Meny

– Hvordan er det mulig å effektivisere sykehusene uten at det får konsekvenser?

Universitetssykehuset i Oslo skal spare 45 millioner i året. Hvordan det er mulig uten at pasientene blir skadelidende, måtte helseministeren svare på.

Utbyggingen av Oslo universitetssykehus gjenstand for diskusjoner på Stortinget. Så sent som i forrige ble det holdt høring i Stortinget om utbyggingsplanene, her forklarte ledelsen i Helse Sør-Øst om potensielle besparelser ved å slå Ullevål og Rikshospitalet sammen til et regionsykehus.

Besparelser gjennom sammenslåingen er lagt til grunn for finansieringen av utbygging på Rikshospitalets tomt på Gaustad. I tillegg til at salget av sykehustomta på Ullevål.

– Hvilke funksjoner er det som er overflødige som gjør at man trenger 500 -600 færre ansatte ved å slå sammen funksjoner. Legeforeningen på sin side mener det er optimistisk å avvikle 30 vaktlagt. Det vil si drøyt 100 årsverk og 100 millioner kroner, spurte Kjersti Toppe fra senterpartiet. Hun viser til at Helse Sør-Øst mener nedleggelsen av Ullevål vil kunne bidra til besparelser på rundt 500 millioner kroner gjennom å slå sammen funksjoner.

Vil ha utredning: Enstemmig Oslo Ap: - Utred Ullevål sykehus

Utdaterte bygninger

Dagens bygninger på Ullevål er gamle og store og uegnet for moderne sykehusvirksomhet, slo helseminister Bent Høie fast. Han viste til at universitetssykehuset i dag har to regionsykehus et par kilometer fra hverandre. Med doble årsverk og dobbelt opp av kostbart utstyr.

Høie forteller at opplysningene han har fått, er at sykehuset legger til grunn at samlede årsverk skal reduseres, og at det er her gevinstene skal tas ut. Dette vil blant annet bli tatt ut gjennom redusert behov for transport, færre vaktlag og administrativt personell. Dette skyldes at fagområder som i dag er skilt, blir samlet på et sted.

– Det er lagt til grunn mer effektiv drift i byggene, blant annet med mer optimal størrelse på sengepostene. Planene innebærer ingen nedleggelser av funksjon eller tilbud til befolkningen. Det skal legges til rette for å bruke knappe ressurser på en bedre måte.

Folkebevegelse: Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo

Tidligere ikke nådd målene

Sykehusene har tidligere hatt effektiviseringsmål som ikke er oppnådd, påpekte Toppe fra talerstolen. Hun viste til at overskudd ved sykehusene skyldes andre ting enn effektivisering. Utbyggingen av det nye sykehuset, som innebærer at sykehusdriften på Ullevål legges ned, Aker blir lokalsykehus for Groruddalen og at det bygges nytt på Rikshospitalets tomt på Gaustad, forutsetter innsparinger og overskudd.

Dette er forslaget:

I grove trekk vil styret i Helse Sør-Øst:

○ Bygge om Aker sykehus for å bli lokalsykehus for Groruddalen, i dag fungerer Ahus som dette.

○ Slå sammen Ullevål sykehus med Rikshospitalet og bygge nytt på sistnevntes tomt på Gaustad ved ring 3 i Oslo.

○ Avvikle Ullevål og legge tomt med byggmasse ut for salg. Inntektene fra dette vil bidra til finansieringen av utbyggingen på Gaustad

Så hvordan skal man oppnå slike mål uten å legge ned funksjoner, og hva blir konsekvensene for prosjektet om effektiviseringsprosessen ikke når målene om målet ikke oppnås, ville Toppe vite.

Høie viste til at spørsmålet kunne vært stilt til hver eneste sykehusutbygging i Norge etter at staten tok over driften.

Vi kan ikke ha andre vilkår for investeringer i sykehus i Oslo enn andre steder i landet, parerte statsråden og viste til at investeringen som gjøres i Oslo er veldig lik det som gjøres i Stavanger. Også her gjennomføres det effektiviseringskrav i forkant av utbygging.

Høie mener det også er nødvendig å se på de reelle tallene som ligger bak.

– Universitetssykehuset i Oslo har et inntektsbudsjett på 24 milliarder kroner. Jeg tror ikke en effektivisering på 45 millioner kroner i året er umulig.

Flere alternativer: Helse Sørøst åpner for å bygge Oslos nye sykehus på Ullevål

Lære av feil

Toppe er enig med statsråden i at vilkårene i Oslo ikke kan være annerledes enn i resten av landet. Men, sier hun, det må være mulig å lære av tidligere feil.

Som i Møre og Romsdal hvor funksjoner ble lagt ned på føde, rehabilitering og psykisk helsevern, slo Toppe fast.

Mye av kritikken mot prosjektet i Oslo er at man har bestemt seg for tomtene før virksomhetsplan som beskriver sykehusets oppgaver og behandlingstilbud. Hvordan kan man anslå hvor mye kan spare på å samle aktivitet når virksomhetsplanen ikke er laget?

– Tomtevalget som sådan har ikke store konsekvenser knyttet til det representanten tar opp så lenge man aksepterer premisset om at det skal være et regionsykehus i Oslo. Beliggenhet vil vi få ytterligere belysning fram til styremøtet i juli. Gaustad tyder på å være best egnet akkurat nå, konkluderte Høie.

VIDEO: Se styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, lange ut mot fagforeningene under stortingshøringen om utbyggingen

Venstre motstandere: Venstre vil utrede nedleggelse av Ullevål sykehus

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært