Lederstrid og distriktsopprør roet ned

Gemyttlig stemning under Venstres landsmøte. Abid Raja sier Trine Skei Grande også er hans partileder.
Gemyttlig stemning under Venstres landsmøte. Abid Raja sier Trine Skei Grande også er hans partileder. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Skandalene uteble, lederstriden ble parkert og distriktsopprøret ble pakket inn i politiske vedtak på Venstres landsmøte. Trine Skei Grande er fornøyd.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om vedtak på Venstres landsmøte

Flyktning og asyl

* Norge skal ta imot flere asylsøkere fra greske leire og behandle søknadene deres i Norge.

* Personer uten lovlig opphold i Norge (såkalte papirløse) skal ha rett til helsehjelp.

* Arbeide for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningstatus i Norge.

* Stanse praksisen med å trekke tilbake flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet.

Miljø og næringsliv

* Sikre det statlige selskapet Nysnø en årlig tilført investeringskapital fram mot en total på 20 milliarder kroner innen 2024.

* Være kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk (lakseskatt). Partiet vil heller videreutvikle Havbruksfondet slik at ordningen gir vertskommunene årlige og forutsigbare inntekter.

Skole og utdanning

* Alle kommuner burde vurdere hvordan de kan tilby minst ett måltid skolemat i løpet av dagen.

* Partiet vil ha mer valgfag i skolen, blant annet at alle skoler skal tilby minimum fem valgfag fra 8. klasse der det er nok elever til det. Dessuten vil partiet vurdere å innføre valgfag fra 5. trinn.

* Elever på studieforberedende linje skal få større valgfrihet til å sette sammen timeplanen sin, men at alle elever må ha «basisfagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og historie».

* Ha nasjonalt fritt skolevalg i videregående skole.

Tannhelse

* Innføre en høykostnadsbeskyttelse, men ikke tilby gratis tannbehandling til alle.

* Utvide den offentlige tannhelsetjenesten til flere grupper og gi rusavhengige bedre tilbud.

* Bedre refusjonsordninger for sykdommer i munnhulen.

Distriktspolitikk og samferdsel:

* Utrede alternativer til dagens bompengepakker.

* At 95 prosent av alle husholdninger og bedrifter skal ha bredbåndstilgang på minst 100 mbit/s i 2020.

* At staten skal betale inntil 70 prosent av investeringene ved større kollektivprosjekter.

* Nye statlige arbeidsplasser skal hovedsaklig legges utenfor Oslo. Det må lages en plan for statlige arbeidsplasser i regionsentre i hele landet.

Personvern:

* Si nei til regjeringens forslag til digitalt grenseforsvar.

* Fjerne domstolens mulighet til å blokkere nettsider med opphavsrettsbeskyttet materiale.

* Forby dukker og andre produkter rettet mot barn som kan brukes til å avlytte private samtaler.

* Gjeninnføre kravet om at rettighetshavere som vil lagre IP-adresser, må ha konsesjon fra Datatilsynet.

* Begrense politiets fullmakter til telefonavlytting og skjermavlesing

Brukerstyrt personlig assistent (BPA-ordningen)

* Også personer over 67 år skal har rett til praktisk assistanse om de har behov for det.

* Personer som har behov for hjelp mindre enn 32 timer per uke, skal få rett til BPA.

* PBA skal ikke være regulert av helselovgivningen, men som en rettighet «basert på likeverd og ikke-diskriminering». Partiet vil jobbe for at kommunehelsetjenesten ikke lenger skal ha ansvar for ordningen.

Andre vedtak:

* Venstre skal fra 2022 ha landsmøter annethvert år (ikke valgår) om høsten. I valgårene skal det holdes landskonferanse om våren.

– Jeg tror mange har ristet av seg debatter som kanskje ikke bringer oss videre. Jeg håper dette var en god start for lokalpolitikere som skal ut å drive valgkamp, sier Venstre-lederen til NTB.

Hun sendte delegatene hjem med en bestilling om å sikre nok lister til at 90–95 prosent av velgerne har mulighet til å stemme på Venstre ved lokalvalget til høsten.

Oppkjøringen til helgens politiske samling var ikke av de beste, med elendige meningsmålinger, medlemsflukt og frustrasjon i lokallagene. Det var dermed en presset partileder som samlet laget på Hell i Trøndelag.

Les også: Venstre-topp om Grande: – Sakene er veldig uheldige for hennes omdømme utad

– Ingen konflikter

Etter mange spekulasjoner rundt parlamentarisk nestleder Abid Rajas lederambisjoner, ga han selv sitt bidrag ved å gå på talerstolen alt fredag og erklære at partilederen også er hans leder. Grande sier hun er glad for det.

– Det har han sagt til meg også de siste dagene. Vi skal klare å jobbe sammen. Det er ingen politiske konflikter mellom meg og Abid som kommer til å gjøre det vanskelig, lover hun.

Distriktskamp

Dermed kunne landsmøtet konsentrere seg om å vedta saker som lokale politikere kan kapre velgere med framover – og kanskje få partiet over sperregrensen ved nok et valg.

Les også: Venstre ypper til mer flyktningstrid med Frp

Fra distriktene var det etterlyst mer tydelig distriktspolitikk. Ikke minst dreier det seg om et ønske om mindre sentralisering av statlige arbeidsplasser, ifølge den selverklærte «distriktspsykopaten» Alfred Bjørlo, som også er ordfører i Eid. Sentrale regler for bygging i strandsone og dyrka mark og myr gjør at for mange statlige etater legger for mange begrensninger på kommunenes egne planer.

– Summen av dette er ganske voldsomt, sier han til NTB.

I landsmøtesalen kom imidlertid striden mellom by og land tydeligst til uttrykk i debatten om såkalt lakseskatt – grunnrenteskatt på oppdretts- og fiskerinæringens bruk av hav og fjordområder.

Oslo Venstre argumenterte iherdig for å holde muligheten åpen for skatten som regjeringen er i ferd med å utrede, slik at en lønnsom næring kan bidra mer til fellesskapet. Men næringspolitisk talsperson André N. Skjelstad jobbet like iherdig gjennom helgen og sikret at Venstre allerede nå er kritisk til den nye skatten.

Les også: Utpekt som lederemne: – Det er et stort kompliment

Oppfordrer til Sp-opprør

Med eget distriktsopprør under kontroll, syns Grande det er på sin plass å oppmuntre til det samme i et annet parti – nemlig Senterpartiet.

– Den utviklingen jeg har sett i det sentrale Senterpartiet, ønsker jeg virkelig at noen gjør et opprør mot innad i partiet. Det handler om både å være strammest på innvandring, være dårligst på miljø og ønske om å si opp EØS-avtalen, sier hun.

Grande sier hun savner Sp-politikere som Magnhild Meltveit Kleppa og Åslaug Haga.

– Det var det Senterpartiet Venstre samarbeidet med, og som var både grønnere og rausere enn det Sp vi ser i dag, sier Grande, vel vitende om at Venstre mange steder også samarbeider med Trygve Slagsvold Vedums parti.

– Vi er med i mange samarbeidskonstellasjoner, jeg har tillit til valgene som gjøres lokalt. Men Senterpartiet trenger virkelig et distriktsopprør som korrigerer veien partiet er på nå, sier hun.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært