattes med «Den demokratiske revolusjonen», som dette kapittelet kalles. Begrunnelsen går i korthet ut på at selv om «det arbeidende folk» i Norge har omfattende demokratiske rettigheter, så kan de ikke være sikre på at ikke de sleipe kapitalistene lurer disse rettighetene fra dem igjen, for kapitalismen står i motsetning til virkelig demokrati. «For at det arbeidende folket skal ha makt, trengs en radikal endring av maktforholda – en sosialistisk revolusjon», står det i forslaget til nytt prinsipprogram. Så langt denne skribenten har kunnet observere, er det ingen dissens i programkomiteen på det.

Programforslaget sier ingenting om våpenbruk. Men Rødt vil være forberedt på at revolusjonen ikke bare vil bli møtt med jubel:

«Historisk er det mange erfaringer som viser at det vil være motkrefter – både innenlands og i utlandet – som ikke vil akseptere ei folkelig, demokratisk maktovertaking, og det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette.»

Hvordan Rødts folkelige, demokratiske maktovertaking vil se ut, sier programmet ikke noe om. Mye kan tolkes som at Rødt ikke bare forbereder seg på å vinne et valg.

Akkurat hvordan folket skal være forberedt på «en folkelig, demokratisk maktovertaking» sier programmet lite om, bortsett fra at «arbeiderklassen er sikrest på et godt resultat dersom klassen er sterk og velorganisert». I tillegg må de revolusjonære ha andre, sterke, «folkelige» organisasjoner.

Les kommentaren: Hvem hardner til kjønnskapen?

– Mye mer demokratisk

Hvordan Rødts demokratiske folkestyre kan utvikle seg, beskrives i kapittel 3, kalt Den demokratiske løsninga: et sosialistisk folkestyre.

«Rødts alternativ er en mye mer demokratisk organisering av samfunnet der menneskelige behov, ikke privat profitt, er hovedmålet for produksjonen – dette kaller vi sosialisme.»

Dette høres jo greit ut. En «mye mer demokratisk organisering av samfunnet» høres jo ut som en stor reform som Stortinget kan behandle og vedta med begeistret støtte fra befolkningen. Men det kommer mer:

«Sosialisme innebærer at det arbeidende folket tar styringa med samfunnet. I motsetning til den kapitalistiske staten vil statens klassekarakter i et sosialistisk samfunn være å forsvare det arbeidende folks kollektive eiendomsrett til de viktigste produksjonsmidlene og naturressursene og forsvare de demokratiske institusjonene som fordeler verdiene som blir skapt», heter det.

Store bedrifter, kanskje hele næringer, blir «det arbeidende folks kollektive eiendom». I praksis betyr det nasjonalisering og statlig overtagelse. For å gjennomføre dette og sikre kontroll, trengs en kraftig styrking av byråkratiet. En statens plankommisjon, kanskje?

Ifølge programforslaget vil det ikke være rom for at «sentrale virksomheter» kan drives av kapitalister med mål om profitt. Nasjonalisering og statlig overtagelse venter altså.

På de enkelte bedrifter mener Rødt at de ansatte skal få mer makt over organisering og styringssystemer.

Helt ukjent er det som omtales som «de demokratiske institusjonene som fordeler verdiene som blir skapt». Er disse institusjonene et nytt navn på det vi i dag kaller butikker? Er det en ny, statlig børs som bestemmer hva produksjonen på den enkelte bedrift er verdt? Eller er det en ny form for statlig plankommisjon som bestemmer over tildeling av verdier sentralt og lokalt, og som på magisk vis bestemmer hva produktene som ikke er laget for profitt, men for å tjene folket, er verdt?

Les kommentaren: Ta kontroll over transformasjonene

Folkemakta marsjerer inn

Rødts beskrivelse av sitt sosialistiske folkestyre pretenderer å bryte flere tabuer for å gjøre samfunnet mer demokratisk. «Folkemakta stopper ikke ved bedriftsporten eller døra til styrerommene», heter det i samme kapittel 3. Her skal folkemakta marsjere inn.

