Arbeiderpartiets landsmøte:

Stor støtte til gruvedrift, nei til forbud mot fjorddumping på Arbeiderparti-landsmøtet

Lederen i Finnmark Arbeiderparti talte varmt for gruvedrift på Ap-landsmøtet. I salen satt lederen i partiets sametingsgruppe og slår fast at internasjonale avtaler ikke er oppfylt i Repparfjorden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Uten gruvearbeiderne hadde det ikke vært kobber nok til elbilene, aluminium til flyene eller mineraler til mobilene våre. Spørsmålet er ikke om vi trenger mineraler, men hvem som skal utvinne dem. Europa produserer bare 2,5 prosent av mineralene vi bruker.

Det sa lederen i Finnmark Ap, Bjørn Johansen, på partiets landsmøte fredag, i en debatt som er svært så aktuell i hans eget hjemfylke.

– Det er uforståelig at deler av miljøbevegelsen kjemper mot gruvedrift i nord. Verden trenger mineraler og vi trenger arbeidsplasser, sa Johansen, uten å nevne ved navn den heftige striden om gruveselskapet Nussir, som har fått klarsignal til gruvedrift i Kvalsund kommune, inkludert dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

Agder Ap og AUF i Akershus ønsket å få inn et forbud mot gruvedumping i fjorder i uttalelsen om distriktspolitikk, men fikk ikke gjennomslag for det.

– Bryter folkeretten og ILO-konvensjon

NUSSIR-STRIDEN: Selskapet Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. Masser fra gruvedriften vil bli tømt i et sjødeponi i Repparfjorden. Det skaper splittelse helt inn i Arbeiderpartiet. Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix
NUSSIR-STRIDEN: Selskapet Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. Masser fra gruvedriften vil bli tømt i et sjødeponi i Repparfjorden. Det skaper splittelse helt inn i Arbeiderpartiet. Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix

Mens han talte, satt samiske representanter, blant dem Arbeiderpartiets gruppeleder i Sametinget, Ronny Wilhelmsen, i salen i Folkets Hus i Oslo.

Som kjent er samene i Finnmark i harnisk over konsesjonen til Nussirs gruvedrift i et reindriftsområde, som også vil ødelegge deler av Repparfjorden, en kjent laksefjord.

Hva sier så Ronny Wilhelmsen om Bjørn Johansens framsnakking av gruvedrift?

– Vi er veldig tydelige på at Folkeretten og ILO-konvensjon 169 om urfolk i så fall må etterleves. Alle rettighetshaverne må blir involvert i prosessene, sier lederen for Arbeiderpartiets sametingsgruppe til ABC Nyheter.

– Er det oppfylt i saksbehandlinga av gruveselskapet Nussirs tillatelse til gruvedrift og dumping av gruveavfall i Repparfjorden?

– Vi har diskutert Repparfjordsaken i sametingsgruppa og stiller store spørsmålstegn ved om internasjonale avtaler er fulgt. Vi ønsker en ekstern utredning for å avklare om det er tilfelle. Så lenge det ikke er gjort, er vi imot gruvedrift i Repparfjorden.

Sametings-Ap mot Finnmark Ap

GRUVE-SKEPTISK: Arbeiderpartiets Ronny Wilhelmsen i utakt med lederen for Finnmark Ap i gruvediskusjonen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
GRUVE-SKEPTISK: Arbeiderpartiets Ronny Wilhelmsen i utakt med lederen for Finnmark Ap i gruvediskusjonen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

–Sametingsrådet påstår at avtalene ikke er fulgt. Reindriftsnæringa påstår at de ikke fulgt. Da må man få klarhet, slår Wilhelmsen fast.

– Hva sier du til at lederen for Finnmark Ap fra talerstolen her gikk varmt inn for gruvedrift, og stiller seg uforstående til at deler av miljøbevegelsen er imot gruvedrift?

– Jeg forstår at miljøbevegelsen er bekymra og gjør det de gjør. Så skjønner jeg jo poenget med at det grønne skiftet trenger mineraler, sier Wilhelmsen, som ikke har stemmerett på landsmøtet.

Men med talerett gikk også Wilhelmsen på podiet, uten konkret å ta opp gruvediskusjonen. Han understreket allment samenes rett til og behov for naturressurser.

Samiske organer går ikke prinsipielt mot gruvedrift, men vil ha hånda på rattet.

Ville ha gruve-forbud

Samene fikk støtte sørfra på Ap-landsmøtet. Agder Arbeiderparti ville ha inn et vedtak om forbud mot gruvedumping i de nasjonale laksefjordene Repparfjorden og Førdefjorden.

Også AUF i Akershus ville sette ned noen grensepåler mot gruvedrift i uttalelsen om distriktspolitikken, «By og land, hand i hand».

De foreslo at:

● Utslippstillatelsene til deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord må trekkes tilbake

● Verken Nussir eller Nordic Mining kan få driftskonsesjon til oppstart av gruvene

● Regjeringen må stille krav til høyere utnyttelse av restmasser og alternativer til deponi og ikke tillate gruver som har sjødeponi

●Sjødeponi bør forbys

● Det må innføres en avgift på deponering av gruveavgang for å stimulere til alternativ bruk av restmasser.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy