Naturpanelet legger fram rapport: – Vanvittig skremmende tall og meldinger

Video: Generalsekretæren for miljøorganisasjonen Sabima tror rapporten vil kunne skremme mange.
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mange vil bli sjokkert, sier generalsekretær i Sabima før Naturpanelet mandag legger fram den mest omfattende rapporten om naturmangfoldet på kloden til nå.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er FN-panelet IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) med rundt 150 forskere og eksperter fra 50 land som har utarbeidet den nye rapporten.

Generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima mener at naturmangfoldet hittil ikke har fått nok oppmerksomhet i miljødebatten. Han syns det er bra at rapporten nå kommer, selv om konklusjonene som har blitt lekket, har vært dramatiske og skremmende.

– Det er ikke mulig å nå klimamålene uten å stoppe ødeleggelsene av natur, og tap av natur svekker selve livsgrunnlaget vårt. Folk er glade i naturen, og mange vil nok bli sjokkert over hvordan tilstanden faktisk er, sier Steel til NTB.

Les også: Fiji belyser norsk dobbeltmoral i brev til kronprinsen

En million truede arter

Forskerne har i rapporten sammenfattet eksisterende forskning om naturmangfold, og undersøkt årsakene til endringer i økosystemene og hvordan dette påvirker mennesker. Denne uka har utsendinger fra 130 land vært samlet i Paris for å gjennomgå sammendraget av rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
En bie ved en blomstrende kirsebærtre i Erfurt i Tyskland. Tidligere i år varslet insektforskere om at en stor del av verdens insektstarter er i rask tilbakegang og på sikt truet av utryddelse. De advarte om katastrofale konsekvenser for «planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse». Foto: Jens Meyer / AP
En bie ved en blomstrende kirsebærtre i Erfurt i Tyskland. Tidligere i år varslet insektforskere om at en stor del av verdens insektstarter er i rask tilbakegang og på sikt truet av utryddelse. De advarte om katastrofale konsekvenser for «planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse». Foto: Jens Meyer / AP

Foreløpig er det ikke kjent alt hva Naturpanelet konkluderer med. Men noe har blitt lekket, blant annet at rundt én million arter allerede er utrydningstruet og kan forsvinne de neste tiårene, samt et anslag om at minst 50 millioner mennesker vil bli nødt til å forlate hjemmene sine, som følge av forringelse av landområder og klimaendringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er vanvittig skremmende tall og meldinger som kommer fra denne utredningen, sier Steel.

– Klimaendringer vil på sikt og i økende grad skade og forandre naturen betydelig, men foreløpig er det ikke klimaendringer som gjør størst skade. Det er først og fremst gjennom et enormt arealforbruk vi har ødelagt svært mye natur allerede før klimaendringene får full effekt, fortsetter han.

Les også: Energiprofessor: Dropp solceller på taket

– Glemt del av klimakampen

Norge har i arbeidet med rapporten bidratt med to hovedforfattere, Graciela Rusch fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Elizabeth Selig fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forskningssjef Signe Nybø i NINA sier at resultatene i rapporten vil være oppsiktsvekkende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vet jo at det kommer alarmerende resultater. Det kommer små drypp hele tiden, og i rapporten er det satt sammen til en helhet, sier Nybø til NTB.

– Er naturmangfold og artsmangfold en glemt del av miljøkampen?

– Ja, det vil jeg påstå. Naturen er livsgrunnlaget til menneskene og gir oss mat og husvære og energi, gode opplevelser og den bidrar til å redusere flom og binde karbon, så det er viktig å fokusere på det også, sier forskningssjefen.

Les også: MDG: – Kastet bort sjansen til å dra norsk klimapolitikk i riktig retning

Hver femte art rødlista

Naturpanelet har i arbeidet med rapporten samlet forskning og tall fra alle regioner i hele verden, også Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Direkte arealpåvirkende drift som intensivt landbruk og flatehogst kan ødelegge naturtyper og naturmangfoldet. Her fra en kornåker i Akershus. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix
Direkte arealpåvirkende drift som intensivt landbruk og flatehogst kan ødelegge naturtyper og naturmangfoldet. Her fra en kornåker i Akershus. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

I verdenssammenheng ligger Norge godt an når det gjelder natur- og artsmangfold, forteller Nybø. Likevel er flere arter og naturtyper truet, og i noen økosystemer er tilstanden dårligere enn ønsket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Også i Norge er arealendringer den viktigste trusselen mot natur. Det skjer mye byggeaktiviteter siden vi har god råd, slik som kraftutbygging, veiutbygging og bygging langs kysten. Opphør av gamle driftsformer i landbruket fører også til gjengroing og tap av natur som tidligere var vanlig, sier Nybø.

Generalsekretær i Sabima, Christian Steel, mener også at Norge har en jobb å gjøre.

– I Norge ligger vi foran resten av verden på noen områder, men hver femte art står på rødlista, og over 90 prosent av skogen er påvirket av skogbruk. Mye verdifull natur er bygget ned, mange store fosser er lagt i rør, og bekker og myrer er rødlistet som truede naturtyper, sier Steel.

I juli møtes beslutningstakere, sivilsamfunn og naturmangfoldeksperter fra hele verden i Trondheim for å diskutere status og tiltak, før verdenssamfunnet neste år skal møtes i Kina. Der er planen å bli enige om en ny internasjonal avtale, som skal stanse tapet av naturmangfold i en slags Parisavtale for naturen.