– Jeg er bekymret for at denne typen saker vil rokke ved tilliten til oss stortingspolitikere

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener det er beklagelig at stortingspolitikere har fått penger for reiser de ikke har vært på, men understreker viktigheten av at de folkevalgte er ute og reiser. Foto: Peter Mydske/Stortinget.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener det er beklagelig at stortingspolitikere har fått penger for reiser de ikke har vært på, men understreker viktigheten av at de folkevalgte er ute og reiser. Foto: Peter Mydske/Stortinget.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun strammet inn reglene etter nok en reiseregningsskandale. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot misbruk av systemet, tror stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvem: Stortings­president Tone Wilhelmsen Trøen.
Hvorfor: Fremmet forslag om å stramme inn Stortingets regler for reiseregninger, sammen med resten av presidentskapet.

Hvorfor går Stortinget til det skrittet å anmelde Hege Haukeland Liadal (Ap)?

– Administrasjonen har anmeldt saken. Presidentskapet er orientert om at den informasjonen administrasjonen har mottatt, gjør at man mener det er rett å få avklart faktum og samtidig få avklart om det er grunnlag for straffeforfølgelse.

Håper du dette vil virke avskrekkende på stortingsrepresentanter som vurderer å fuske?

– Jeg har ikke som utgangspunkt at stortingsrepresentanter vurderer å fuske. Nå har vi innført nye dokumentasjonskrav som gir styrket kontroll, og det er full åpenhet. Blant annet vil pressen få fullt innsyn på bilagsnivå dersom man ber om det.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva har Liadal sagt i samtaler med deg om denne saken?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i hva som er sagt i disse samtalene.

Les også: Ny regler etter enda en skandale

Hva vil du si til de stortingsrepresentantene som nå tenker på reiseregningene sine med en vond følelse i magen?

– Jeg har forståelse for at mange stortingsrepresentanter synes disse sakene som handler om tillit til stortingspolitikernes håndtering av reiseregninger, har vært krevende. Mitt inntrykk er at stortingsrepresentanter flest fyller ut sine reiseregninger korrekt. Samtidig er jeg opptatt av at representanter som har spørsmål eller trenger veiledning, sier ifra. Vi er opptatt av at det skal være enkelt å opptre korrekt og forbedrer nå vår veiledning til representantene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva tror du velgerne tenker når de leser om de godene stortingsrepresentantene har og at det attpåtil skjer slike overtramp som vi har hørt om denne uka?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er bekymret for at denne typen saker vil rokke ved tilliten til oss stortingspolitikere. Vi er folkevalgte, valgt på tillit, og den må vi skjøtte på en god måte hele tida. Så er det viktig for meg å understreke at det er 169 representanter her på Stortinget som reiser veldig mye i tjeneste som folkevalgte. Det er en viktig del av vår oppgave å være ute i hele landet. Det er mange som kommer hit på høringer og lignende, men det er også utrolig viktig at stortingsrepresentanter er ute på reise. Derfor er det også veldig beklagelig med disse enkeltsakene, hvor det kan vise seg at noen jukser.

Dere i presidentskapet slår fast at det er viktig å ha ordninger som oppfattes som rimelige i befolkningen. Mener du at dere har det?

– Ja, vårt regelverk er tett opptil det som gjelder for alle andre i statlig og privat sektor. At disse ordningene oppfattes som rimelige, er helt avgjørende for tilliten til oss som folkevalgte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Ap-politiker fikk dekket reiser hun ikke var på – trekker seg midlertidig fra flere verv

Rødt foreslo å gjeninnføre en ordning hvor partiene må attestere på reisene representantene drar på. Det avviste dere i presidentskapet. Kan du forklare hvorfor?

– En stortingsrepresentant er valgt av folk. Jeg representerer Akershus, og det er velgerne i Akershus som har gitt meg tilliten til å sitte her på Stortinget. Jeg har jo ingen overordnet her inne som er sjef for meg på samme måte som andre har en sjef. Derfor er det vanskelig for meg å se hvordan en skulle innført en slik attestasjonsordning. Hvis min parlamentariske leder eller en ansatt i partigruppen skulle attestert mine reiser, måtte han også i prinsippet ha myndighet til å beslutte om en reise jeg foretar er relevant for mitt verv som representant. Det som er viktig er at Stortingets administrasjon fungerer som kontrollfunksjon. De kontrollerer alle bilag, og med strengere dokumentasjonskrav fra 1. januar i år vil det ikke bli refundert noe for reiser uten at det er dokumentert hvor man har vært og formålet med reisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det pressens innsynsmulighet som skal være kontrollen med dette, eller trengs det et bedre kontrollregime innenfor Stortingets administrasjon som skal sørge for at dette ikke blir fusket med?

– Vi har et kontrollregime innenfor Stortingets administrasjon, og med de skjerpede reglene fra 1. januar i år og ytterligere krav til dokumentasjon, så mener jeg det vil innebære en streng kontroll med reiseregningene. Det er vanskelig å tenke seg noe system som vil sikre oss 100 prosent fra at noen vil misbruke ordningene, så for oss i presidentskapet har det først og fremst vært avgjørende at vi får på plass regler som kan forebygge lignende saker i framtida.

Les også:
Stortinget gjør ytterligere innstramminger i reglene for reiseregninger og diett
Ap-topp leverte fiktive reiseregninger til Stortinget

Ni stortingsrepresentanter må betale tilbake reiseutgifter


Denne saken ble først publisert i Dagsavisen.no