Men dette er jo å slå inn åpne dører og basert på kunnskapsløshet. All næringsvirksomhet av betydning i dagens Norge er underlagt omfattende lovregulering om alt fra årlig rapportering om virksomhetens utvikling, regnskapsføring, arbeidsmiljø, styresammensetning og en rekke andre forhold. Om Rødt har noe vesentlig nytt å bidra med, står det jo partiet fritt å legge fram forslag.

Når man proklamerer en revolusjon, må vi vel kunne vente at de har tenkt gjennom hvordan det nye samfunnet skal se ut og hvordan det skal fungere?

Mer interessant er programmets forslag om at man skal utvikle en modell for samfunnsutvikling som ikke bygger på kapitalismens «veksttvang», som man kaller det. I samme slengen vil partiet erstatte konkurranse med samarbeid. Vi venter spent.

For sikkerhets skyld sier Rødt at partiet ikke kjemper for en forhåndsbestemt samfunnsmodell. Men når man proklamerer en revolusjon, må vi vel kunne vente at de har tenkt gjennom hvordan det nye samfunnet skal se ut og hvordan det skal fungere?

Strategi for 2025

Selv om Rødt skal bruke en dag på landsmøtet til å diskutere prinsipprogrammet, er det partiets strategi fram til 2025 som pekes ut som hovedsak i landsmøtepapirene.

Det overordnede målet for Rødt er formulert som at «styrkeforholdet mellom arbeid og kapital skal være endret i arbeiderklassens favør».

Den kommende sosialistiske revolusjonen er ikke ment å bli noe hovedpunkt i kommunevalget.

Hovedsaken i dette arbeidet, inkludert den kommende kommunevalgkampen, skal være det som kalles kampen mot «forskjells-Norge». Som ledd i denne kampen sier Rødt at oppsigelse av EØS-avtalen «er strategisk viktig» for å nå det overordnede målet om styrkeforholdet mellom arbeiderklasse og kapital. Den kommende sosialistiske revolusjonen er ikke ment å bli noe hovedpunkt i kommunevalget.

«Det finnes håndfaste alternativer til kapitalismen som er bedre for folk», heter det i Rødts strategidokument som er tilgjengelig på Rødts hjemmeside, sammen med de fleste andre landsmøtepapirer. Hvilke alternativer man har i tankene, gjør man ikke rede for. Derimot gjør strategiforfatterne det klart at kommunevalgkampen i år og arbeidet i fagbeveglsen anses som hovedarenaene. Rødt har som mål å komme i vippeposisjon i flest mulig kommuner for å styrke sin innflytelse. Innad i fagbevegelsen tar man også sikte på posisjoner.

Reform og revolusjon hand i hand?

I et kort avsnitt, relativt mildt formulert, prøver Rødt i prinsipprogrammet å forsone den reformistiske og den revolusjonære delen av arbeidernevegelsen opp gjennom historien. Det er umulig å vinne samfunnsmakten med et reformistisk program, heter det. På den annen side innrømmer Rødt at mange revolusjonære undervurderte hvor langt man kunne komme med viktige og gode reformer. Hensikten med en slik forsonlig holdning er kanskje å skape et grunnlag for samarbeid og innflytelse, både i fagbevegelsen og i de politiske partiene. For Rødt, selvsagt.

Rødt vil nok gjerne være med på og kunne sole seg i glansen av vellykkede reformer.

Dette sammenfatter programforfatterne så i en konklusjon som lyder: «Reform og revolusjon er ikke motsetninger, de henger sammen». Det er kanskje ønsketenkningen hos Rødt som slår ut. For ja, det er felles punkter i de to retningene i arbeiderbevegelsen. Men det er samtidig enorme motsetninger. Den som betviler det, kan bare begynne å telle antall drepte, ikke minst arbeidere og andre fra arbeiderbevegelsen, som falt som ofre for den såkalte revolusjonære arbeiderbevegelsen i Sovjetunionen, Kina og andre folkedemokratier.

