Listhaug: – Vi vil ikke være strenge og slemme

Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, henholdsvis leder og nestleder i Frps innvandring- og integreringsutvalg, presenterer utvalgets første delrapport.
Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, henholdsvis leder og nestleder i Frps innvandring- og integreringsutvalg, presenterer utvalgets første delrapport. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nei til flere kvoteflyktninger, burkaforbud og tak på økonomiske ytelser er blant en rekke forslag til innstramminger på integreringsområdet fra Frp-utvalg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leder av Frps innvandrings- og integreringsutvalg Sylvi Listhaug og nestleder Jon Engen-Helgheim presenterte torsdag sin mye omtalte rapport om integreringen i Norge. Rapporten inneholder nærmere 100 forslag til innstramminger i integreringspolitikken.

Blant annet vil utvalget innføre burka- og nikabforbud for barn og på offentlige steder, ha et tak på hvor mye innvandrere kan få i offentlige stønader, ha strengere krav til å få statsborgerskap og fjerne morsmålsopplæring for barn.

Det bør også slås hardt ned mot foreldre som sender barn på koranskole i utlandet, gjennom å frata dem barnetrygden, mener utvalget.

Liste over Frps integreringsforslag:

Dette er noen av de 94 forslagene fra Frps innvandrings- og integreringsutvalg:

* Dobbeltstraff for gjengkriminelle samt ytterligere dobbeltstraff dersom kriminaliteten skjer i et belastet område.

* Flyktningsstopp i områder der flyktningandelen er mer enn 15 prosent.

* Kommunene Oslo, Lørenskog, Drammen, Skedsmo, Rælingen, Ullensaker og Askim skal ikke bosette flere flyktninger.

* Kommuner med dårlige integreringsresultater og få muligheter på arbeidsmarkedet skal ikke kunne bosette flyktninger.

* Det skal etableres et integreringsbarometer som måler integreringen ut fra flere kriterier og over tid.

* For å kunne bosette seg i en selvvalgt kommune må man kunne forsørge seg selv.

* Dersom man ikke er selvforsørget, kan man etter ti års botid søke om å flytte til en annen kommune. Man kan ikke flytte til en kommune med bosettingsstopp. Kommunen man søker seg til, må akseptere flytting.

* Norge skal stoppe mottak av kvoteflyktninger til integreringen er under kontroll. Mer penger skal brukes til å hjelpe flyktninger i nærområder til land i krig og konflikt.

* Kvoteflyktninger skal signere en kontrakt med norske myndigheter før de får komme til Norge, der de aksepterer å respektere og etterleve norske lover, regler og verdier. Brudd på kontrakten kan føre til at man mister rett til permanent oppholdstillatelse.

* Kvinner som føder barn mens de er i introduksjonsprogrammet, skal få maks 12 ukers svangerskapspermisjon.

* Rett til kontantstøtte må opparbeides gjennom arbeid.

* Det innføres et tak på totale offentlige kontantoverføringer, som er noe lavere enn det familien kunne hentet i inntekter i det ordinære arbeidslivet.

* Kartlegging av og tilsyn med koranskoler.

* Helsekontroll av barn skal inkludere helkroppsundersøkelse for å kunne avdekke eventuell kjønnslemlestelse, mishandling eller overgrep.

* Tilskuddsordningen for trossamfunn fjernes.

* Det skal ikke være anledning til å bruke religiøse begrunnelser til å takke nei til jobber dersom alternativet er at man lever på offentlige ytelser.

* Forbud mot at barn skal faste i grunnskolen, for eksempel i forbindelse med ramadan.

* Sidestille arrangert ekteskap med tvangsekteskap

* Innføre et innvandrerregnskap i Norge som viser de årlige kostnadene ved ikke-vestlig innvandring.

* Publisere kriminalitetsstatistikk etter innvandringskategori og landbakgrunn.

* Rapporten fra utvalget skal legges fram på Frps landsmøte i helgen og deretter sendes på høring i partiet.

– Vil hjelpe dem

Men målet er ikke å være «streng og slem» overfor innvandrere, bedyrer Listhaug og Engen-Helgheim overfor NTB.

– Tvert imot. Vi vil hjelpe dem til å lykkes. Samtidig må vi sørge for å trygge velferdsmodellen og våre frihetsverdier, sier Listhaug.

– Hvordan skal disse innstrammingene bidra til en bedre integrering?

– Vi må sende et tydelig signal om at den beste måten å bli en del av det norske samfunnet på, er å tilpasse seg det norske samfunnet, sier Engen-Helgheim.

De to legger ikke skjul på at de ikke har konsultert fagfolk underveis i arbeidet med rapporten, som er sterkt inspirert av Danmarks strenge innvandrings- og integreringspolitikk.

– Vi trenger ikke fagfolk for å komme på de ideene vi synes er riktige, sier Listhaug.

Aktuelt: Har ikke svar på hvordan Frp skal finansiere veibygging uten bompenger

Dobbeltstraff

Utvalget foreslår også å fjerne tilskudd til trossamfunn og at kommuner med dårlige resultater når det gjelder integrering og få muligheter på arbeidsmarkedet ikke skal kunne bosette flyktninger

Mange av forslagene er blitt kjent tidligere i uken, blant annet det kontroversielle forslaget om å innføre dobbeltstraff for gjengmedlemmer og for kriminalitet begått i belastede områder. I tillegg vil utvalget at det opprettes en hurtigdomstol for gjengkriminelle.

– Målet er å få tatt dem og satt dem inn, slik at de ikke kan plage lovlydige borgere, sier Listhaug, som også vil ha flyktningstopp i det hun omtaler som norske «gettoer», som utvalget definerer som kommuner og områder med høy innvandrerandel.

Aktuelt: – Sylvi Listhaug har klart å splitte KrF

Nei til kvoteflyktninger

Utvalget foreslår også å stanse mottak av kvoteflyktninger til «integreringen er under kontroll». Det er dette punktet Listhaug og Engen-Helgheim tror det vil bli mest debatt om innad i partiet.

– En av de fundamentale diskusjonene vi må ha framover, er hvordan vi kan bruke pengene våre til å hjelpe flest mulig, sier de to.

I Frps eget partiprogram heter det imidlertid at «kvoteflyktninger skal prioriteres».

– Ap snakker om å øke antall kvoteflyktninger, men vi vil ha en debatt i vårt parti om et forslag om å stoppe inntak av kvoteflyktninger. Det koster 1 milliard kroner per 1.000 kvoteflyktninger.

Aktuelt: Frp er fortsatt et «manneparti»

– Føleri

– Når er integreringen «under kontroll»?

– Det er mye føleri rundt hva dette betyr. Derfor ønsker vi et innvandringsbarometer som kan måle dette på en ordentlig måte, sier Engen-Helgheim.

En egen rapport om innvandring skal være klar før neste års landsmøte. Men allerede nå varsler utvalget flere tiltak som skal få ned asyltilstrømmingen til Norge.

– De vil føre til at asyltilstrømmingen aldri igjen vil komme opp på 2015-nivå, sier Engen-Helgheim.

Aktuelt: Frp må se tilbake på et «annus horribilis»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden