Norsk kraftoverskudd kan dekke 0,3 prosent av EUs forbruk

BEHOLD STRØMMEN: – Folk i spredte strøk trenger strøm til oppvarming, De, industrien og elektrifisering av transport har interesse av å beholde norsk kraft og kraftpriser, mener Trygve Slagsvold Vedum.
BEHOLD STRØMMEN: – Folk i spredte strøk trenger strøm til oppvarming, De, industrien og elektrifisering av transport har interesse av å beholde norsk kraft og kraftpriser, mener Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Svaret viser én ting: Det norske kraftoverskuddet er lite i det europeiske kraftmarkedet. Vi trenger ikke flere kraftkabler, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tro det eller ei:

Også i det tørreste året i manns minne, 2018, produserte norske kraftselskaper et kraftoverskudd på 10 TWh av en produksjon i størrelsesorden 130 TWh.

Det går fram av tall olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har lagt fram på spørsmål fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

De viser at kraftoverskuddet i perioden 2014-2016 lå mellom 10-16 TWh årlig.

Vedum ville vite hvor stort kraftoverskudd Norge har hatt de siste fem årene, og hvor stor andel av EUs kraftforbruk det norske kraftoverskuddet utgjør.

Freibergs svar er: Norges midlere produksjonsevne tilsier et kraftoverskudd som dekker 0,3 prosent av EUs totale forbruk på 2768 TWh.

Selv i fjoråret ble likevel kraftoverskuddet på 10 TWh høyere enn den teoretisk beregnede midlere produksjonsevnen.

Kraftoverskudd i denne størrelsesordenen mener Trygve Slagsvold Vedum uansett er for lite.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Nore I er et kraftverk som utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Uvdalselva, som utgjør nedre vannspeil (Rødbergdammen) ved tettstedet Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Kraftverket er heleid av Statkraft. Det er tørke i Norge. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Nore I er et kraftverk som utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Uvdalselva, som utgjør nedre vannspeil (Rødbergdammen) ved tettstedet Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Kraftverket er heleid av Statkraft. Det er tørke i Norge. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Blir grunnleggende feil

– Noen sier at vi skal bygge ut flere utenlandskabler for å redde det europeiske kraftmarkedet. Svaret viser at det bare er retorikk. Kraftoverskuddet vårt er bare 0,3 prosent av EUs forbruk. Det kan kanskje gi energi til en fabrikk eller to, sier Sp-lederen til ABC Nyheter.

– Det mener vi er grunnleggende feil måte å tenke kraftpolitikk på, fortsetter han.

Spørsmål og svar kommer i en tid med stor diskusjon om utbygging av nye utenlandskabler, som NorthConnect til Skottland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Motstanderne, som Sp tilhører, mener det vil øke strømprisene i Norge. Norges Tilhengerne hevder det motsatte og argumenterer for at økt kabelkapasitet er nyttig for å redusere klimautslippene fra energiproduksjon.

– Bare for kraftselskapenes interesser

– Å eksportere det lille overskuddet vi har ved å bygge ut enda en ny utenlandskabel, som NorthConnect-kabelen, blir feil. Den skal bygges utelukkende for at kraftselskapene skal tjene mer penger, sier Vedum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han minner om at Norge har hatt kraftutveksling med utlandet siden Einar Gerhardsens tid for å ha forsyningssikkerhet.

– Fordelen vi har hatt i Norge, er en lavere kraftpris enn på det europeiske markedet. Vi mener det er ekstremt viktig også framover å ha lavere kraftpris for å få ny industri. Og det er viktig for folk som bor i et kaldt og mørkt land. Ellers blir de med lavest inntekter rammet.

Vedum mener statsråd Freibergs svar synliggjør veldig at kraftoverskuddet i Norge er bittelite.

– Det kan utveksles gjennom kablene vi har. Å bygge nye kabler vil bare presse prisen oppover, hevder Vedum.

NORGES KRAFTOVERSKUDD: Slik ser tallene ut for de siste fem årene, målt i TWh. Foto: Olje- og energidepartementet
NORGES KRAFTOVERSKUDD: Slik ser tallene ut for de siste fem årene, målt i TWh. Foto: Olje- og energidepartementet

– Vi trenger strømmen til elektrifisering

– Men vannkraftverkene er jo stort sett offentlig eid, så inntektene kommer offentligheten til gode?

– Vi som politikere må tenke på hva som tjener innbyggerne i Norge. Vi må få flere arbeidsplasser ved å bygge ny industri, få mer verdiskaping på basis på de naturinngrepene vannkrafta er, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Olje- og energiministerens svar viser at vi kan legge bort retorikken om at utenlandskabler vil være et enormt klimatiltak for å redde europeisk kraftpolitikk, fortsetter han.

– Flere kabler handler om å få høyere kraftpris i Norge. Men vi folkevalgte har ansvar for å skape og videreutvikle ny grønn industri i Norge, i tillegg til å sikre rimelig strøm til oppvarming, sier Vedum og legger til:

– Det er derfor vi er så imot ACER også, fordi vi vil ha nasjonal politikk tilpasset norske forhold, ikke europeiske forhold.

– Du sier vi har et lite kraftoverskudd. Men nå skal det bygges ut 25-30 TWh vind også?

– Samtidig skal jo også forbruket av strøm øke i Norge. Vi skal jo elektrifisere transportsektoren, svarer Vedum