Rødt vil nok gjerne være med på og kunne sole seg i glansen av vellykkede reformer. Som partiet selv formulerer det: «Den progressive reformen kan være et springbrett for en større revolusjonær offensiv».

Marx

Til slutt: Hadde det ikke vært bedre å være oppriktig med sitatene, selv om de er eldgamle, når man synes de er så gode at de bør inn i prinsipprogrammet? Et av dem er sitatet som avslutter Det kommunistiske manifest (1847): «La de herskende klasser skjelve for en kommunistisk revolusjon. Proletarene har intet annet å tape ved den enn sine lenker. De har en verden å vinne. Proletarer i alle land, foren dere!»

Men i hvert fall i Europa og Nord-Amerika, Japan, Australia og New Zealand, og trolig en rekke andre steder, har proletarene betydelige verdier å miste, sammen med velferdsordninger og rettigheter. Derfor følger de ikke Rødt i revolusjonen.

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38 Spania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36 Turist knivdrept i Tunisia14:26 Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55 Narkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50 Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39 Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22 Vy øker togkapasiteten på Østlandet11:12 Giggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05 Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05 Fem pågrepet etter Paris-angrep10:23 Pizza med plast tilbakekalles09:59 Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53 Norge stadig mer populært blant utlendinger09:50 Katalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35 Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35 29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34 Svennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29 P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26 Nå skal Slottsparken sikres mot biler08:54 2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38 – Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26 Ap fortsetter å lede Longyearbyen08:10 Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39 Kallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31 Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30 Polens regjeringsparti mot brakseier06:43 Rumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25 Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20 Sprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09 Skotsk dommer for Norge i Romania06:06 Søk etter savnede i Japan fortsetter06:00 Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50 Dette skjer i dag05:40 Bilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30 Dette skjedde i natt05:17 Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00 Færre ansatte i departementer og direktorater04:11 Antall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53 Politiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32 Økning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58 California hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53 Verft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00 Avis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59 Tyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03 Hunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46 Undersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00 Liverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54 Gareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52 Smell for Orbans parti i lokalvalg
Siste nytt
03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12VerdenFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45VerdenEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43Norge2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19VerdenUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52NorgeFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38VerdenSpania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36VerdenTurist knivdrept i Tunisia14:26NorgeRyggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55NyheterNarkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50VerdenErdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39VerdenMette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22NorgeVy øker togkapasiteten på Østlandet11:12NorgeGiggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05NorgeTerrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05NorgeFem pågrepet etter Paris-angrep10:23Helse og livsstilPizza med plast tilbakekalles09:59PengerByggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53ReiseNorge stadig mer populært blant utlendinger09:50VerdenKatalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35VerdenSyrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35Norge29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34SportSvennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29PengerP4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26NorgeNå skal Slottsparken sikres mot biler08:54Norge2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38Verden– Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26PolitikkAp fortsetter å lede Longyearbyen08:10PengerForeldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39SportKallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31NorgeHalve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30NorgePolens regjeringsparti mot brakseier06:43SportRumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25VerdenEcuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20NorgeSprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09SportSkotsk dommer for Norge i Romania06:06VerdenSøk etter savnede i Japan fortsetter06:00NorgeStorrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50NorgeDette skjer i dag05:40NorgeBilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeBoligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00NorgeFærre ansatte i departementer og direktorater04:11NorgeAntall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53VerdenPolitiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32VerdenØkning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58VerdenCalifornia hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53NorgeVerft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00VerdenAvis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59NorgeTyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03VerdenHunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46NorgeUndersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00SportLiverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54SportGareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52VerdenSmell for Orbans parti i lokalvalg
Populært